Forrás: NOL

NOL * Vincze Attila Tamás * 2006. szeptember 1.

“Sose voltam értelmiségi, csak így nézek ki.” – Woody Allen

Stephen Reimertz: Analízis macskagyökérrel – Woody Allen

Háttér kismonográfiák sorozat

Ha megkérnének néhány hölgyet, mondjanak példát az antiférfi típusra, Woody Allen biztosan dobogós lenne. Ezek után ki gondolná, hogy megőrültek érte a nők? Ki ne tudná megnevezni legalább egy filmjét. De vajon mit adott a világnak? Mert hiszen minden filmje a szex és a halál körül forog!? A huszadik század parabolikus görbe tükrét durván belenyomja az arcunkba, nevetségessé tesz bennünket magunk és partnerünk előtt. Pedig úgy általában nem kedveljük, ha lelepleznek. Első ránézésre nem hős alkat, de még másodikra sem. Mégis vállalja a kilátástalan harcot: a kisember szemben a világgal! Mindennapjaink apró dolgait hajlamosak vagyunk gigászi küzdelemként megélni, Allen szatirikus hangvételével segít őket visszahelyezni a maguk helyére. Egy példa gondolatmenetére: Borisz falusi zsidó, akit mint az orosz hadsereg katonáját a franciák foglyul ejtenek, és halálra ítélnek. A Condemned (1977) című elbeszélésében ezt a történetet gúnyolja ki: “Fogalmam sincsen, hogy kerültem ilyen kínos helyzetbe. Teljességgel hihetetlen. Egy olyan bűntettért oltsák ki az életem, amit el sem követtem. Természetesen, végül is az egész emberiség nem ugyanabban a csónakban ül, ugyebár? Csak nem ítélik el az emberiséget egy olyan bűntettért, amelyet sohasem követett el? A különbség csupán annyi, hogy az emberek majd valamikor halnak meg, én viszont hajnali hat órakor. Az ítéletet ötkor kellett volna végrehajtani, de jó ügyvédem volt.”

A sorozatban már kapható: Hubert Mania: Stephen Hawking, Linde Salber: Salvador Dali, Johanes Wickert: Albert Einstein

A sorozat további tervezett kötetei: Fritz Hennenberg: Mozart, Hans-Martin Lohmann: Sigmund Freud

Háttér Kiadó; 170 oldal, 2200 Ft.

Dávid Sándor: Forma-1 sztorik 2006

“Írhatnék ide előre megint valami marhaságot, hogy aki beleolvas, azonnal a pénztárcájáért nyúljon, és megvegye a könyvet, vagy “írathatnék” (amit persze mindig nekem kell megírnom) valami potentáttal megint valamilyen okosságot, hogy emeljem e kötet rangját, és tehetnék még egy-két szívességet akár a kiadómnak, akár valaki másnak. De nem teszem. Hanem ünnepelek. Elvégre Millennium van, két n-nel és i-vel, csak a gyengébbek kedvéért. Akik különben ne nyugtalankodjanak, először én is egy n-nel írtam le a Millennium Towert, meg Toronynak, de aztán szerencsére Petán doktor, barátom és társam az élet viharaiban, fölvilágosított a dolgok mikéntjéről.

És ünnepelhetnék, mert Schumi negyedik világbajnoki címe már itt lóg a levegőben. De én nem ezért ünneplek, őt ünneplik majd a kerpeniek itt a Ringen, remélem több tízezren, és ünnepli majd ifjabb Dávid Sándor (Baráz Mikiről nem is beszélve), mert fogy majd a Schumi-könyv, mint a cukor. Vagy még jobban. Hadd legyen egyszer karácsonyuk. Szóval ünnepelek. És úgy döntöttem, hogy a Hungaroring tizenöt éves jubileuma alkalmából, mert hiszen erről van szó, átnyújtok Önöknek is egy kis ajándékot. Mégpedig az első magyar nyelvű interjút, amely Bernard Ecclestone úrral készült, anno 1983-ban, első budapesti látogatása alkalmával.” A szerző

Duna Könyvkiadó; 342 oldal, 2998 Ft.

