iskolaigazgató

/Kajászószentpéter (Fejér megye), 1829. május 29. – Budapest, 1893. február 15./

Rabbi fiaként eleinte teológiai tanulmányokkal foglalkozott, később
azonban a pedagógusi pályát választotta. A tanítói oklevél elnyerése után 1850-1855-ig Székesfehérváron, 1855-1859-ig Szegeden és 1859-1869-ig a pécsi királyi minta főtanodánál tanítóskodott.

A kiváló pécsi iskolában Szántó tanárelőde a cecei születésű (Fejér megye)Goldberger József (1818-1882) volt. Goldberger nagyatyja volt a világhírű matematikusnak, Fejér Lipótnak.

Szántó Eleázárt 1869-ben a Pesti Izraelita Hitközség magyar szellemben teljesen átszervezendő iskolája igazgatói székébe hívta. Ezt az iskolát Szántó haláláig vezette, és a magyar kultúra értékeinek megbecsülésére, tiszteletére nevelte a zsidó ifjúságot.

1870-ben a Magyar Izraelita Tanítóegyesület igazgató alelnöke lett. 1890 áprilisáig és 1892. szeptember 1-jétől haláláig az Országos Izraelita Tanügyi Értesítő szerkesztője volt. E lapban nagy sikerrel száll síkra a zsidó tanítóság erkölcsi és anyagi helyzetének javításáért.

Az uralkodó az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat
Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.