Civilek


Hanoar Hatzioni


2005-ben alakult újra a Hanoar Hatzion, mely ma már egyesület formában működik...

Hannah Arendt Egyesület


A Hannah Arendt Egyesület non-profit szervezet. Célja olyan tananyagok bevezetése az iskolai oktatásba, amelyek a rasszizmus, az előítéletesség és a csoportközi erőszak elutasítására, az emberi jogok tiszteletben tartására, az állampolgári felelősség tudatos váltatására és a multikultúrális gondolkodásmód kialakítására ösztönzik a diákokat.

Keset


A Bálint Zsidó Közösségi Ház, Magyarország egyetlen zsidó közösségi háza, Balázs Gábor, Borgula András, Gárdos Bernadett, Kertész Erzsébet, Lányi Eszter, és Lugosi Viktória közr

Magyarországi Zsidó Temetőkért Alapítvány


Az Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy megmentse a hányatott sorsú zsidó temetőket, óvja őket az enyészettől és a pusztulástól. A temetőket védelmezze, és kegyeleti emlékhel

"MENSCH" Nemzetközi Alapítvány


A "MENSCH" Nemzetközi Alapítvány egy kiemelten közhasznú szervezet, melynek célja olyan toleráns társadalmi értékrend, demokratikus történelmi tudat formálása, amely értékeli, tiszteletben tartja a kisebbségek jogait, a felekezetek jogait, elítéli a sovinizmus, a rasszizmus, az idegengyûlölet és a gyûlöletkeltés valamennyi megnyilvánulását.

Zsidó Közösségi Fórum


Zsidó Közösségi Fórum – Párbeszéd a zsidóságról

2005. november 17-20.

A Zsidó Közösségi Fórum – Párbeszéd a zsidóságról a magyar zsidóság első országos találkozója; célja a zsidó hagyomány, kultúra, vallás, közösség és identitás különféle aspektusainak bemutatása és megvitatása. A rendezvényre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kidma Egyesület


A Kidma Egyesület célja, hogy a szabadidő eltöltésére vonzó alternatívát biztosítson minden érdeklődő (zsidó) fiatal számára. Mindezt úgy, hogy közben közösen egy nyitott és elfogadó közösséget teremtsünk, ahová jó tartozni.

Habonim Dror


Cionista ifjúsági szervezet

Esztertáska


Az Esztertáska női műhely célja olyan zsidó és női értékek terjesztése, amelyek ráirányítják a figyelmet a zsidó nők életére és problémáira. Törekszünk a zsidó hagyomány nők

UJS


Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete - Hungarian union of Jewish Students (UJS)

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület


Az Egyesület teret kiván adni a mai magyar zsidóság kultúrális törekvései számára.

Hasomer Hacair


Baloldali ifjúsági szervezet.