Vári György: Fel kéne szabadulni már

Forrás: NOL

Népszabadság * Vári György * 2008. január 7.

Kép: Marabu

Rendre hallani a magyar zsidóság ügyeiben elkötelezett, kiváló emberek szájából is, hogy a belső konfliktusok széles nyilvánosság elé citálása, a "szennyes kiteregetése" mennyire veszélyes. Szerintem ez a nézet egy komoly probléma egyik legbeszédesebb tünete. A zsidók körében, akárcsak bárhol máshol, vannak disznóságok, gazemberek, tévedések és rossz, buta vezetők vagy tisztségviselők. Őket fedezni, mindezt eltitkolni olyan "zsidó" szolidaritáshoz vezet, amely faji alapon szelektál - a "mi kutyánk kölyke, az unsereiner" és a potenciálisan mindig "ellenséges" külvilág között. Ez a gettómentalitás. Ebből a szolidaritásból én nem kérek, nem védem senki disznóságait azért, mert az illető zsidó származású, vallású vagy nemzetiségű, s azt sem akarom, hogy az én disznóságaimat megvédjék, mert "szintén zenész" vagyok. Nem akarom, hogy azt higgyük, ránk mint üldözött kisebbségre más morális szabályok vonatkoznak, mint másokra. Nem akarom, hogy a paranoia mindent eleve igazoljon. Nem gondolom, hogy növeli az antiszemitizmust, ha a nyilvánosság is tud róla, ami egyébként triviális, hogy a zsidók sem értenek mindenben egyet. Nem gondolom, hogy arra kéne figyelnünk, mit szólnak az antiszemiták, nem hiszem, hogy interiorizálnunk kéne a szempontjaikat. Mellesleg a külső támadás lehetőségét minden helyzetben eleve feltételező összezárás az előítéletes polgártársakban éppen a föltétlen "zsidó öszszetartás", a "világ-összeesküvés" képzetét erősíti.

Az összezárás követelése szükségképpen belső elnyomással és kirekesztéssel jár, mert az elvárt egység sohasem adott, azt csak a belőle kilógók elhallgattatásával vagy megbélyegzésével lehet megteremteni. Mindkettőt megkísérelték a Mazsihisz legutóbbi közgyűlésén: "A vita egyik hozzászólója, Szántó György nagy tapsot kapott, amikor Nagy Ákos, a Kidma zsidó ifjúsági szervezet egyik vezetője: Amikor a flódni fityiszt mutat című cikkére utalva azt mondta: ha az ifjúsági szervezetek elvárják a Mazsihisz és a BZSH támogatását, akkor a Mazsihisszel fönnálló problémáikat ne a Népszabadság hasábjain tárgyalják ki, és ne kritizálják a Mazsihisz vezetését a Sólyom-ebéd lemondása miatt, ehelyett egyeztessenek vele."

A küldött a vélemény kinyilvánítását pénzmegvonással büntetné. A Mazsihisz, úgy tűnik, a költségvetési támogatást, az adófizető állampolgárok pénzét magánvagyonának, a zsidó élet különböző szegmenseinek támogatását - amire a mandátuma szól - kegyúri szívességnek tekinti, amelyet, ha akar, sértődötten megvon.

Feldmájer Péter a Szombatnak nyilatkozva "a zsidóügy elárulásának" minősítette a judapest.org gesztusát, hogy ti. a portál szerkesztője flódnit küldött a köztársasági elnöknek és vendégeinek, válaszul arra, hogy a Mazsihisz nem fogadta el a történelmi egyházak képviselőinek szóló meghívást a Sándor-palotába. Az egység akkor teljes, ha a másképp gondolkodó zsidó, nem zsidó. Zsidó az, aki igazodik a Mazsihisz álláspontjához, ha már a Mazsihisz úgyis mindig minden zsidó nevében nyilatkozik. Feldmájer fölfogása az asszimiláció csodája, ugyanazt a homogenizáló és esszencialista nemzetfelfogást képviseli, amit oly sokszor és joggal kárhoztattak már a honi jobboldal egyes megnyilvánulásaiban. Náftáli Krausz is bőszen szelektál hígzsidók és mélyzsidók között Zsidók és "zsidók" című írásában a Mazsihisz honlapján. Az aktuális vízválasztó a köztársaság elnökének meghívására adott reakció, és csak a kellőképpen modortalan válasz számít valóban zsidónak. A szerző a köztársasági elnököt, aki a "gyűlöletbeszéd"-törvényt alkotmányossági normakontrollra küldte - a nemrég elmúlt hanukára utalva -, ahhoz az Antiochushoz hasonlítja, aki megszentségtelenítette a jeruzsálemi szentélyt. Egyébiránt Krausz, akinek most olyan fontos a kisebbségek méltóságának jogi védelme, inkább a törvény ellendrukkere lehetne, miután meglehetősen gyakran tesz nyilvánosan homofób kijelentéseket.

