Forrás: MNO

Bezárás | Nyomtatás

“Politikai terrorizmus az MDF-ben”

2004. szeptember 8. (4. oldal)

Tábori Gabriella

Politikai terrorizmus indult meg az MDF-ben, s az egyetlen gépfegyver Herényi Károly kezében van – állította lapunknak adott interjújában Font Sándor, a fórum korábbi frakcióvezető-helyettese, akit négy társával együtt kizártak a képviselőcsoportból. A politikus kijelentette, a Lakitelek munkacsoport tagjait megpróbálták megvásárolni. – Különböző posztokat ajánlottak néhányuknak azért, hogy ne szavazzák meg Herényi Károly esetleges elmozdítását a frakcióvezetői posztról – fogalmazott.

Egy hete még az MDF frakcióvezető-helyettese volt, időközben a képviselőcsoport vezetőjévé választották, most pedig mint független képviselővel beszélgetek önnel. Az MDF-en belüli ellentétek régóta közismertek, miért éppen az elmúlt héten nyújtották be a lavinát elindító, Herényi Károllyal szembeni bizalmatlansági indítványt?

– Történetesen én nem voltam a bizalmatlansági indítvány aláírói között, de egyetértettem azzal, sőt meg is szavaztam Herényi Károly leváltását a frakció éléről. A közvetlen kiváltó ok a lakitelekiek által kezdeményezett frakcióülés volt, amelyen például a szerintünk alapszabály-ellenesen összehívott tisztújító MDF-gyűlésről akartunk tanácskozni. Bár Herényi Károly először egyetértett a kezdeményezésünkkel, a tanácskozásra ki is küldte a meghívókat, végül azonban mégsem tartotta meg azt. Ilyen az MDF történetében még nem volt. Ettől a pillanattól kezdve úgy láttam, nincs mód az együttműködésre a frakcióvezető és helyettese között, számomra elfogadhatatlan ugyanis, hogy a Magyar Demokrata Fórum vezető tisztségviselője ilyen mértékben veszi semmibe a jogszabályokat. A frakcióvezetővel szembeni bizalmatlansági indítványt pedig azért éppen a múlt héten nyújtottuk be, mert még augusztus elején megegyeztünk arról, hogy szeptember 3-án parlamenti ülésszaknyitó frakcióülést tartunk. Márpedig a frakció szervezeti és működési szabályzata (szmsz) értelmében a bizalmatlansági indítvány benyújtását követő nyolc napon belül napirendre kell venni a javaslatot, értelemszerű volt, hogy erre szeptember 3. a legalkalmasabb időpont.

– A hírek szerint erőteljes kampány indult a lakitelekiek megosztására. Tud ön erről?

– Inkább nem is minősíteném, hogy a frakcióülést megelőző nap, csütörtök délig ki milyen ajánlatot kapott a lakitelekiek közül. Gyakorlatilag megpróbálták megvásárolni őket, posztokat ajánlottak nekik annak fejében, ha nem szavazzák meg Herényi Károly leváltását a képviselőcsoport éléről. Még Lezsák Sándorral is beszéltek, akit a legérzékenyebb pontján próbáltak meg álláspontjának megváltoztatására rábírni. Azt mondták neki: “Sándor, kihúzzuk alólad az MDF-et, nem lesz MDF-frakció, ha Herényi ellen szavazol.”

– Mit érthettek ez alatt?

– Már több mint egy hónapja tudomásunk volt egy olyan forgatókönyvről, ami szerint egy új elnevezésű pártot hoznának létre Dávid Ibolya vezetésével, bejelentve, hogy a jelenlegi MDF-frakció nincs többé, mivel nincs mögötte párt. Az elképzelés szerint az új Dávid Ibolya-féle pártba kiültek volna a mostani frakcióból nyolcan, azok, akik nem tagjai a Lakitelek munkacsoportnak, és kijelentették volna, hogy ez az MDF jogutódja a parlamentben. Ebbe az új konzervatív pártba, tömörülésbe vagy uniópártba bevették volna a kisgazdákat, a Centrum pártot, és természetesen az utóbbi időben a fórum jövőjéért olyannyira aggódó, MDF-be visszalépett MDNP-t.

– Milyen posztokat ajánlottak a többi frakciótagnak?

