Forrás: Magyar Rádió

Munkahelyteremtés és lakásépítés Kolozsvár legfontosabb feladata

Elhangzott 2004. július 6-án.

2004. július 11., vasárnap 10:28

12 esztendő elmúltával Kolozsvárra újra visszatérhet az erdélyi szellemiség. Funar távozásával a kincses város ismét elfoglalhatja az őt megillető helyet, mint erdélyi gazdasági és kulturális központ. A változás még csak érlelődik, de a városházán már az új feladatokra készülődnek a honatyák, így az RMDSZ színeiben újraválasztott alpolgármester, Boros János is.

– Bizakodó vagyok, hogy tényleg érdembeli munkát is lehet végezni ezentúl.

– Ön több ízben is utalt egy kolozsvári problémára, és legutóbb Günther Verheugen uniós csatlakozási főbiztos is nyílt levélben figyelmeztetett, méghozzá a kisajátított ingatlanok sorsa, azok visszaadásának felgyorsítása.

– Kolozsvár nagyon gyengén áll ilyen szempontból. Nekünk körülbelül 4500, majdnem 5000 visszaigénylési kérésünk van. Ebből érdemben megoldottak eddig kb. 700-at. Szeretném azt, hogyha a visszaigénylési bizottságnak az elnökségét is megkapnák, ez polgármesterrel történő tárgyalás útján fog megtörténni. Becslésem szerint maximum 7-8 hónap alatt le lehet tárgyalni az összes visszaigénylést, és pontot lehet tenni rá.

– Olyan ingatlanokról van szó, amelyeket 1945 után államilag önkényesen kisajátítottak, és azóta is a helyzetük, a tulajdonviszonyuk bizonytalan. Van-e ennek a kérdésnek nemzetiségi vonatkozása?

– Kolozsvár történelméről beszélünk. Legtöbb a magyar visszaigénylő, de sok német nevű is van köztük. Kolozsváron valamikor lényeges szász közösség is élt. Nagyon sokan vannak pl. zsidó származású visszaigénylők is, és románok is természetesen.

– Milyen alapvető és nagyon sürgős kérdéseket kell megoldania a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalnak, amelyeknek a megoldását Gheorghe Funar volt polgármester akadályozta, illetve megnehezítette? Hogyan lehetne rangsorolni ezeket a kihívásokat?

– Sajnos nagyon hosszú lenne ez a lista. Mondhatnám azt, hogy majdnem mindent újra kell kezdenünk. Nem volt egy olyan terület sem, amelyik igaziból jól működött Kolozsváron, leszámítva a közszállítást. A legnagyobb probléma, hogy nagyon kevés volt az igazi külföldi befektető Kolozsváron. Ez az itteni pótléki hangulatnak volt köszönhető. Most várjuk azt, hogy komolyabb vállalkozók is megjelennek, tehát a munkahelyteremtés elsőrendű probléma. Lakásépítés: Funar 12 éves uralkodása alatt egyszer nem jött olyan javaslattal a tanács elé, hogy építsünk saját költségből szociális lakásokat. Most történt meg az idén először, miután már egy éve vitatkozunk, és az idén végre beindul 160 szociális lakásnak az építése és kb. évente ennyit fogunk építeni. Tehát ez a kettő a legfontosabb. Lakások kellenek, mert ha nem, akkor a fiataljaink elmennek.

– Van egy helyi költségvetés, amely valószínűleg a nyár közepén kiegészítésre szorul. Mi az, ami most napi gond a polgármesteri hivatal munkájában? Mire nem futja a pénzből, és hogyan próbálják áthidalni az esetleges hiányokat?

– Most az első félévben, főleg a kampányidőszakban Funar volt polgármester nagy munkálatokba kezdett. A városban rengeteg utat leaszfaltoztak. Ez egy jó dolog volt, hogy a tanács pénzt is adott, viszont többre vállalkozott, mint amennyi volt az első féléves előirányzott keret. Most ott vagyunk, hogy 300 milliárd lej adósságunk van. Némely munkálatot le kell állítanunk, mert nem fogja futni a költségvetésből. Július közepén lesz egy testületi ülés, ahol az évi költségvetést átszabjuk. Természetesen ebben az évben már nem lesz annyi pénzünk, viszont jövőre már lehet egy teljesen racionális, normális költségvetést készíteni, és fognak folytatódni ezek a munkálatok.

R.P.I.: – Eddig a lakosok és a kolozsváriak közül a magyar közösség tagjai igen gyakran arról panaszkodtak, sajtóban is jelentek meg erről interjúk, riportok, hogy a polgármesteri hivatal alkalmazottai, tisztviselői magyarságuk miatt rosszhiszeműen viszonyulnak kérvényeikhez, az ügyintézéshez. Ebből a szempontból változás következik be?

Rostás Péter István

Comments are closed.