Ros Chodes Klub

sofar, 2003. november 30. 18:30  Programok Add comments

Ros Chodes Klub

 

Ros Chodes Klub

A Ros Chodes Klubbot – kivételesen csak n?ányok részére – azért szeretném beindítani, mert úgy érzem, hogy egy kicsit hiányzik a programok közül az olyan, amely arról szól, hogy miért is jó zsidónak lenni. Azt is érzem, hogy sok a tévhit az ortodox n?zerepr?meg általában a n?zerepekr?és remélem, hogy közös tanulás által egyrészt közelebb juthatunk a problémákhoz, finomíthatjuk a kérdéseinket; másrészt megismerkedhetünk a “nagy kérdésekkel”, hogy a mindennapi életben ne a tilalmak között vesz?¼nk, hanem azokat szem el?tartva, de inkább a lehet?gekre koncentrálva, aktívabban vállalhassuk zsidó n?ivoltunkat. A feminizmus nem azt jelenti, hogy férfiakká kell váljunk. Az orthodox n?érfi szerep, amelyben a felek egyenrangúak de nem egyformák, nem versenyz?lek, hanem egymást kiegészít?¡rsak, minden további nélkül alkalmas a nem-radikális feministák által elképzelt életre, ahol a n?em áldozatok, hanem partnerek.

Az els?lálkozót szeptember 25-én tartjuk 1/2 8-as kezdéssel, a Visegrádi utcai zsinagógában. (Az els??ton nem változtatnék, de a kés?ekben megbeszélhetünk mást is, ha az több résztvev? jobb.) El?¶r mesélnék a ros chódesr?¡ltalában, hiszen szinte minden országban m?dnek ilyen klubbok (Magyarországon sem ez az els?yen kezdeményezés). Másrészt hoznék forrásokat, amelyekb?elkészülhetnénk a következ?lálkozóra. Beszelgethetünk majd a Tóra n?kjairól, választhatunk témát a Talmud és a rabbinikus irodalom n? vonatkozó részeib?megvitathatjuk, hogy a különböz?gyományörz?idó áramlatok hogyan viszonyulnak egyes n? vonatkozó micvákhoz, olvashatjuk n?örténetek irodalmi leírását, ismerkedhetünk híres zsidó n?©letével és munkásságával, vagy akár régi magyarországi zsidó n?zervezetekkel is. Természetesen a témákat ti fogjátok kiválasztani aszerint, hogy kit mi érdekel, én csak segíteni szeretnék a választásban és segédanyagot adni az olvasáshoz.

Sok szeretettel várok mindenkit!

Peresztegi Ági

Comments are closed.

Comments are closed.