– Nézze, egy frakcióvezető-helyettesnek, egy bizottsági elnöknek külön premizálása van. Meggyőződésem, nem véletlen, hogy éppen ötünket távolították el a frakcióból. Balsai István bizottsági elnök a parlamentben, csakúgy, mint Szászfalvi László, Kelemen András nemzetközi tisztségeit fel sem tudom sorolni, én pedig a frakcióvezető-helyettességen túl például a NATO parlamenti képviselője is vagyok.

– Utólag mit gondol, ki lehetett volna védeni, hogy kizárják magukat a képviselőcsoportból?

– Hétfőn délelőtt tíz órakor biztos információt kaptunk arról, hogy készen áll a kizárásunkról szóló határozat. Ez csak azért érdekes, mert az ügyrendi bizottság ülésének nevezett színjáték csak aznap fél egykor vette kezdetét. Így hát azt gondolom, a parlament ügyrendi bizottsága asszisztálásával megtörtént kizárásunk előre eltervezett módon, a Szili Katalin MSZP-s házelnökkel parlamenten kívül is közismerten jó kapcsolatot ápoló Dávid Ibolya által vezérelve zajlott, jól tükrözve az MDF elnök asszonya és a szocialisták érdekazonosságát. Dávid Ibolya gyakorlatilag a szocialisták kezébe adta a döntést arról, ki tartozik a demokrata fórum frakciójába és ki nem. Az MSZP a mészárosmunkát el is végezte. Követeltük az eredeti lakiteleki értékekhez való visszatérést, a párt új arculatának kialakítását Dávid Ibolya meggyőződésével szemben, és komolyan bíráltuk képviselői munkánk során az MSZP-SZDSZ-koalíciót. Egy pillanatig sem hagytunk kétséget afelől, hogy ellenzékiként politizálunk, nem úgy, mint néhány frakciótársunk, akiknek felszólalásai akár kormánypártinak is beillenek. Itt az érdekazonosság. A Lakitelek munkacsoport éppen ettől szerette volna megmenteni az MDF-et. Tudtuk, hogy óriási veszély fenyegeti a pártot, ugyanis az Antall József által meghatározott markáns jobboldalt, amelyben a népnemzeti, kereszténydemokrata és nemzeti liberális szellemiség uralkodik, Dávid Ibolya levitte egy kilúgozott centrumpolitizálás világába, legfőbb ellenségnek titulálva a Fideszt, egyszersmind a szocialisták buksiját simogatva. Dávid Ibolya vezetésével az MDF egyszemélyes, diktatórikus párttá vált. Most is határozott meggyőződésem, ezt lélektanilag sok MDF-es nem viseli el.

– Bár ön szerint csak színjáték zajlott a parlament ügyrendi bizottságában, s tény, hogy szentesítették a kizárásukat, ezzel együtt a testület is utalt arra állásfoglalásában: komoly kétségek merülnek fel a kizárás házszabályszerűségét illetően.

– Házszabályellenes, amit Herényi tett, és ezt mindenki tudta hétfőn a parlamentben, hiszen a törvény rögzíti, hogy frakciótagot csak a képviselőcsoport zárhat ki. Ilyen határozat nem született. A kizárás módjáról pedig a frakció szmsz-e rendelkezik.

– De Herényi Károly azt állítja, az MDF képviselőcsoportjának nincs hatályos szmsz-e.

– Innentől kezdődtek azok a hazugságok, ami miatt azt vagyok kénytelen mondani, hogy Herényi Károly jellemgyengesége kellett a mi törvénytelen kizárásunkhoz. A frakció szmsz-módosítását alig egy hete Herényi Károly is megszavazta. Ennek értelmében a képviselőcsoport több mint felének támogatása kell ahhoz, hogy valakit kizárjanak a frakcióból. Megjegyzem, az ügyrendi bizottság MSZP-SZDSZ többsége precedenst alkotott hétfőn: ezután teljesen mindegy, miről dönt egy frakció, a képviselőcsoport vezetője egy személyben bármilyen határozatot meghozhat. Csak hogy érzékeljék: ha Lendvai Ildikó, aki Kiss Péter miniszterelnök-jelöltségét támogatta, holnap bal lábbal kel fel, akár kizárhatja az MSZP-frakció azon részét, amely megszavazná kormányfővé Gyurcsány Ferencet.

– Számtalanszor érte a lakitelekieket az a vád, hogy a Fidesz irányítja őket a háttérből. Ezt támasztaná alá, ha önök öten fél év független képviselőség után felvételüket kérnék a nagyobbik ellenzéki párt frakciójába.

