Meghívó a Budapesti Zsidó Hitközség választási közgyűlésére

 

Meghívó a Budapesti Zsidó Hitközség választási közgyűlésére

2007. április 15. (vasárnap) 10.00 óra/5767. Niszán hó 27. napján

Helyszín: Budapest, VII. ker. Síp u. 12. Díszterem)

Napirend:

Jelentés a mandátumok megvizsgálásáról. A BZSH Elnökének, Ügyvezető igazgatójának, Elöljáróságának, Számvizsgáló Bizottságának, Választási és Jelölőbizottságának megválasztása, valamint a BZSH-ból a MAZSIHISZ közgyűlésébe delegálandó küldöttek megválasztása.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Mellékeljük a Jelölő Bizottság által összeállított jelölőlistát. Felhívjuk figyelmét, hogy a Választási Szabályzat 21. §-a értelmében az alakuló ülést megelőző 3. munkanapig bármelyik képviselőtestületi tag kérheti, hogy a jelöltek közé újabb személyek nevét vegyék fel (erről a Jelölő Bizottság soron kívül dönt).

Budapest, 5767. Niszán hó 10. napján

Hittestvéri üdvözlettel

Streit Sándor elnök,

Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató,

dr. Egri Oszkár Választási Bizottság elnöke

A Budapesti Zsidó Hitközség Központi Jelölő Bizottsága 2007. március 28-án megtartott ülésén a körzetek, valamint a KJB tagok jelölése alapján, a javaslatok értékelése és a jelöltekre vonatkozó egyenkénti szavazás után az alábbi jelölőlistát állította össze és terjeszti a tisztelt Közgyűlés elé (összhangban a BZSH Alapszabályának 68. §-ával és egyéb vonatkozó rendelkezéseivel).

Jelölt lista

A Budapesti Zsidó Hitközség elnökének:

Jelölt: Streit Sándor Nagyfuvaros utca (Választható: 1 fő)

A Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatójának:

Jelölt: Zoltai Gusztáv Hegedüs Gy. u. (Választható:1 fő)

A Budapesti Zsidó Hitközség Elöljárósága tagjainak:

Jelöltek:

Breuer Péter, Vasvári P. u.

Friedmann Józsefné, Frankel L. u.

Gádor György dr., Páva u.

Goldberger Tamás dr., Nagyfuvaros

Halpern György, Frankel L. u.

Heisler András, Dohány u.

Kárpáti Pál dr., Dohány u.

Kerényi András, Délpest

Ladányi György, Lágymányosi

Lajtai Tamásné, Hegedűs u.

László Miklós, Hunyadi tér

Sárközy Gyula, Bethlen tér

Szalai György, Dózsa György út

Tordai Péter, Frankel L. út

Vass Sándor dr., Thököly út

(Választható: 11 fő)

A Budapesti Zsidó Hitközség Számvevő és Számvizsgáló Bizottsága tagjainak

Jelöltek:

Deutsch György, Nagyfuvaros utca

Korn József dr., Hegedűs Gyula utca

Kőnig Tamás, Hegedűs Gyula utca

Nógrádi Péter dr., Frankel L. út

Sessler György, Dohány utca

Zinner Ivánné Thököly út

(Választható: 5 fő)

A Budapesti Zsidó Hitközség Választási Bizottsága tagjainak:

(A most megválasztásra kerülő Választási Bizottság az április 15-i választásokat követően kezdi meg munkáját)

Jelöltek:

Bandi László, Hegedűs Gyula utca

Gervai László, Hunyadi tér

Gortvai Tibor, Nagyfuvaros u.

Gönci Péter, Dózsa Gy. út

Kerekes Béla, Dózsa György út

Keszler Gábor, Bethlen tér

Medgyesi Andrea, Frankel L. út

Nádel Tamás,Dohány utca

Neumann Tibor, Nagyfuvaros utca

Oláh György, Páva u.

Sobel Tamás, Hegedűs Gyula utca

Szerdócz József Ervin,Délpesti körzet

(Választható: 9 fő)

Mazsihisz

Comments are closed.

Comments are closed.