A Mazsihisz által 2007-ben az ifjúsági szervezetek számára kiírt pályázat eredménye

Forrás: Mazsihisz

A MAZSIHISZ vezetősége azt javasolta, hogy az ifjúsági szervezetek a nekik megítélt a 13 milliós támogatást - az előző évhez hasonlóan - , demokratikusan egymás közötti megállapodás alapján osszák fel.

Az ifjúsági szervezetek vezetői felkérték Kiss Viktóriát és Horváth Józsefet, hogy tegyenek javaslatot a felosztásra. Ők 2007. december végén e-mailben elküldték a szervezetek vezetőinek azt a kérdőívet, amely a pályázati anyag kiegészítéséül szolgált. A beérkezett kérdőíveket értékelték és megtették javaslatukat. Az érintettek ezután különböző módosító javaslatokat tettek, s végül 2008 januárjában a következő megoldást fogadták el.

A 2007. évi támogatás felosztása

Bnei Akiva: 900.000 Ft.

Habonim Dror: 1.000.000 Ft.

Hanoar Hacioni 1.200.000 Ft.

Hasomer Hacair: (ALMAZSI) 2.700.000 Ft.

Kidma: 2.050.000 Ft.

Maccabi VAC: 2.600.000 Ft.

UJS: 1.600.000 Ft.

2006. évi maradvány felosztása

Közös programokra: 500.000 Ft.

Bnei Akiva 2006. évi támogatása és a 2007. évi Hanukai közös rendezvényhez való hozzájárulás együttes összege: 1.230.000. Ft.

Szabályok a közös programokra tartalékolt összeg felhasználásáról

A közös programokra vonatkozó 1.450.000 Ft a felhasználásig a ZSISZ (Zsidó Ifjúsági Szövetség) bankszámlájára kerül. Közös programnak az tekintendő, amely az aláíró szervezetek közül legalább három együttműködésével jön létre. A keret felhasználásáról a szervezetek a következőképpen dönthetnek:

300.000 Ft összeghatárig legalább négy szervezet egybehangzó döntése alapján;

300.001-1.000.000 Ft összeghatár között legalább hat szervezet egybehangzó döntése alapján;

1.000.001.- Ft felett mind a hét szervezet egyhangú döntése alapján.

A szervezetek megállapodtak, hogy a közös programokra szánt összegből az alábbiakat kívánják megvalósítani. Nem jelenlévő szervezetek szervezésében megvalósuló, a zsidó közösség számára fontos rendezvény támogatására 300.000 Ft. Maccabi Sportnap - az összegről a sportnap költségvetésének elkészülte után lehet dönteni.

A Bnei Akiva, a Hanoar, a Habonim és a Somer 2008. március végéig javaslatot készít a közös madrich képzésre, melyet minden, a jelen dokumentumot aláíró szervezetnek véleményezésre megküldenek. Felhasználható összeg maximum 300.000 Ft lehet.

Bármely egyéb program megvalósításával kapcsolatban a többi szervezetet értesíteni szükséges, majd a döntéshez a szervezetek vezetőit össze kell hívni.

Mazsihisz news

sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5722 | sofar, 2008, január 29 - 12:58 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Befolyásos, rutinos pályázók, 2006-ban pl. a normatíván felül több mint egy millát leakasztottak a Mazsökről, meg még pár százast a Mazsihiszről is Smile


adatlap
kaed képe
kaed
Regisztrált: 2008.01.22.
link 5702 | kaed, 2008, január 28 - 15:45 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

úgy tűnik, a 3. legjobban fizetett ifjú zs szervezet Smile


adatlap
Anonymous képe
amhórec
link 5701 | amhórec (nem ellenőrzött), 2008, január 28 - 14:36 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

A Kidmától mégse vonták meg a pénzt?