R. D. Laing: Bölcsek, balgák, bolondok – egy pszichiáter útja

Fordító: Tandori Dezső – Tandori Ágnes

“Laingnek tanítványa, munkatársa, inasa voltam 1974-től 1989-es haláláig. Kapcsolatunk változott az idők során: előbb a páciense voltam, aztán a tanítványa, kollégája, végül a barátja lettem. Ó bátorított arra, hogy verekedjek az igazságért, hogy “szkeptikosszá”, kételkedő nyomozóvá váljak; ő tett keresővé, aki nem éri be a kész válaszokkal és tovább keres. Pascal nyomán ő is rájött, hogy szeretnénk ugyan valami szilárd, végső, megingathatatlan támpontot, mégis jobb ellenállnunk a biztonság- és bizonyosságkeresés kísértésének. Ebben az utolsó könyvében Laing többször is fölteszi a kérdést, amit a legtöbb pszichiáter szerint nem szükséges kimondani: mit tegyen az ember, ha nem tudja mit tegyen? Laing kerüli a dogmát, s tudja, hogy milyen sokat nem tud. Úgy is olvashatjuk ezt a könyvet, mint egy pszichiáter esettanulmányát.” – a szerző

Könyvfakasztó Kiadó; 254 oldal, 2790 Ft.

Heller Ágnes: Trauma

A kötet esszéi 15 év alatt íródtak, s egységbe illesztésükre Freud születésének 150. évfordulója adja az alkalmat.

A freudi életműből korunk nagy filozófusát a trauma problematikája érdekli, s persze nem mint Freud munkásságának méltatóját, hiszen ez nem is szakmája. Heller Ágnes a pszichológia felfedezte trauma fogalmát beépíti a gondolkodásába, hogy leírhassa és filozófiai problémákká transzponálja az emberi civilizáció modernkori szakasza jellemzésére. A trauma-fogalom a zsidó nép sorsával van tragikus kiválasztódással összekötve – több dimenzióban is. A zsidó nép alapkarakterét egy ilyen őstrauma és annak a földolgozása formálta ki, mint azt Freud utolsó nagy a Mózes és az egyistenhit kialakulása leírta. A kötet első elemzése ezzel foglalkozik. A 20. század holokauszt-traumája pedig – ez a trauma-jelenség apokaliptikus végpontja és feldolgozatlansága okán égető aktualitása – az egész emberi civilizáció problémájává emelte ezt az izzó sebet.(Ezért kapott itt helyett a pszihológiához a legközelebb eső műfaj, az irodalom megközelítésének elemzése – ahol Kertész Imre önreflektáló önéletrajza Heller Ágnes elemzésének a tárgya.)

A trauma körülhatárolása a földolgozás, azaz a kultúrába emelés első lépése. A trauma kultúrtörténeti elemzései mellett, Heller Ágnes a szégyen és a gonosz mindennapinak tűnő filozófiai definícióit is megalkotja, hogy e fogalom- és gondolkodásképző munka segítségével járuljon hozzá a gyógyulás esélyeihez. Hogy ki-ki legyőzze a magában élő gonoszt, vagy az elszenvedett trauma szégyenét. És azt győzelemmé, élhető életté szervítse a maga és a világ javára.

Múlt és Jövő Kiadó; 140 oldal, 1500 Ft.

Elizabeth Adler: Riviéra Hotel

Fordította: Alföldi Zsófia

A kaliforniai Lola March a csillogó Las Vegasban megismerkedik egy szívtipró franciával, akivel meggondolatlanul össze is köti az életét. A mézeshetek elteltével azonban a férj fütyül az újdonsült arára és a temérdek munkára, amit a francia Riviérán álló bűbájos hotel vezetése jelent. Lola kénytelen kézbe venni az ügyeket, és mikor már úgy tűnik, minden sínen van, a férjnek hirtelen nyoma vész. A szakácstudományát időközben tökélyre fejlesztő asszonynak kevés segítője akad, sőt: bosszúszomjas hitelezők, exszeretők és alvilági figurák jelennek meg a felvirágzó hotel körül, és miközben a rendőrség elől menekülő Lola férje nyomát kutatja, a szerelem is tiszteletét teszi nála, egy amerikai hajóskapitány személyében.

A szerzőnő pompás ételekkel, csodálatos érzékiséggel és buja tájjal varázsolja el olvasóit, miközben a föld egyik legromantikusabb vidékére kalauzolja őket. Elizabeth Adler tizenhat regény világszerte ismert szerzője. A Toszkánai nyár című nagy sikerű könyve már olvasható magyarul.

Ulpius-ház; 310 oldal, 2580 Ft.

