-terrorakció az erezi átjárónál, 4 halott, 10 sebesült

-atrocitások egy arab Kelet-Jeruzsálaem- I polgár repülôre szállása körül

-ítéletidô Izraelben

Ma reggel egy öngyilkos merénylônô az Erezi átjárónál  a Gázai övezet kapujánál négy embert megölt és tízet megsebesített. Az öngyilkos terroristanôt egy pillanatra ôrizetlenül hagyták, mivel azt modta, hogy platina van a lábában és ezert jelez a fémdetektor, elmentek egy katonalányt keresni átvizsgálására,  s ekkor felrobbantotta magát. A hamasz és a Fatah vállalták a merényletért a felelôsséget. A terroristanô a Fatah tagja volt. Az ENSZ küldöttje Terrie Larsen elítélte a merényletet, és részvétét nyilvánította a családoknak. Felhívta a feleket, hogy újítsák fel a politikai és a biztonsági tárgyalásokat. Azt mondta, hogy a dialógus felújítása az egyetlen út a robbanás elkerülésére.

 

Az Arkia légitársaság tegnap nem engedélyezte, hogy  Szamal Kuri Kelet-jeruzsálemi arab izraeli lakos felszálljon az Eilat-Tel Avivi gépre. Kuri a genevai egyezmény arab tárgyalócsoportjának tagja egy nappal azelött szintén egy Arkia járattal érkezett Eilatra, hogy rész vehessen Yoszi Beilin elôadásán. Egyik kísérôje szerint az Arkia  biztonsági erôi megalázóan bántak Kurival. A vállalat nem reagált a vádakra.

 

Egy legfelsôbb bíróságon dolgozó bírónô szerint le kell rövidíteni azt az idôt, amit a vendégmunkások fogságban töltenek  kiutasításukig. A törvény két hetet tesz lehetôvé az engedélyek nélküli vendégmunkások elfogása és bíróság elé állítása között.

 

A Nyugat Galileában levô tûzoltó és mentôalakulatokhoz több tucat nahariai polgár fordult akik a nehéz idôjárás miatt segítségre szorultak. Autóik megakadtak a mély tócsákban, vagy házaikba víz ömlött. Két óvodát is kiürítettek az bezúduló víz miatt. Az idôs károsultak helyzetével a helyi szociális intézmények foglalkoznak.

 

Ma nagyon hideg és nagyon esôs volt az idô Izraelben,

Galil 5-7, Haifa, Tel Aviv 9-15, Jeruzsálem: 6-8, Beer Sheva 9-14, Eilat 10-19

Comments are closed.