Suchman Tamás a gyűlölettörvény ügyében az Országgyűlésben a következőket mondta: "Rendkívül szégyellem magam, hogy ilyen helyzetbe kerültünk. [...] Ahonnét az elutasítás folyamatosan érkezik, az a magyarországi liberálisoknak egy olyan közössége - és az én számból ez nem lesz zsidózás -, akiknek családi kapcsolataik révén közük van a védendő értékhez. [...]" Suchman egyszerűen átveszi Csoóri Sándor hírhedt esszéjének tézisét, ti. hogy az SZDSZ zsidópárt, a liberális értelmiségiek zsidók. Csoóri attól tart, hogy a liberálisok zsidó érdekképviseletet valósítanak meg, hiszen ezt írja elő számukra a származásuk, Suchman szerint meg éppen ezt nem teszik, noha származásuknál fogva ez lenne a kötelességük. Abban megegyeznek, hogy a származásnál magasabb parancsot elképzelni sem tudnak, számukra a vérségi kötelék fontosabb, mint az értékválasztás és a meggyőződés. Ezért gondolja azt Suchman, hogy egy zsidótól nem zsidózás, ha származási alapon minősíti honfitársait. Nagyon téved.

A Mazsihisz prominensei szerint most (és persze mindig) olyan a helyzet, hogy minden véleménykülönbséget zárójelbe kell tenni, mert közvetlen életveszélyben élünk, csak az önvédelemre koncentrálhatunk. A politikai állapotot fel kell függeszteni, és be kell vezetni a kivételes állapotot. A Mazsihisz kongresszusán "a hódmezővásárhelyi Erdélyi Miklós párhuzamot vont 1944 és 2007 között, és helyeselte az államfői ebéd lemondását". Ez áll a Szombat tudósításában. Orbán Viktor is a nemzeti végveszéllyel indokolja 2002-től az "egy a tábor, egy a zászló" politikáját. Politikai ellenfeleink a magyarságra veszélyes ellenségek, minden véleménykülönbséget félre kell tennünk, hogy megvédjük magunkat tőlük.

A realitásérzék elvesztését bizonyára részben érthető félelmek indokolják, de ettől még az, ami. Nem azt állítom, hogy nincs hazánkban szélsőjobboldali aktivitás, s hogy ez nem igényli a demokráciának elkötelezett társadalom és a politikai osztály válaszát. De a mai és az 1944-es helyzet között biztosan nincs semmiféle párhuzam. Érthetetlen, hogy ezt egyáltalán le kell szögezni. Ez az elveszett realitásérzék láttatja a köztársasági elnök meggyőződésből fakadó alkotmányos aggályait "időhúzásnak" a végveszélyben. Ez diktálja, hogy ne vitapartnernek tekintsék, hanem ellenségnek, akivel nem ülhetnek egy asztalhoz.

A hisztéria rossz stratéga. A Mazsihiszt a fortélyos félelem igazgatja, és azokban, akik hallgatnak rájuk, ez a félelem erősödik. A külvilágot mindig potenciálisan ellenségesnek, a politikai állapotot, a részérdekek képviseletét árulásnak, a joguralmat homályos és rosszindulatú csűrés-csavarásnak vagy legjobb esetben töketlenkedésnek látni nem más, mint a szabadság megvetése. Feldmájer Péter állítása szerint "az ebédmeghívás lemondása a zsidóság önbecsülését erősíti". Hát azt bizony egészen más erősítené. A költővel szólva: "Fel kéne szabadulni már".

A szerző tanár

Hirdessen Ön is az ETARGET-tel!

sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5400 | sofar, 2008, január 9 - 02:23 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri, Miből jött le, hogy a modorod lenne "a legsúlyosabb erkölcsi kérdés itt"? A mindent összemosó érvelési technikáddal nem értek egyet, a stiláris kérdések csak mellékesen kerültek szóba, talán nem is kellett volna behoznom, igazán nem akartalak kiakasztani vele...

