Debrecen és határon túli testvérhitközségei konferencia, 2006. május 26. és 28. között Debrecenben

 

Debrecen és határon túli testvérhitközségei konferencia, 2006. május 26. és 28. között Debrecenben

A Debreceni Zsidó Hitközség Status Quo Ante Izraelita Anyahitközség, a Debreceni Akadémiai Bizottság, az Illyés Közalapítvány, a Debreceni Magyar-Zsidó Kulturális és Tudományos Társaság, a Debreceni Magyar-Izraeli Baráti Társaság, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, a Romániai és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége

Tisztelettel meghívja Önt,

a Debreceni Zsidó Hitközség Kápolnási utcai zsinagógájában és dísztermében

(4025, Debrecen, Bajcsy Zs. u. 26)

2006. május 26-27-28-án megrendezésre kerülő

DEBRECEN ÉS HATÁRON TÚLI

TESTVÉRHITKÖZSÉGEI

(Arad, Beregszász, Brassó, Botosani, Constanta, Craiova, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Iasi, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Munkács, Nagyvárad, Pozsony, Szabadka, Szatmár, Temesvár, Ungvár)

VIII. NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁSÁRA

A konferencia témája:

HINENI – ITT VAGYOK

(Konferencia a korszakformáló személyiségekről, eseményekről, a „jelenlétről”)

Program

Május 26

8,00-11,00 – Regisztráció, delegációk fogadása

11,00 -Kápolnási utcai zsinagóga

Megnyitó: Csukás Judit – a rendezvény moderátora és

Weisz Péter, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke

Köszöntők.

11,20 – 11,35 – Díjak kitüntetések átadása

11,40 – 12,00 – A magyarországi zsidóság az Európai Unióban

Előadó: Dr. Feldmájer Péter – a MAZSIHISZ elnöke

12,00 – 12,20 – A magyar zsidóság „jelenléte” a XXI. század első évtizedében

Előadó: Zoltai Gusztáv – a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója

12,20 – 12,40 – Az európai zsidó élet a harmadik évezred elején, ahogy mi

Romániából látjuk

Előadó: Prof. Dr. Aurel Vainer – a FEDROM elnöke

12,40 – 13,15 – E. M. Lilien (1874-1925) a grafikus. A gettótól a világhírig

(Audiovizuális előadás)

Előadó: Prof. dr. Schőner Alfréd főrabbi, Ph.D., egyetemi tanár – az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora

13,15 – 14,15 – Ebéd

Az Ifjúsági szekció 14,45 órától a sátorban tartja foglalkozását, melynek keretében előadások kerülnek megtartásra, illetve szabadprogram: fürdő, múzeumlátogatás, majd vasárnap délelőtt sportrendezvény.

14,15 – 14,40 – Sharon – az ember és a mítosz

Előadó: Dan Ofry -az Új Kelet c. izraeli újság főszerkesztője

14,40 – 15,10 – „Hineni Heoni Mimáász” – A Cházán nagyünnepi egyéni

könyörgéseinek dallamvilága

Előadó: Kármán György – OR-ZSE tanszékvezető egyetemi tanár

15,10 – 15,30 – „Itt vagyok és oktatok” – vetítés bemutatásával megtartásra

kerülő előadás

Előadó: Sommer László – OR-ZSE egyetemi docens, MAZSIHISZ

Oktatási Osztály vezetője

15,30 – 16,00 – „A nagy vizek zúgásainál” – A lélek és a test megtisztulása a

zsidó hagyományok tükrében

Előadó: Kárpáti Judit – főiskolai adjunktus – OR-ZSE

16,00 – 16,15 – Kávészünet

16,15 – 16,45 – Dr. Szondi Lipót a rendszeralkotó pszichológus

Előadó: Ungárné dr. Komoly Judit Cs.C., főigazgató-helyettes, tanszékvezető egyetemi magántanár- OR-ZSE

16,45 – 17,20 – A magyarországi zsidó tudomány nagyjai-atyjai.