Szabó Ildikó – Bajomi-Lázár Dávid: Párizs

Magyarok nyomdokán sorozat

“Könyvünk nem a szó megszokott értelmében vett útikönyv, hanem Párizs magyar emlékeit foglalja össze. Az első részben Párizs történelmét vázoljuk fel, majd a magyar vonatkozások történetét tekintjük át röviden. A magyar emlékeket a város szerkezeti logikája szerint mutatjuk be. Könyvünk végén az olvasó külön is megtalálja a kötetben említett személyiségek párizsi életével kapcsolatos, legfontosabb életrajzi adatokat és azoknak a műveknek a jegyzékét, amelyekre mi is támaszkodtunk.

Könyvünkben a kultúrtörténeti és turisztikai szempontokat összekapcsolva rajzoljuk meg Párizs magyar arcát. Ennek megfelelően két fő célt tartottunk szem előtt. Egyrészt meg akarjuk mutatni a város magyar vonatkozásait. Ennek érdekében figyelembe vesszük “magyar történetének” főbb vonalait, és felidézzük, hogy hol éltek, hogyan éltek, milyennek látták a várost azok az utazók, írók, költők, művészek, politikusok, ismert és kevésbé ismert honfitársaink, akik életük egy szakaszát itt töltötték. Másrészt olyan, a gyakorlatban használható és könnyen kezelhető könyvet szeretnénk az Olvasó kezébe adni, ami sajátos nézőpontból: a város magyar vonatkozásai szempontjából ismerteti meg az érdeklődőkkel az egyes városrészeket, látnivalókat, emlékeket, helyeket.” – a szerzők

Enciklopédia Kiadó; 196 oldal, 2000 Ft.

Hazai utazók Erdélyben

Erdély tájait, városait, falvait és lakóit – a nemeseket és a földművelőket, a magyarokat és a nemzetiségeket – mutatja be ez a gyűjtemény. A XIX. század jeles személyiségei – köztük Csokonai, Kazinczy, Széchenyi, Déryné, Petőfi, Jókai és Orbán Balázs – az utazás testközelségéből számolnak be élményeikről, tapasztalataikról, melyeket lovon, hintón, postakocsin utazva vagy gyalogosan szereztek.

A reformkori unió tavaszelőjén, majd a szabadságharc leverése után papírra vetett gondolatokat a “trianoni megpróbált magyarok” figyelmébe ajánlotta 1942-ben a kötet szerkesztője, Molter Károly. A XXI. századi olvasók hasonlóképpen járnak e könyv lapjait forgatva: a kincses Erdélyről szóló gyönyörű leírásokkal, a múlt megismerésének szellemi kalandjával és máig érvényes tanulságokkal gazdagodnak.

Új Palatinus Kiadó; 224 oldal, 2200 Ft.

Geoffrey Regan: Az első keresztes vitéz

Fordító: Erdélyi András

Filmek és regények egyik kedvenc témája a Nyugat-Európából elinduló keresztes háborúk története. A Szentföld visszafoglalásáért folytatott véres harcok azonban – a közfelfogással ellentétben – nem 1096-ban kezdődtek, hanem jóval előbb. A vallási alapon indított első “szent háború” Konstantinápoly és rendkívüli képességű császára, Hérakleiosz nevéhez fűződik. Geoffrey Regan bemutatja a kereszténység térnyerését I. Konstantin idejétől Hérakleiosz hatalomra jutásáig.

A hatalmas ívet megrajzoló könyv hadtörténész szerzője az összefüggések bemutatása mellett életteli, hiteles portrékat rajzol a kor meghatározó személyiségeiről: Nagy Konstantinról, Hérakleioszról, perzsa ellenfeleiről, Mohamedről és a bizánci katonacsászárokról.

General Press Kiadó; 376 oldal, 3000 Ft.

Josef Machynka: Ibisz Tarot

Az archaikus hagyomány szerint a Tarot képeit, szimbólumait az egyiptomi szakrális templomok falaira festették. A beavatásra várók sokszor éjszakákon át csendben meditáltak itt, míg megértették valamennyi kép rejtett jelentését. E tudás birtokosának a Tarot képei elbeszélték az emberi fejlődés és a világegyetem misztériumát.

A gyakran ibisz madár alakjában ábrázolt Thot istent tekintették a Tarot patrónusának Thot ismerte az élet és halál misztériumát, a sors törvényeit, – s feljegyezte mind a halandók, mind a halhatatlanok cselekedeteit.

Az Ibisz tarot doboz tartalma: Bioenergetic Kiadó; Tarot könyv – 144 oldal; Ibisz kártya – 78 lapos, magyar nyelvű, színes. A szett ára: 3700 Ft.

