Forrás: Magyar Rádió

Egy csepp emberség – Dobszai László zenetörténész

Elhangzott: 2004. június 14.

2004. július 30., péntek 12:16

XI. Piusz pápa: „Krisztus által és Krisztusban Ábrahám utódai vagyunk. Nem, az nem lehetséges, hogy a keresztényeknek bármi közük legyen az antiszemitizmushoz. Lelkünkben szemiták vagyunk.”

Raisza Maritennek, a nagy gondolkodó Jack Mariten nem kevésbé kiváló feleségének könyvét egy szomorú esemény adta megint a kezembe. A diszkréció kedvéért csak röviden elevenítem fel a történteket. Zsidó származású kis keresztlányom látogatott meg. Szörnyű viharok és megpróbáltatások közepette vette fel a keresztséget 25 évvel ezelőtt. Ma egy franciaországi kolostor szerzetese, s a közelmúltban hazalátogatván, nem éppen kellemes tapasztalatokat szerzett. Erről eszembe jutott egy idézet, melyre Raisza könyvéből véltem emlékezni, s valóban megtaláltam. XI. Piusz pápától idézi. Krisztus által és Krisztusban Ábrahám utódai vagyunk. Nem, az nem lehetséges, hogy a keresztényeknek bármi közük legyen az antiszemitizmushoz. Lelkünkben szemiták vagyunk. S hozzáteszi, Blois-tól: az antiszemitizmus a legrettenetesebb korbácsütés, amit a mi Urunk örökké tartó szeretetében valaha is kapott, a legvéresebb, a legmegbocsáthatatlanabb, mivel az anyja arcát éri keresztény kezekből. Képzeljék el, hogyan éreznék önök magukat, ha a környezetükben apjukról és anyjukról állandóan a legnagyobb megvetéssel beszélnének, sértő, maróan gúnyos megjegyzésekkel illetnék őket. Nahát, pontosan ez történik a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Elfelejtik, illetve nem akarnak tudni arról, hogy az emberré vált istenünk zsidó, a legvalódibb, vér szerinti zsidó, a júdeai oroszlán, hogy az anyja zsidó, a zsidó faj virága, hogy minden őse zsidó volt ugyanúgy, mint a próféták és hogy a mi szent liturgiánk a zsidók könyveire épül. Hogyan lehetne akkor a zsidó népet ért támadás szentségtörését és sértő hatását kifejezni. Nagyon sajnálatos, hogy a hívők néha a vallásos dogmatikus és erkölcsi oktatás keretében olyan tanácsokat kapnak, amelyek az örök elvekhez múlandó politikai és társadalmi előítéleteket, érzelmeket kapcsolnak. Azt hiszem nem szükséges elmondani, hogy miért érzem ezeket a mondatokat rendkívül aktuálisnak és miért használtam fel ezt az alkalmat arra, hogy megismerkedjenek velük. Ezt mindenki megérti, aki körülnéz országunkban. Nem akarok bántani senkit, sokkal jobb ez az áttételes beszédmód, hogy nem én beszélek, hanem beszél maga az idézet.

Dobszai László zenetörténész

Comments are closed.