A konkrét üggyel kapcsolatban ki kell térnem a válaszadás elől, ugyanis ilyen súlyos vád esetében szószerinti idézetre van szükség, nem elég az emlékezetre hagyatkozni. Abban biztos vagyok, hogy nem aljas szándék vezérelte FP-t. Viszont attól még nem kizárt, hogy hibát követett el, esetleg elragadtatta magát, és övönaluli volt az ütés... Ezesetben viszont elégtételt kellett volna követelned, akár jogi úton is. És nem bedurcázni, mert az retorikailag vesztes helyzet, hidd el, saját tapasztalatból mondom Smile

Nem állítottam, hogy a jelenlegi szabályozás kőbe lenne vésve. Csak rávilágítottam, hogy most ez a helyzet. És ezen nem hinném, hogy indulatos vádaskodással jelentősen változtatni lehetne. Alternatívákat kell kidolgozni, és ahhoz támogatókat szerezni. Az elejét a magam részéről már megpróbáltam, a vége még nem sikerült. De azért nem mások a hibásak... Smile


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5399 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 01:59 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

És a jelenlegi "szabályozást" az Örökkévaló adta át a Szinájon Szili Katalinnak? Nincsenek Magyarországnak különböző, új s új törvénseket, rendeleteket, miegyebeket gyártó jogalkotó szervei, leginkább, persze, a Magyar Országgyűlés? Mit igazol az érved, Attila?


Anonymous képe
Vári György
link 5398 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 01:56 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Te azt írod, Feldmájer nem tett mást, amikor megvádolt azzal, hogy a holocaust-túlélők halálát kívánom, mint fegyelmezetten követte a Mazsihisz holocaust-centrált stratégiáját. Kérdésem: szerinted várom én a maradék túlélők halálát, Attila? Ha nem, akkor velejéig gonosz embernek tartanál-e, amennyiben a vád igaz lenne? Ha igen, akkor elismered, hogy a vád finoman szólva is rendkívül súlyos és hamis? Ha igen, akkor gondolod-e, hogy nem jószándékú volt, nem azért hangzott el, mert szegény Feldmájer tévesen azt hitte, hogy én alig várom a túlélők halálát, mert azt hitte, én vagyok Josef Mengele vagy ilyesmi, csak tévedt, szegény, hanem kifejezetten manipulatív? Ha igen, akkor azt állítod-e, hogy a Mazsihisz tipikus és megszokott politikai stratégiáját követte csak Feldmájer, amikor a Holocaustot politikai céljaira manipulálva hamis és rendkívül súlyos váddal illetett történetesen épp engem, aki - mit tesz Isten - vidéki zsidók leszármazottjaként családilag rendkívül erősen érintett vagyok a Holocaustban? Ha mindezen kérdésekre az a válaszod, amit sejtek, akkor minek tartod ezt a Feldmájer által akkor is, ott is következetesen képviselt "politikát", ha nem aljasságnak? És tényleg úgy gondolod, még mindig, hogy ebben az ügyben az én - eléggé valóban el nem ítélhető - durvaságom volt a legsúlyosabb stiláris-morális probléma, mondhatnám, az egyetlen, a többi csak egy kissé szűklátókörű, ámde dicséretesen következetes politika konzekvens folytatása?
Ha így látod, akkor tényleg az én modorom a legsúlyosabb erkölcsi kérdés itt?


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5397 | sofar, 2008, január 9 - 01:39 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5395

Kedves János, nem azt jelentem ki, hogy "a vallásos zsidók közjogi képviseletét csak a MAZSIHISZ láthatja el". Hanem azt, hogy a jelenlegi jogrendben "a vallásos zsidók közjogi képviseletét a MAZSIHISZ látja el". Neki van erre szerződése az állammal. És azt se mondtam, hogy felekezetenkívüli zsidók, vagy bárki más ne bírálhatná. Hanem azt, hogy nem kérhetik rajta számon a képviseletület.

egyébként Attila vagyok. Seres. és e webhelyen Sófár is... Smile


adatlap
sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5396 | sofar, 2008, január 9 - 01:26 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5394

Kedves Gyuri, azt hiszem, körbeértük ezt a témát Smile

Én nem piszkos csirkefogózok, és a Mazsihisz politikáját sem tartom aljasnak. Alapvetően rövidlátó, néha hatásvadász, összességében zsákutcába vezet, de legalább kiszámítható, stabil, következetes politika. Így nem kell reggelente remegve felnyitnom a Sófár Tallózót, hogy úristen, milyen meglepetést találtak ki ezek már megint Smile