Az Országos Rabbiképző Intézet első három rektora

Előadó: Oláh János – egyetemi docens, OR-ZSE

17,20 – 17,40 – Judaisztikai kutatóközpont az aradi Vasile Goldis Egyetemen

Előadó: Prof. Dr. Francisc Schcneider – a Vasile Goldis Egyetem

rektorhelyettese

17,40 – 18,00 – A szociális gondoskodás jelene és távlatai

Előadó: Gellén Imre – a Dermák KHT ügyvezető igazgatója

19,00 – Istentisztelet a Kápolnási utcai zsinagógában

Ünnepi beszédet mond: Prof. dr. Schőner Alfréd főrabbi, Ph.D., egyetemi tanár, az OR-ZSE rektora, közreműködik: Tóth Emil – főkántor

20,30 – Vacsora az ünnepi sátorban

Írásmagyarázatot tart: Deutsch Gábor – főiskolai adjunktus, OR-ZSE

Május 27:

8,00 – 10,00 – Istentisztelet a Kápolnási utcai zsinagógában

Ünnepi beszédet mond: Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora közreműködik: Tóth Emil – főkántor

10,30 – Debreceni Zsidó Hitközség díszterme

A tanácskozás második napjának programját ismerteti: Csukás Judit, a rendezvény moderátora

10,30 – 10,50 – Együtt-egymásért. A Zsidó Közéleti Fórum tervei és feladatai

Előadó: Heisler András (Budapest)

10,50 – 11,20 – Komlós Ottó székesfehérvári főrabbi portrévázlata

Előadó: Dr. Gergely Anna – tudományos főmunkatárs, Szent István

Király Múzeum, Székesfehérvár

11,20 – 11,40 – „Büszkén mondhatjuk el, hogy felekezeti iskoláinkban

mindenütt igaz, tiszta nemzeti szellem uralkodik” – Bernstein Béla, a

zsidó oktatás nagy alakja

Előadó: Szántóné Dr. Balázs Edit – főiskolai docens, BSTF,

Szombathely (OR-ZSE)

11,40 – 12,10 – Ben Jehuda, a nyelvújító

Előadó: Tóth Sándor – OR-ZSE tanársegéd

12,10 – 12,40 – Leszünk-e itt? Korunk zsidóságának problémái.

Előadó: Róth Tibor – a Brassói Hitközség elnöke

12,40 – 13,40 – Miért lehetett fordulópont az 1896-os év a magyarországi

zsidóság életében

13,40 – 14,00 – Ebéd a sátorban

13,40 – 14,00 – „Mikor, hol és hogyan kezdődött a politikai cionizmus?”

Előadó: Eliezer Slomovits (Izrael) – az OR-ZSE vendégprofesszora

14,00 – 14,40 – A Kolozsvári Zsidó Hitközség tegnap, ma, holnap

Előadó: Goldner Gábor – a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke

Az előadás keretében az alábbi filmek bemutatása:

– A Kolozsvári Zsidó Hitközség jelene. (A filmet készítette Ghita Andrea Júlia

– Szimbólumok és vallomások – Lővith Egon kolozsvári zsidó képzőművész

– Egy kirakatrendező élettörténetéből – Klein Éliás 93 éves

14,40 – 15,20 – A hitközségek finanszírozási problémái, figyelemmel a

pályázati lehetőségekre, avagy ki menedzseli a hitközségeket

Előadó: Turai János – a Váci Zsidó Hitközség elnöke

15,20 – 15,40 – Nagy idők nagy tanúi – Életképek a Debreceni Zsidó

Hitközség múltjából

Előadó: Weisz Péter – a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke

15,40 – 16,00 – Kávészünet

16,00 – 16,20 – A történelem sodrában

Előadó: Róbert Péter – történész, az OR-ZSE docense

16,20 – 16,40 – Példaképem Prof. Dr. Scheiber Sándor

Előadó: Borsányi – Smidt Ferenc, c. egyetemi tanár, OR-ZSE

16,40 – 17,10 – Prof. Dr. Nicolae Cajal a romániai zsidóság illusztris

személyisége

Előadó: Dr. Benedek Tibor – FEDROM – Bukarest

17,10 – 17,30 – A zsidóság részvétele Debrecen fejlődésében – (Az előadást

készítette: Prof. Dr. Gergely Judith a Debreceni Zsidó Hitközség Nőegyletének elnöke és Prof. Dr. Kulcsár András a Debreceni Zsidó Hitközség Idősek Klubjának vezetője)

