Forrás: Magyar Rádió

Egy csepp emberség – Radnóti Zoltán rabbi

Elhangzott: 2004. július 30-án

2004. július 30., péntek 9:21

A szeretet azt jelenti, az ember vágyódjék Isten közelsége után, és próbálja elérni az ő megismerését. Igazából a szeretetet nem lehet megparancsolni.

Az én idézetem Mózes könyvéből való, Mózes ötödik könyvének hatodik fejezetéből, Halljad, Izrael, és a két mondat így hangzik:

„Halljad, Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy!”

Ez az első mondat.

A második:

„Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és minden tehetségeddel.”

Hogy ez a két mondat miért olyan fontos számomra, személyes élménnyel köthető össze. Gyermekkoromban, amikor nem tudtam, hogy mi a zsidóságnak a pontos lényege, akkor ezeket a mondatokat mondtam el minden este magyarul, mert úgy éreztem, hogy ez a két mondat a legfontosabb az egyistenhitben, az Istenkeresésben. Ez a két mondat nemcsak a zsidó emberek, hanem minden gondolkodó embernek a lelkét, bízom benne, megérinti. Ez a hat szó örökké összekovácsolta Izrael nevét a monoteizmussal. Ez a legelső olyan mondat a világon, ami az egy Istenről beszél, erről a mondatról könyvtárakat töltöttek meg. A másik mondat: szeresd örökkévaló Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, minden tehetségeddel, ez a mondat visszaköszön az Újszövetségbe, nem véletlenül, hiszen ez egy héber alapú könyv. Az érdekessége ennek a mondatnak, hogy ez a történelem első olyan mondata, amikor egy vallás azt követeli követőitől, hogy szeressék Istent. Eddig volt félni, remegni, áldozz neki, meghódolni előtte, leborulni előtte, ez a mondat azt mondja, szeresd az örökkévaló Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és minden tehetségeddel. És hogy mi a szeretet, amire egyébként a későbbiekben az egész kereszténység alapul, kiemelve ezt az egy gondolatot az egész héber hagyományból, és itt hangsúlyozni szeretném, hogy ez a mondat a zsidó hagyománynak egy része, és egyik nagyon fontos része. A szeretet azt jelenti, az ember vágyódjék Isten közelsége után, és próbálja elérni az ő megismerését. Igazából a szeretetet nem lehet megparancsolni. És amikor gyermekként ezeket a mondatokat mondtam el magamban félig hangosan, félig halkan, pont ezt a keresést próbáltam magamban elősegíteni, hogy ez a pár szó vezesse az életemet.

Radnóti Zoltán rabbi

Comments are closed.