Közzétesszük az eddig megjelent legátfogóbb tanulmányt a magyarországi zsidókérdésről. Bibó tanulmánya különösen azért jelentős, mert 1948-ban írta, alig néhány évvel a vészkorszak után. Nem csak a hazai helyzetet tekinti át nagyon figyelemreméltó objektivitással, hanem történelmi visszatekintést is ad az antiszemitizmus globális és magyarországi kialakulásáról.

Létemet a Numerus Claususnak köszönhetem. Anyám és Apám a zsidók arányát az egyetemi és főiskolai oktatásban korlátozó intézkedések nélkül talán sohasem találkoztak volna egymással. Mózeshitű őseim a magyar zsidóság asszimilálódásának két jellegzetes útját járták.

vuot ünnepét a Peszách első napját követő 50. napon, Sziván hó 6-án tartjuk, mely kétnapos ünnep a diaszpórában. Őseink egyiptomi kivonulása után az Örökkévaló ezen a napon nyilatkoztatta ki a Tízparancsolatot, és ekkor adta át a Tórát, mely a hagyomány szerint az írott és a szóbeli tant is magában foglalta.

Nagy Imre vicclapja 1920-tól 1939-ig, kerek két évtizeden át, a magyar?intézményes?antiszemitizmus “fénykorában”?működött. A jiddis humort megjelenítő újság kéthetente, nyolc oldal terjedelemben?jelent meg. A teljes anyag hozzávetőlegesen 4000 odal lehet. Gyűjteményünk az első két évfolyamból, a numerus clausus bevezetésének napjaiból?ad nagyon tanulságos ízelítőt.

Megint Dachau felé zakatol velem a vonat. Természetesen most sokkal kényelmesebb vagonban utazom. Repülőgépeken és multiplexekben szokásos fejtámlás ülések, tisztaság, légkondícionálás. Egy liter vizet hoztam magammal, most nem fogok szomjazni. Hegyeshalomnál ezúttal morcos darutoll helyett kedves tányérsapka búcsúztat.

Egyesületünk legfőbb célkitűzése, hogy bátorítsa vallási meggyőződésétől, világnézetétől függetlenül minden zsidó származású honfitársunkban a közös nemzetiséghez tartozás igényét, támogatjuk az ehhez kapcsolódó, sajátos érdekek megjelenítését a közéletben.

Egyesületünk legfőbb célkitűzése, hogy bátorítsa vallási meggyőződésétől, világnézetétől függetlenül minden zsidó származású honfitársunkban a közös nemzetiséghez tartozás igényét, támogatjuk az ehhez kapcsolódó, sajátos érdekek megjelenítését a közéletben.

A Sófár Egyesület