Előadó: Prof. Dr. Kulcsár András

17,30 – 17,50 – Akire büszke lehet Debrecen: Dr. Kardos Albert a tanár, a

kutató, a debreceni Csokonai Kör egykori főtitkára

Előadó: Halmos Sándor – OR-ZSE docense

17,50 – 18,10 – A szlovákiai zsidóság helyzete

Előadó: Dr. Lang Tamás – az Érsekújvári Zsidó Hitközség elnöke

20,30 – Vacsora a sátorban

21,00 – Kitüntetettjeink gálaestje a díszteremben

Közreműködik: Kishonti Ildikó színművész és Cserhalmi György

Kossuth-díjas színművész, a Nemzeti Színház tagja

A külföldi delegációk képviselői hozzászólásra jelentkezhetnek az irodában.

Május 28:

8,00 – 11,00 – Hazai és külföldi delegációk hozzászólásai

11,00 – 11,30 – A konferencia értékelése és zárása

11,30 – 12,30 – Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek elnökeinek

baráti beszélgetése a magyarországi zsidó hitközségeinek elnökeivel, a 2007 évi konferencia tematikájának meghatározása

12,30 – 14,00 – Ebéd, hazautazás

A háromnapos rendezvény moderátora:

Csukás Judit

A Debreceni Egyetem Könyvtárának főmunkatársa

A rendezvény védnökei:

Dr. Berényi Dénes akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia

Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke,

David Admon Izrael állam magyarországi nagykövete

Fero Alexander a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke,

Kósa Lajos Debrecen Város polgármestere,

Prof. Dr. Aurel Vainer, a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Dr. Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke,

A háromnapos tanácskozás keretében rendezzük meg az

Ifjúság V. Nemzetközi Konferenciáját, amelyre külön programot készít

Sommer László, a MAZSIHISZ Oktatási Osztály vezetője

A rendezvény titkársága: 4025, Debrecen, Bajcsy Zs.u. 26

Tel: (52) 415-861, Fax: (52) 322-745

E-mail cím: [email protected]

A titkárság tagjai:

Halmos Sándor – ügyvezető igazgató

Dr. Feuermann László – a Debreceni Zsidó Hitközség alelnöke

Kreisler Gábor – elöljáró

Réti Béla – vallásügyi elöljáró

Schwarcz Miklósné – pénzügyi vezető

Zámbori Edith – titkárnő

A tanácskozás kiadványának gyors megjelentetése érdekében kérjük az előadásokat e-mailben elküldeni, illetve floppyn vagy cd-n a hitközségi irodában leadni.

Debrecen és határon túli testvérhitközségei

nyolcadik nemzetközi tanácskozásának kitüntetettjei:

A Zsidó Hitközségek és Közösségek Állandó Fóruma által alapított

Életmű-díjat kapja:

Prof. Dr. Engländer Tibor – a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke

Kishonti Ildikó – színművész

Prof. Dr. Randolph L. Braham (USA) – a magyarországi Holocaust nemzetközileg elismert kutatója

Róth Tibor – a Brassói Zsidó Hitközség elnöke

Szenes Iván – zeneszerző

Tolerancia-díjban részesül:

Bosák Nándor – katolikus püspök

Cserhalmi György – Kossuth-díjas színművész, a Nemzeti Színház tagja

Csiszér Ferenc – a Magyar Televízió Vallási Műsorok szerkesztőségének főszerkesztője

Jenei Zoltán – református lelkész

Kósa Lajos – Debrecen Város polgármestere

Dr. Mikita János – belgyógyász, egyetemi docens

Tőkés László – a Királyhágó-melléki Református Egyházközség püspöke

A Magyarországi Zsidóságért kitüntetést kapja:

Dr. Lebovits Imre – a Tiszafüred Zsidóságáért Alapítvány elnöke

A Debreceni Zsidó Hitközség a Templomért és Közösségért kitüntetést kapja:

Ligeti Pál – a Debreceni Zsidó Hitközség Felügyelő és Számvizsgáló Bizottságának elnöke

Vermes László -a Debreceni Zsidó Hitközség elöljárója

Mazsihisz news

Mazsihisz

Comments are closed.

Comments are closed.