És tudod mit? Szerintem igenis jól tették, hogy megleckéztették azt a dölyfös elnököt, aki szó nélkül tűrte, hogy az ablaka alatt náci hordák masírozzanak. És tudod mit? Purimkor is jól tette FP, hogy lájtosan beszólt március 15-re, nem ő tehetett róla, h úgy járt, mint később Peresz a felvásárlós viccével. És a nagyokos Nagy Ákosék nyilvánosan beszopatták a szakmányban mentegetőző Feldmájert, aztán hősiesen elhúztak ünnepelni Szarvasra, engem meg itthagytak egyedül a hatágú kokárdámmal tudózsidani Smile. A gyűlöletbeszédtörvény viszont marhaság. Minket fognak vele a legjobban megszivatni, ha véletlenül sikerül Sad Smile

Rajtad egyébként egy percre sem háborodtam fel. Csak ugyanott tartok, ahol az elején: nem értem, mire jó ez a cikk...


adatlap
rudasj képe
rudasj
Regisztrált: 2006.12.03.
link 5395 | rudasj, 2008, január 9 - 01:06 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Rudas János
A vitát egyre kevésbé bírom követni. Ez persze az én bajom. De nem csak ezt akarom mondani.
Az Attilának szólított Sófár (akkor most melyik az igazi?) többször is kijelenti, hogy a vallásos zsidók közjogi képviseletét csak a MAZSIHISZ láthatja el. Következtetései bármilyenek is, ez a premissza hamis. Mert ugyan miért is?
Ha igazán következetes lenne, akkor "elrendelné", hogy a magyarországi vallásos keresztényeket csak az általa megnevezett egyetlen vallási szervezet képviselhetné közjogilag. Például a Róm. Kat. egyház avagy éppen a Hit Gyülekezete. Ez esetben viszont a református, evangélikus, baptista, jehovista, metodista stb. egyházak közjogilag húzzanak el. És akkor a Róm. Kat.-ot vagy a Hit Gy.-t (ez persze csak fiktív példa részemről!) senki más keresztény nem bírálhatná - a nem vallásos Jézus-hívőkről (ez nem fából vaskarika?) nem is beszélve. Ugye, kissé abszurd?


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5394 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 00:42 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Sófár!

A jog társadalmi viszonyok (optimális esetben) érzékeny szabályozása, azaz nem független etnikai, kultúrális, szociológiai stb kategóriáktól. Ugyan, miért ne lehetne például zsidó kisebbségi önkormányzatiság, mint egy másik lehetséges identitás közjogi kerete. Meg még más. Anything goes, a jog még sokkal kevésbé van az égben, mint a Tóra. Változhat, éppen különböző társdalmi változások függvényében. Per analogiam: társadalmi változások hívják elő, támogatói szerint a gyűlölettörvényt. A Mazsihisz legyen hát a zsidó vallásosság egy szeletének reprezentánsa és mondja azt, hogy mi - jóindulattal számolva - 3000 embert képviselünk, ezek választanak bennünket, ha nem tetszik, leváltanak, csók. De a százezres zsidóságot akkor talán felejtsük el. Nagy Ákos szervezetét nem ismerem, nem tudom, gittegylet-e. Ha igen, akkor a Mazsihisz minek is támogatja, támogatta eddig? Csak akkor baj, hogy gittegylet, ha beszól a vezetője? mondom, ha a támogatás Zoltai saját zsebéből ment, akkor O.K, ő dönti el, kinek kíván ajándékozni a pénzéből. Ha nem, akkor baj van. Különösen azért, mert ez rámutat arra, hogyan kezelik általában a pénzeket és mit gondolnal feladatukról és hatáskörükről, Nagy Ákos személyétől függetlenül, az ő személyét nem tudom megítélni, remek és nem remek ember és vezető egyaránt lehet, nem tudom. Nem is fontos ebben a történetben. Én úgy írtam alá a cikket, hogy Vári György, tanár, de azért nem ennek az írásnak az alapján döntik majd el a munakhelyemen, jutalmat kapok-e vagy fegyelmit. És ez akkor is így lenne, ha azt írnám, hogy a Pannon Egyetem tan.seg-je. Úgyhogy - ha megengeded - a szervezet működése szempontjából továbbra is irreleváns, hogy Nagy mit és hová ír, ha nem népszerűsít gyermekpornót vagy javasol bankrablást.

Több empátia, igen, ebben igazad lehet, bár felháborodni is fontos. De e tekintetben alighanem tényleg van mit tanulnom. A konkrét esetben azonban Neked kéne empatikusnak lenned, Te egy jóval kisebb, tőlem jövő sértésen évekre megbántódtál. Feldmájer minősíthetetlen otrombasága ezerszer súlyosabb volt. Azt állította, hogy idős, borzalmas szenvedéseken átment emberek halálát várom. Tudsz kitalálni ennél súlyosabb inszinuációt? Jó, háborodj fel a viselkedésemen, jogos, de akkor ne is láss a felháborodástól egy ilyen mondat után, amelynek én nyers, érzéketlen lefetyelésem során senkivel szemben a töredékét sem engedtem meg magamnak. Vele szemben kéne empatikusnak lennem? Mondom, általában van abban valami, amit beszélsz, de épp erről az esetről szólva...