– Szeretném leszögezni, hogy nem mi mentünk el a frakcióból, hanem minket zártak ki törvényellenesen, a politikai leszámolás legprimitívebb módját választva. Az, hogy bírósághoz fordulunk az eltávolításunk miatt, szintén azt jelzi, hogy ragaszkodunk az MDF képviselőcsoportjához. Állunk a bíróság döntése elébe, mi meg vagyunk győződve a kizárásunk törvénytelenségéről. Amennyiben nekünk ad igazat a bíróság, annak anyagi kártérítési következménye is lesz. Erre elszántuk magunkat.

– Nem válaszolt arra, mihez kezdenek a kötelező féléves független képviselőség után.

– Erre egyelőre nem tudok válaszolni. Az MDF-ben is percről percre változnak az események, de akár az is előfordulhat, hogy kormányválság kormányválságot követ majd, ami szintén új helyzetet idézhet elő. Azt sem tudni még, lehet-e önálló frakciót alapítani az MDF-ből függetlenné vált politikusokkal, és tény, hogy ugyanilyen elvi lehetőség, hogy felvételünket kérjük a Fidesz-frakcióba. Addig is megpróbálunk frakciószerűen dolgozni így öten, markánsan ellenzéki szerepkörben, együttműködve az ellenzéki pártokkal, a Fideszszel, a Fidelitasszal, az MKDSZ-szel és a lakitelekiekkel. Az MDF jelenlegi vezetésével természetesen nem.

– Mit gondol, követi ötüket a fórum frakciójában maradt nyolc lakiteleki képviselő, illetve Medgyasszay László, aki szintén önök mellett áll?

– Senkire sem szeretnénk nyomást gyakorolni, de attól tartok, nem lesz egységes az MDF-frakcióban maradt kilenc személy, mert egyfajta politikai terrorizmus indult meg a pártban, s az egyedüli gépfegyver Herényi Károly kezében van. Aki ezt a fenyegetettséget lélektanilag kibírja közülük, marad a képviselőcsoportban, ám aki van olyan erős jellem, és a jövőben is gondolkodik, szerintem nem sokáig bírja Herényi és Dávid vezetése alatt a frakcióban. A kizárásunk óta eltelt 24 óra tapasztalata egyébként, hogy rengeteg vidéki MDF-es ki akar lépni a pártból. Úgy látom, egy második nagyon nagy kilépési hullám indul el rövidesen a demokrata fórum életében.

MDF: kizárások és pártszakadások története. Már a rendszerváltást követő első parlamenti ciklusban megkezdődött az MDF eróziója. Csurka István alelnök a Magyar Fórum 1992. augusztus 20-i számában megjelent publikációjában feladata ellátására alkalmatlannak ítélte Antall József miniszterelnököt, sérelmezte, hogy a hazai zsidóság meghatározó hatalommal bír a közélet színterein, és hogy a régi kommunista elit megtarthatta a befolyását. Antall a kezdeti békülékeny nyilatkozatok után – a bel- és külföldi nyomásra – elhatárolódott Csurkától, majd 1992 végén megszüntette alelnöki tisztségét. Debreczeni József náci ideológiai alapvetésnek nevezte a dolgozatot, de a pártegység megbontásáért megrovást kapott. Megindult az elvándorlás az MDF-ből: Pozsgay Imre új pártjába távozott Beke Kata államtitkár, G. Nagyné Maczó Ágnes a kisgazdapárthoz csatlakozott. Az ellentétek végül kizárásokkal oldódtak meg 1993-ban. Csurka és tizenegy társa új frakciót és pártot alapított MIÉP néven. Kizárták a radikálisokat legkeményebben kritizáló politikusokat, Debreczeni Józsefet és Elek Istvánt is. A szkínhed fiatalokkal is együttműködő Király B. Izabellát ugyancsak kizárták az MDF-ből, éppúgy, mint Zacsek Gyulát, aki Piacpárt néven szervezett pártot. Az 1994-es választási vereség után az alig 12 százalékot elért párt tovább osztódott. 1996 tavaszán Szabó Iván volt pénzügyminiszter 13 társával kilépett az MDF-ből, és megalapították az MDNP-t. A távozók között volt több, a megelőző ciklusban befolyásos politikus, például Kónya Imre, Katona Tamás, Jeszenszky Géza és Szabad György.

Kiadja a Nemzet Lap és Könyvkiadó Kft. © 2001

Comments are closed.