Forrás: 168 Óra

A pátriárka és a főrabbi

2005/21 – Glóbusz

Yehuda Lahav

Ireneus jeruzsálemi görögkeleti pátriárkának csak annyi köze van Slomo Amarhoz, Izrael ortodox főrabbijához, hogy mindketten a Szentföldön szolgálják Istenüket, és most mindketten bajban vannak – igaz, más-más okból. Mert a Szentföld Isten szolgáinak sem nyújt mindig immunitást. Szerzőnk tel-avivi írása.

Ireneus pátriárka görög nemzetiségű, jeruzsálemi híveinek nagy többsége arab. A görögkeleti egyháznak még nem volt Jeruzsálemben arab pátriárkája. Ez eleve feszültség forrása az egyházi vezetés és a hívek között. Ireneus még rátett a tűzre, amikor kitudódott: a jeruzsálemi Óváros Jaffa kapuja közelében zsidóknak adott el vagy adott bérbe egyházi telkeket. Hiszen a palesztinok – muszlimok, katolikusok és görögkeletiek egyaránt – attól tartanak: az izraeliek (vagy amerikai zsidók) minden úton-módon meg akarják vásárolni az Óváros telkeit, hogy elűzzék onnan az arabokat.

A felháborodás akkora volt, hogy a görögkeleti szinódus tizenhét tagja közül tizennégyen elhatározták, lemondatják a pátriárkát. Ezt a szinódus hivatalos ülésén megtehetnék, de a testületet csak Ireneus hívhatja össze. Ő viszont ezt nem teszi meg, és folytatja tevékenységét, mintha mi sem történt volna. Az egyházban „kettős hatalom” jött létre, mert a szinódus háromtagú bizottságot nevezett ki, amely az új egyházi méltóság kinevezéséig a pátriárkia ügyeit intézi.

Ireneus helyzete különben is ingatag. Bertolomeus konstantinápolyi pátriárka is – aki az ortodox egyház legmagasabb képviselője – támogatni látszik Ireneus eltávolítását. Ezt úgy fejezte ki, hogy legutóbbi levelét így címezte: Ireneus pátriárka, Jeruzsálem, s nem úgy, mint korábban: Ireneus jeruzsálemi pártriárka. (A pátriárka cím ugyanis élete végéig megilleti annak viselőjét, még ha elmozdítják is állásából.) A jeruzsálemi pátriárka jogköre Jordánia, Izrael és a Palesztin Hatóság területére terjed ki. Jordánia – s valószínűleg a palesztin vezetés is – hajlik Ireneus eltávolításának elismerésére, ha erről a szinódus kétharmados többséggel dönt. Izrael inkább tartózkodik álláspontja kinyilvánításától, nehogy keresztény egyházi ügyekbe való beavatkozással vádolhassák.

Míg a görög ortodox pátriárkára legföljebb szégyenfolt esik, „kollégája”, Slomo Amar, az orientális, szefárd zsidók főrabbija (aki egyben a legfelsőbb rabbinátusi bíróság elnöke is) talán a börtönbüntetést sem kerüli el. Esetében még a földtulajdonnál is fontosabb a tét: a családi becsület.

Történt ugyanis, hogy a rabbi tizenhét éves lánya, Ayala az interneten megismerkedett egy tizennyolc éves vallásos fiatalemberrel. Többszöri csetváltás után találkozót beszéltek meg. Ám ezt nem akarta eltűrni a lány családja, mert – mint a rabbi egyik fia elmondta – „köreinkben nem szokás, hogy fiúk és lányok házasságkötésük előtt találkozzanak”. Amikor a fiú mégis elment a találkozó helyére, ott már várta Ayala bátyja, a harmincegy éves Meir – két arab barátjával. Erről a Meirről tudni kell, hogy évek óta nem él a családi házban, felhagyott a vallásos életmóddal, de a családi becsület őrzését éppúgy szívügyének tekinti, mint amikor mélyen vallásos volt.

Meir és a két arab rátámadt a fiatalemberre (akinek azonosságát a rendőrség a személyes biztonsága érdekében nem fedi fel), kocsijukba ültették, Klanszua arab faluba szállították, ott megverték, levágták pajeszát, és más módon is megalázták. Majd a főrabbi jeruzsálemi lakásához hajtottak, s ott – immár állítólag Ayala és anyja, Mazal, a főrabbi felesége jelenlétében, sőt az ösztönzésére – tovább ütlegelték a szerencsétlen udvarlót. Végül megfenyegették: ha még egyszer közeledik a lányhoz, megölik; és baja esik akkor is, ha bárkinek elárulja, mi történt vele. Maga a főrabbi eközben, állítása szerint, a szobájában aludt, és nem tudott semmiről. Másnap pedig egyházi küldetésben Thaiföldre utazott.

A fiú a megfélemlítések ellenére a rendőrséghez fordult. Erre letartóztatták Meirt, húgát, anyját és a két arabot. A nőket később házi őrizetbe vették, a férfiakat bent tartották. Ha bűnösnek találják őket, börtönbüntetés várhat rájuk. Slomo Amar főrabbit hazaérkezése után azonnal kihallgatták – méghozzá gyanúsítottként. Ugyanis a rendőrség szerint két lehetőség van: vagy tudott arról, mi történik lánya udvarlójával, és akkor bűnrészességgel fogják vádolni; vagy csak később értesült a történtekről, de nem jelentette a rendőrségen. Ez utóbbi esetben bűnfedezés lesz a vád.

A görögkeleti közösségben – csakúgy, mint a szefárd ortodox közösségben – forronganak az indulatok. Ilyesmi eddig nem történt sem itt, sem ott. Vannak, akik magyarázni próbálják a dolgokat, vannak, akik mentegetik, és vannak, akik vádolják az egyházfőket. És már olyan is van, aki megtalálta a vétség valódi okát: minden azért történhetett, mert Amar főrabbi nem volt elég éber, és bevezette házába az internet ördögi találmányát…

Comments are closed.