Malika Ufkir: A hercegnők útja

Egy érzékeny kislány mindenképp megsínyli, ha nem a saját szülei és testvérei körében, hanem idegen házban nevelkedik. Még akkor is, ha ez a ház a király palotája, és a kislányt gazdagság, pompa és kényeztetés veszi körül. A középkorias hagyományok és a gyarmati múlt után modernizálódó Marokkó egyik legbefolyásosabb embere a nagy hatalmú belügyminiszter gyermekeként, s a király fogadott lányaként Malika sokszor vágyakozva néz ki bearanyozott börtönének ablakán, és boldog, mikor nagylánnyá serdülve hazaköltözhet a Hercegnők útjáról. Párizsi diákélet és a kiválasztott kevesek szabadsága vár rá, ám hirtelen mindennek vége szakad. Apja államcsínykísérletben vesz részt, és kivégzik, anyját és öt testvérét pedig, vele együtt internálják. Az internálásból hamarosan börtönbe kerül, a börtönélet pedig egyre cudarabb lesz. Az egykor olyannyira kényeztetett királylány éhesen, piszkosan, patkányok és skorpiók között tengődik évről évre, mígnem… Malika Ufkir ma Párizsban él. Történetét egy ismert újságírónőnek mondta tollba. A modern Seherezádé megrázó meséiből lebilincselő olvasmány lett.

Ulpius-ház; 462 oldal, 2780 Ft

Aktív kivágó

Bubi bőröndje sorozat

E sorozat a színezhető, festhető füzetek mellé ajándékot is ad a kicsiknek. Az Aktív kivágó kötet ollóval lett kiegészítve, mellyel a gyerekek körbevághatják a kiszínezett képeket. Két éves kortól ajánlott.

Napraforgó Kiadó; 16 oldal, 890 Ft.

Fekete István: Ballagó idő

Fekete István életútját, munkásságát talán az alábbi, tőle származó idézettel jellemezhetnénk: “Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt…s közben-megtaláltam a Hazámat. Életműve, a természetet oly jól ismerő és oly vonzóan festő író művei. Értékei fontosak, s nemzeti ifjúsági irodalmunk legjavába tartoznak.

Önéletrajzi regényében gyermek- és ifjúkorát eleveníti fel láttató erővel, az egymásra toluló emlékek látszólag szeszélyes, de mindig a cél irányába igazodó rendjét követve. A Ballagó idő messze túlmutat a megélt eseményeken: bevezet az író különös hangulatokkal teli világába, beavat megérzéseibe, legbensőbb titkaiba – fénykép is a kötet mindazokról, akik emberségét formálták.

“…Közel jött hozzám a város, szinte rám telepedett erőszakos nagyságával, színével, szagával, kissé idegenes nyelvével is, de a szülőfalumat el nem nyomhatta, meg nem sérthette, még csak nem is homályosíthatta el sem akkor, sem később, és azóta sem soha. Tudom, hogy Gölle azóta megváltozott formájában, szokásaiban és bizonyára nyelvében is, de az a falum, amelyben én születtem, a nagy béke zsúpos házainak sora, az emberek szíve, a Kácsalja és a Cönde, a templom és a temető meg nem változhattak soha, mert emlékeim lelkében őrzöm őket, s ez a lélek örökkévaló.”

Móra Kiadó

Aktív matricás album

Bubi bőröndje sorozat

A Bubi bőröndje sorozatban a színezhető, festhető füzetek mellé ajándékot is kapnak a kicsik. Ez a kötet egy csomag matricával lett kiegészítve, mellyel a gyerekek díszíthetik a kiszínezett képeket. Két éves kortól ajánlott.

Napraforgó Kiadó; 16 oldal, 890 Ft.

Gábor Éva: Ciróka – mesekönyv 3-6 éveseknek

Ciróka vidéki házban, vidéki udvarban nevelkedik, kiskutya, barika, tyúkanyó és csigabiga társaságában. Gazdájától, Marikától azt hallja, hogy az oroszlán az állatok királya. Természetesen ő is oroszlán szeretne lenni… elutazik Afrikába, a Szavannán ismerkedik az oroszlánnal. Majd visszaérkezve a nagyvárosba a cirkuszi oroszlánnal is, végül rájön neki jobb dolga van, mint az oroszlánnak, és végül belátja, hogy a legjobb helye a vidéki házban, a gazdája mellett, a barátai között van.

Illusztrálta: a szerző.

Móra Kiadó; 48 oldal.

Comments are closed.