Makói Zsidó Honlap


Makó a Dél-Alföld szívében, a Maros-folyó mentén fekszik. A város az 1740-es évek óta adott otthont az ide települő zsidóságnak.

Az egykor méltán híres közösséget a történelem viharai szétszórták, az itt élő zsidók hitközségi szervezete 250 év után megszűnt. Sok elszármazott zsidóban azonban továbbra is él a "makóiság" tudata, szülőföldjüknek, hajdan itt élt őseiknek és rabbijaiknak emléke.

Ennek a "virtuális közösségnek" ma az Egyesült Államoktól Izraelig, Londontól Bécsig több ezer tagja van.

Oldalaink a makói zsidóságról nyújtanak különböző kultúrakutatói olvasatokat, helytörténeti, szociográfiai, vallásetnológiai/kulturálisantropológiai szövegeket. Honlapunkat úgy állítottuk össze, hogy bemutassuk Makó zsidó vonatkozású helytörténeti, vallási és kulturális vonatkozásait. Arra törekedtünk, hogy honlapunk kiindulópontul szolgálhasson azoknak, akiket a makói zsidóság múltja és jelene érdekel, valamint tájékozódhassanak azok, akik meg szeretnék ismerni Makónak ezt a sajátos arcát.