Tegnap ismét a Rádió Zs-töl visszhangzott a Sófár Klub. A Habonim, Somer, Cionista Szövetség, Lauder Iskola, Zsidó Egyetem, Sófár Egyesület képviselõi mellett többségükben müsorkészitõk jelentek meg. Mindenki megkapta az információs és segédanyag második kiadását, melynek a technikai tudnivalók mellett fõ ujdonsága az Új horizontok koncepció szövege.

Nagyon hatékonyak voltunk, rengeteg konkrét kérdést megbeszéltünk.

1. Technikai háttér. Felmerült, hogy a müsorok szerkesztésének technikai feltételeit leghatékonyabban úgy lehetne biztosítani, ha a müsorkészitök igénybe vehetnék a három zsidó iskola, a Bálint Ház, valamint a Cionista Szövetség számitógépeit. Felvesszük a kapcsolatot az illetékesekkel a lehetõségek, feltételek tisztázása érdekében. Támogatni

fogjuk rádiós diák stábok felkészitését müsorkészitési és szerkesztési feladatokra.

2. Tematikus napok. A 60. évforduló kapcsán minden müsorkészitõ közösséget és stábot felkérünk alkalomhoz illõ megemlékezõ müsorok készitésére, melyeket az évforduló táján koncentráltan teszünk adásba. Megfontoljuk azt az ötletet, hogy újfajta szemléletként összeköthetnénk Kossuth Lajos halálának 110. évfordulójának megemlékezését a Soá

megemlékezéssel, hiszen Kossuth-tal kezdõdött a magyar zsidóság emancipációja, melynek íve a Holokausztban hullott alá.

3. Egységes arculat. A rádió szignáljai zenei hátterének megálmodását Gerendás Péter vállalta, a rádió férfihangja (Garai Robi) mellé keresünk nõi hangot is. A müsorok egységes szerkezete nem feltétel, éppen a sokszínüség bemutatása a célunk.

4. Szerkesztõbizottság. Kérdésként elhangzott, lesz-e szerkesztõbizottság, amely minden müsort adásba kerülés elõtt meghallgat és elbirál. A válasz határozott nem, ugyanis a Rádió Zs legfontosabb funkciója nyitott fórum biztosítása a zsidó közösségek számára. Minden közösség saját belátása szerint szerkeszti müsorait, maga felel azok tartalmáért, és

saját érdekében szem elõtt fogja tartani a legalapvetõbb szerkesztési szabályokat. A rádió saját stábjai szintén maguk felelnek a müsoraikért, ez a civil rádiózás alapfeltétele.

5. Megvalósítható müsorötletek: a rádiójátékok, komolyzenei- és kántorsorozat, ifjusági- és gyermekmüsorok (sõt esti mese), játékok, társkeresõ (a jmpoint-tal közösen), zsidó helyek (éttermek, kávézók stb.) bemutatása esetleg szponzorálással.

6. Nem megvalósítható müsorötletek: jelenleg nem tervezzük interaktiv, telefonálós, valamint politikai és közéleti vitamüsorok készitését, bemutatását. Mi csak megmutatni akarjuk ami van, de nem kivánunk aktív résztvevõivé válni történéseknek, esetleges konfliktusoknak.

7. Hírmüsorok. Jelenleg a Jeruzsálemi Napló mellett nem tervezünk napi hírmüsort. Azonban szükségesnek látszik heti média-összefoglaló készítése a magyar- és a világsajtóból a zsidóságot és Izraelt érintõ eseményekrõl, programokról, kommentár nélkül.

8. Izraellel kapcsolatban megállapodtunk, hogy az Új horizontokkal összhangban a háborús hírek dominanciájáról az izraeli emberek mindennapi életének bemutatására helyezzük a hangsúlyt. Az izraeli demokrácia, társadalom mûködésének feltárásával bizonyítjuk, hogy Izrael alapvetõen nem különbözik a nyugati demokráciáktól. Sajnos a fegyveres konfliktus stressze is hozzátartozik az ottani élethez, azonban ezt is emberi szemszögbõl, és nem a politika nézõpontjából kivánjuk megmutatni. Hallgatóinkat nem kényszerítjük állásfoglalásra az izraeli-palesztin konfliktusban, hanem megkönnyítjük az azonosulást, a szolidaritást az izraeli emberekkel.

9. Politika. Kérdésként felmerült, hogyan lehet a politikát távoltartani a rádiótól. Tisztáztuk, hogy a Rádió Zs-ben csak a pártpolitikai propaganda/ellenpropaganda tilos, de a többivel is csinján kell bánnunk.

10. Hallgatottság. Kérdésként felmerült, hogy milyen közönséget, illetve milyen hallgatottságot kivánunk elérni. A válasz, hogy nem a hallgatottság a fõ szempont, hanem a magyar zsidóság sokszinüségének önszervezõdõ bemutatása. Ez nyilvánvalóan érdekli a zsidósághoz kötõdõ népesség, de a nemzsidó többség jelentõs részét is. Mivel eddig egyedülálló kisérletrõl van szó, jelenleg nem kiszámítható az érdeklõdés mértéke, de civil, nonprofit kezdeményezésrõl lévén szó, ez nem is lehet létkérdés.

11. Finanszirozás. A rádió mûködési költségeinek finanszirozására januárban nagyszabású fund raising kampányt inditunk, melyhez kiváló alapot nyújt a projekt elõrehaladott állapota. Ezzel párhuzamosan máris megtettük az elsõ operativ lépéseket a földi frekvencia megszerzésére.

A közel háromórás, rendkivül kötetlen, jóhangulatú összejövetel számítógépes demonstrációval zárult, melynek keretében a digitális müsorszerkesztés mühelytitkaiba kaptak betekintést az érdeklõdõk. Tovább bõvültek saját stábjaink, a részletekrõl rövidesen beszámolunk.

Comments are closed.