Olé Hungária

sofar, 2006. május 29. 10:38  Hyde Park Add comments

A Hitachdut Olé Hungária

Az elképzelés:

Egybefogni, támogatni, minden Izraelben élő magyar származású személyt, összetartani őket egy közösségen belül és képviselni közös érdekeiket.

A cél:

 Elősegíteni az Izraelbe érkező magyarul beszélő olék aliyázási illetve beilleszkedési folyamatát.

 Megvédeni, előremozdítani az Izraelben élő magyarul beszélő zsidók kulturális, társadalmi és anyagi érdekeit.

 Politikamentesen képviselni a magyar ajkú zsidóságot a különböző irodák, minisztériumok és intézmények előtt.

 Megadni minden lehetséges információt, tanácsot és lehetőségekhez mért segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy az új bevándorló beilleszkedhessen és Izraelben maradhasson.

A Hitachdut Olé Hungária az 1920-as évek elején alakult azzal a céllal, hogy az Izraelbe bevándorló magyar ajkú zsidók érdekeit képviselje Izrael országában, segítse az újakat útjuk első, legbonyolultabb szakaszában, hogy minél hamarabb be tudjanak illeszkedni az izraeli társadalomba.
A Hitachdut két fő társadalmi csoportot karol fel:
1.) Az Izraelben élő Holokauszt – Soá túlélők
2.) Új bevándorlók

Az új bevándorlók és a Dor Hemsech

Az alapítványon belül négy évvel ezelőtti kezdeményezés eredményeként működik ma a „Dor Hemsech” („A következő generáció”) nevű osztály, mely kizárólag az új bevándorlókkal foglalkozik.

Célunk

Feladatunknak tekintjük a már Izraelben élő új olék támogatását és segítését abban, hogy igazi otthonra találjanak itt, gyökeret verjenek, és családot alapítsanak Izraelben. Továbbá szeretnénk információval, tapasztalatunkkal segíteni azokat az aliyázni kívánó zsidó származásúakat, akik úgy határoztak, hogy Izraelben szeretnének letelepedni.
A “Dor Hemsech” létrejöttét az egymásnak segíteni vágyás, az itteni magyarok összefogásának és a hatékony érdekképviselet kialakításának alapgondolata ösztönözte. Szeretnénk megkímélni a mostani új bevándorlókat azoktól a csalódásoktól, fölösleges nehézségektől, félreértésektől, melyben sokunknak része volt jó néhány évvel ezelőtt, amikor aliyáztunk. Szeretnénk ugyanakkor egyfajta társasági életet is biztosítani az itt élő magyar olék számára. Hisszük azt, hogy ha minél több itt élő magyar származású új bevándorló megismerkedik, megossza egymással tapasztalatait és problémáit, annál könnyebben felfedezzük, magyarázatot találunk és megoldjuk a magyar bevándorló társadalmat jellemző problémákat.
Célunknak tűztük ki, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, segítséget nyújtunk a hozzánk problémával forduló új bevándorlóknak illetve a még Magyarországon élő aliyázni kívánóknak. Ahhoz, hogy ez megfelelő hatékonysággal történjen, szükség van a Ti segítségetekre is. Ezért szeretnénk, ha habozás nélkül felkeresnétek bennünket és észrevételeitekkel, ötleteitekkel elősegítenétek a sikeres együttműködést, fejlődést.
Hozzászólásaitokat, véleményeteket, ötleteiteket megoszthatjátok velünk e-mailen vagy telefonon.

Izraelben élő Soá túlélők

A Hitachdut Olé Hungária másik fő tevékenysége a Soá túlélők segítése. Legjobb tudásunk szerint minden segítséget, tanácsot megadunk a különböző kárpótlásokkal kapcsolatban.

Az olékat és a Soá túlélőket összefogó közös társadalmi projekttel kívánjuk enyhíteni a sokszor egyedül élő Holokauszt-túlélők magányát, nehézségeit.

A Hitachdut Olé Hungária kötelességének érzi ápolni és továbbvinni a Soá emlékét, megismertetni történelmét a fiatalabb generációkkal is, valamint segíteni túlélőit.

Irodánk minden évben szervez egy Soá emléknapot, amelynek alkalmával a jeruzsálemi Yad Vashem múzeumban megemlékezést tartunk a Soá túlélőkkel és a fiatalabb generációval együtt.


Comments are closed.