Forrás: Magyar Rádió

A holokauszt krónikája

Elhangzott: 2004. július 25.

2004. július 28., szerda 19:45

331 olvasás

A hatalmas, majd 800 oldalas kötet három évvel ezelőtti amerikai kiadás után most magyarul is megjelent. Ki kellene nyomozni végre, hogyan és mivel kezdődött a XX. századi civilizáció tragédiája, és miért nem zajlott le erről a magyar történészek, és a társadalom tárgyszerű vitája. A diskurzusban főleg azt kellene tisztázni, milyen volt a Trianon utáni magyar társadalom viszonya a zsidósággal.

A história jóval korábban kezdődött mint amikor 1940-ben megindult a gyűlölet gépezete. A náci uralom 1933-as kezdetei a nürnbergi törvények bevezetése a nácik 36-os olimpiája, a vihar előtti csend, az illúziók végét jelentő kristályéjszaka, ugyanúgy hozzátartozik a történetekhez, mint a végső megoldás aljas tervei és mocskos tényei.

A holocaust krónikájának számunkra ma ezeknél is fontosabb mozzanatai vannak, például az hogy az évtizedekig tartó kényszerű hallgatás után végre miért nem beszéljük meg, hogy itt mi történt, hogyan történt. Miközben megélénkülnek, napirenden vannak az egyszer és mindenkorra szalonképtelennek gondolt gyűlöletbeszédek, a történelem szemétdombjára vetett ócska, hibbant és kártékony nézetek. Holokauszt ügyben tisztességes vita nem volt, és a reménye is távolinak látszik az aktuálpolitikai porfelhőben. Pedig a történtek indulatok nélküli megtárgyalását nem lehet megspórolni.

A kiadó ismertetője:

A könyv 1933-tól 1945-ig, évről évre, kronologikus sorrendben tekinti át a holokauszt bonyolult és gyötrelmes történetét. A kronologikus szerkezethez a kötet elején a Prológus: A holokauszt gyökerei, a végén pedig az Epilógus: Az utóhatás című fejezet kapcsolódik. Előbbi az antiszemitizmus és antijudaizmus történeti gyökereit tekinti át nagy vonalakban, utóbbi napjainkig ad átfogó képet a zsidók modern kori történelméről, a holokauszt utóhatásairól, a máig körülötte folyó vitákról.

Az egyes éveket felölelő fejezetekben mintegy 2000 fotó és illusztráció (korabeli fényképek, plakátok, újságok), valamint idézetek, keretes ismertetők és térképek révén nyerünk betekintést a legfontosabb eseményekbe. A mintegy 300 keretes rész a tárgyalt időszak egy-egy kiemelkedő személyiségét, politikai szereplőjét, történelmi-politikai eseményét, mozgalmait és rémtetteit, kulcsfontosságú, azóta fogalommá vált helyszíneit mutatja be és ismerteti részletesen. A külön e kötet számára készült mintegy 30 térképen az olvasó az események helyszíneit követheti nyomon.

Az impozáns könyv függelékkel zárul, többek közt a főbb koncentrációs táborok, gettók pontos földrajzi helyével és adataival. A függelékben helyet kapott egy kislexikon, mely a holokauszttal, valamint a zsidó vallással kapcsolatos fogalmakat magyarázza, továbbá a magyar nyelvű irodalommal kiegészített bibliográfia is.

A holokauszt krónikája egyszerre fotóarchívum és enciklopédikus igényű munka, mely a nélkülözhetetlen kézikönyv szerepét töltheti be, de okvetlenül számot tarthat mindazok érdeklődésére is, akik átfogó képet szeretnének kapni a vészkorszakról.

MR

Comments are closed.