Forrás: Magyar Rádió

Európai protestantizmus

A református egyház félórája 2004. aug. 25., 13.30

2004. augusztus 26., csütörtök 14:45

Dr. Klaus Douglass frankfurti lelkész volt az idei Doktorok Kollégiuma plenáris ülésének egyik előadója, aki arról beszélt, hogya XXI. század elején az európai protestantizmusnak milyen a helyzete.

Dr. Klaus Douglass frankfurti lelkész volt az idei Doktorok Kollégiuma plenáris ülésének egyik előadója 2004. augusztus 23-án. Előadásának címe: Az európai protestantizmus helyzete a XXI. század elején.

A lelkipásztornak két könyve jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában, “Az új reformáció” és a “Megelevenedett hit” címmel, mely a történelmi egyházak megújulásának útját keresi.

A lelkipásztort a Kálvin Kiadó tanácstermében, egy kerekasztal beszélgetés után kérdezte a riporter a radikalizmusról, a hagyományról.

Dr. Juhász Tamás a Protestáns Teológiai Intézet Református-Evangélikus Karának dékánja, a

rendszeres teológia tanszék professzora. Ő az egyház megújulásának más útjáról beszél.

“Egy nép születése” címmel Czövek Tamás lelkipásztor igehirdetése hangzik el.

A Bibliában sokszor megmagyarázhatatlan történések során adták át a hagyományt nemzedékről nemzedékre, amelyben Isten és ember szövetségének a lényege volt. Egy ilyen történés volt az, amikor Izrael a nevét kapta. Jákób, a 12 törzs névadójának atyja, akinek csaló volt a neve, most az Izrael nevet kapta a Jabbók réve melletti éjszakai viaskodásban. Czövek Tamás prédikációjában Mózes Első könyvének 32. fejezetét magyarázza, amikor Jákób hosszú idő után hazamegy testvéréhez, Ézsauhoz. A 27. verstől ezt olvassuk: Mi a te neved? Ő így felelt: Jákob. Amaz pedig ezt mondta: Nem Jákob a te neved ezen túl, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél.

Fekete Ágnes

Comments are closed.