főrabbi

/Lugos, 1898. július 15. – USA, 1952./

Hevesi Simon fia 1912-1921-ig volt az Országos Rabbiképző Intézet növendéke. 1921-ben írta doktori disszertációját, melynek címe: Philosophiai elemek Száadja gáon arab bibliafordításaiban és kommentárjaiban (Bp., 1921).

1922-ben avatták rabbivá, ezt követően választották meg Székesfehérváron a neológ hitközség főrabbijának. Kiváló szónokként tartották számon.

Hittudományi munkái magyarul, héberül jelentek meg: A Jelenések könyvéből (Bp., 1924); A peszach hagáda fordítása (1924). 1930-tól rabbi, 1939-től főrabbi Budapesten. 1939-1946 között tanított az Országos Rabbiképző Intézetben. 1945-1946-ban tábori főrabbiként tevékenykedett. 1946-ban az USA-ban telepedett le. 1946-tól Honoluluban (Hawaii) volt rabbi.

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.