Forrás: Magyar Rádió

Henrik Slawik és az idősebb Antall József

2004. október 13., szerda 10:38

Szeptember l3-án Keszthelyen a Balaton Kongresszusi Központban mutatták be” A lengyel Wallenberg – Henrik Slawik és az idősebb Antall József története” c. könyvet, amelyből a lengyel televízió nemrégiben egy 50 perces dokumentumfilmet is készített.

A könyv szerzője Grzergorz Lubczyk újságíróként sok éven át tudósította Magyarországról a lengyel sajtót. Ezen kívül négy éven keresztül Magyarország Budapestre akkreditált nagyköveteként is tevékenykedett. Mivel felesége félig magyar volt, ennek hatására elkezdett foglalkozni a lengyel menekült üggyel. Tudta, hogy Henryk Slawik, az un. lengyel Wallenberg itt élt Magyarországon, de hogy milyen tevékenységet folytatott, azt csak a kutatásai után látta világosan.

A könyv alapjául szolgáló dokumentumok részben magyarországi, részben lengyelországi levéltárakban voltak, illetve a könyv nagyon sokat merít személyes beszámolókból. A szerző több, akkor élt és a történettel kapcsolatban álló személyt keresett meg. Például az Antall családból, illetve azokat a zsidó gyerekeket, akik ma már idős emberek. Ezek a visszaemlékezések is részei ennek a könyvnek.

Henrik Slawik lengyel szövetségi ügyvivő volt, aki Budapesten élt. Tudjuk azt, hogy a lengyelek, a IX. hadosztályhoz tartoztak a Belügyminisztériumban, amelynek idősebb Antall József volt a vezetője.

Antall kiválóan látta az akkori politikai helyzetet és nagy barátja volt a lengyeleknek. Azt kell mondanunk, hogy minden tekintélyét latba vetve védte az ide menekült lengyeleket. Éppen ezért Henrik Slawik rendkívül jó barátságba került idősebb Antall Józseffel, de nem csak ők ketten, hanem a két család is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy baráti viszonyba kerültek. Nem titok az sem és erre a könyv olvasása kapcsán világosan kapunk utalást, hogy idősebb Antall József életét Henrik Slawik mentette meg. A Gestaspo, amikor Magyarországon elkezdte tevékenységét a bevonulás után, mindkettőjüket elfogták. Természetesen mind a ketten azt szerették volna, hogy minél több lengyel épségben megússza a második világháborút és ketten segítették a lengyelek menekülését Nyugatra. Katonákét és civilekét egyaránt mentettek. Később mind a két embert vádolta ezzel a Gestapo, de Henrik Slawik letagadta, hogy ebben Antall Józsefnek bármilyen szerepe is lett volna és Antall Józsefet tulajdonképpen ez alapján mentették fel , illetve bocsátották haza. Slawikot pedig Mauthausenbe vitték és ott megölték . Feleségét és tíz éves kislányát is Magyarországra hozatta Henrik Slawik. Ők életben maradtak. A Gestapo őket is kereste és Antallék segítségével az életük megmenekült. A kislány, akit Krisztinának hívnak, mind a mai napig él. Ő is nyilatkozik a könyvben és a könyv alapján készült filmben is a lengyel televízió egy 50 perces dokumentumfilmet készített a történtekről.

Hogy milyen kapcsolat volt Slawik és idősebb Antall József között, azt mutassa meg a könyv egyik rövid részlete, melyet Antall József Krisztina emlékkönyvébe írt. „Kicsiny Krisztinám, arcvonásaid édesapádéi. Légy olyan hős lelkű, szenvedéseket elviselő, hazádat forrón szerető, mint ő! Édesapád nem csak engem és az Antall családot szerette, hanem szerette a szerencsétlen magyar népet is. Légy Te is szószólója, bármily kicsiny körben a magyar nemzetnek, amely atyádnak hosszú éveken keresztül második hazát adott, hogy Lengyelországért dolgozhasson! Édesanyádat becsüld meg, mindig hű és jó kisleánya légy! Szeretettel, Pestújhely. 1945. VII. 22. Antal Jóska bácsi

Cséby Géza, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója nyomán lejegyezte Bokros Katalin

Bokros Katalin

Comments are closed.