Kezdőlap » JNA24 » Metazin

Metazin

Az illegális bevándorlók ügye túl bonyolult ahhoz, hogy egyetlen ország képes lenne megoldani. A neves író szerint mégsem ez az olasz társadalom legfőbb betegsége, hanem a hagyományos szervezett bűnözés.

Allah arabul Istent jelent. Arabul a zsidó és a keresztény Istent is az Allah kifejezés jelöli. Sok nyugati nyelvben viszont Isten kifejezetten a zsidó és keresztény istenség számára van fenntartva. A nyelvi megkülönböztetés a terroristák malmára hajtja a vizet.

A toleráns nyugati demokráciákban felnőtt, elkényeztetett fiatalok forradalmi tetszelgése, vagy a toleranciáért vívott harc? Két angol értelmiségi vitája 1968-ról.

Aki aktuálpolitikai célra használja fel a holokausztot, az banalizálja a gonoszt, és megrendülés helyett fásultságot kelt a jövendő nemzedékben.

Nem igaz, hogy a fehérek ki akarták irtani az ausztrál őslakosságot. A baloldali ausztrál kormány hamis legendának adott hitelt, amikor bocsánatot kért az őslakosoktól az állítólagos népirtásért.

A tudományos közösség kiátkozza a globális felmelegedés megkérdőjelezőit. Hovatovább már a holokauszt-tagadókkal és a rabszolgatartás híveivel állítják őket párhuzamba. A környezetszennyező nagytőkések dörzsölik a tenyerüket.

Mi is történt 1968 tavaszán valójában? Demokratikus forradalom? Az európai totalitarizmus fellángolása? Német értelmiségiek személyeskedéstől sem mentes vitája negyven évvel a forradalmi tavasz után.

Egyre kevesebben érdeklődnek a politika iránt, akik viszont igen, azok radikalizálódnak. Mindkét tendencia önmagában is veszedelmes a demokrácia szempontjából, hát még a kettő együttvéve.

Egyáltalán nem biztos, hogy a piacgazdaság diadalmenete megállíthatatlan. Franciaországban és Németországban piacellenes szellemben oktatják az ifjúságot, és ez súlyos gazdasági és politikai következményekkel fenyeget.

A globalizáció a történelmet sem hagyja érintetlenül. Egyes államok távoli népek régi sérelmeiről tesznek közzé határozatokat. Mások jóvátételt követelnek az őket ért igazságtalanságokért. Pedig az ő múltjuk sem szeplőtelen.

Belgiumnak több mint fél éve nincs kormánya, és egyre nagyobb a kísértés, hogy a flamand vezetők a vallonokkal kötött államszövetség felmondásában keressenek kiutat a zsákutcából. De a belgák többsége még kitart a közös állam mellett.

A neves vallásellenes biológus helyteleníti, hogy a társadalom – rosszul értelmezett tapintatból – már-már kiiktatná a nyilvánosságból a karácsonyt. Ő mindenesetre inkább Newton születésnapját ünnepelné december 25-én.

Karácsony nem múlhat el szaftos kultúrharc nélkül. Idén minden bizonnyal a kereszténységet ostorozó mese lesz a sláger a gyerekek, és a keresztény-ateista vitában érdekelt szülők körében.

A bocsánatkérések korát éljük. Olyan emberek, kérnek bocsánatot a múlt vétkeiért, akik a szóban forgó bűnt nem követték el, és olyanoktól, akik nem szenvedték el. Biztos, hogy nincs ebben némi képmutatás?

Hála a modern technikának, mindenkinek lehetősége van rá, hogy csak olyan véleményekkel szembesüljön, amelyek megerősítik saját nézeteiben. A neves amerikai jogászprofesszor szerint az azonos véleményűek gettóba zárkózása a nézetek radikalizálódásához vezet.

Egyre több genetikai kísérlet jut arra a következtetésre, hogy az intelligenciahányados és a bőrszín között összefüggés állapítható meg. A liberális publicista kísérletet tesz rá, hogy előítéletek nélkül végiggondolja az elmélet következményeit.

Az emberi klónozásnak Ázsiában van jövője. A nyugati világban vagy a vallás, vagy a vallásellenes természetkultusz akadályozza alkalmazását. A keleti vallások tanait nem sérti a klónozás.

A Jichak Rabin elleni merénylet tizenkettedik évfordulóján börtönbüntetését töltő gyilkosának minden oka megvolt az ünneplésre: fia született, és a vallásos izraeliek több mint harmada továbbra is hőst lát benne.

A baloldali amerikai feminista írónő nem gondolja, hogy a Bush-kormány náci. Azt viszont állítja, hogy náci módszereket alkalmaz, és hogy az amerikai demokrácia a pusztulás szélén áll.

Putyin elnököt sokan nagyra becsülik azért, mert rendet teremtett, és növekedési pályára állította Oroszországot. Helyeslik, hogy miniszterelnökként folytatja pályafutását. Miért lettünk ilyen elnézőek a diktátorok iránt?