FP szerinted "fegyelmezetten tartotta magát a Mazsihisz poltikájához", jó, akkor ez a politika nettó aljasság és nekem nincs mit tiszteletben tartanom a Mazsihiszben. A Mazsihisz nem a Soát helyezi a középpontba, hanem számos esetben, itt is, a Soá manipulációját. Vannak esetek, az aljasság olyan mélységei, amelyek felmentenek az elegáns csevegés játékszabályainak betartása alól, mert azokat úriemberek egymás közti társalgásának esetére tartjuk fenn. Piszkos csirkefogókkal nem így tárgyalunk, feltéve, hogy nem érezzük feladatunknak megjavítani őket, hisz ők is Isten teremtményei. Én ezt akkor Feldmájer esetében nem éreztem feladatomnak, tán megbocsátja Isten. És - bár tényleg hirtelen és agresszív vagyok - a jóindulatú tévedést sem tudom felfedezni sem az árulózásban, sem a fenyegetésben, sem a liberálisok származási alapú lezsidózásában (válasz arra, kinek van joga e köztársaságban nem vallásos zsidókat származási alapon minősíteni, Suchman Tamásnak, a III. Magyar Köztársaság MSZP-s országgyűlési képviselőjének) és a zsidó idézőjelezésében sem tudom felfedezni a jóindulatot, csak Csurka kurziválásának méltó párját és ez aligha az én hibám.


Anonymous képe
Vári György
link 5393 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 00:09 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Burger Ági!

Ami a homoszexualitást illeti, igen, rosszak a következtetései. A hagyomány megkülönbözteti a férfi és a női homoszexualitást, súlyát, jelentőségét stb. Nem nevezi undokságnak, mint Kraus. Kraus téved. Aki tudatosan nem nevezi embernek a leszbikusokat, az nincs nagyon messze egy olyan nyelvezettől, amelyet egyformán utálunk. Éva nem Ádám szexpartnerének lett teremtve, hanem éppúgy öncél a léte, mint Isten képmásáé, ahogy Ádámé is.

Kedves Ági!

Én is az utcán közlekedem, elhiheti. Én is a boltban vásárolok, mint mindenki más. Értem és átérzem a kétségbeesését, szorongását. De a Mazsihisz ügye nem erről szól. A problémák mérlegelése és megoldásuk megkisérlése a célunk, nem a hisztizés, mely természeténél fogva mindig célpontot téveszt és megtalálja a zsidóság ellenségeként Sólyom Lászlót (akit én nem szeretek amúgy, de nehogy már), aztán az áruló judapestet és engem, aki - ugye - azt akarom, hogy haljanak meg a holokauszt túlélői Feldmájer szerint. Ez nem antifasiszta harc, ez csak káros és nem éppen vonzó butaság.
Csak ennyit szerettem volna mondani.
Tisztelettel üdvözli, minden jót kíván:
Vári György


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5392 | sofar, 2008, január 9 - 00:08 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5389

Kedves Gyuri,

A képmutatásos-mazsihisznyikes-neológus kérdésről jó régen írtam egy kis cikket, ami talán elkerülte a figyelmedet, viszont kivételesen még shadai is megdicsérte, úgyhogy talán érdemes elolvasnod Smile http://www.sofar.hu/hu/zsakutca

Ezenkivül a Sófár Egyesület PONTOSAN az identitási tisztábarakás jegyében született, ha időd engedi, esetleg qkkants bele az ötéves Sófár Dosszié elejébe, ahol még jelenlegi hősünkkel, Nagy Ákossal is találkozhatsz futólag: http://www.sofar.hu/hu/olvasnivalok/sofar_dosszie?page=4
Asszem nem rajtunk múlt, hogy ez a vonal elalélt... Egyszerűen nincs rá igény, és kész...

A jelek szerint mégsem csúsztatsz, csak figyelmetlenül olvasol. Korábban véleménynyilvánítási pluralizmussal, most meg identitásválasztási szabadsággal mosod össze a képviselet kérdését. Az identitásválasztás az egyén hovatartozási szabadságát fejezi ki, a képviselet viszont a közösség és az állam kapcsolatát szabályozza. Ehhez pedig jogilag pontosan körülhatárolt kategóriákra van szükség.

Pontosan fogalmazok, amikor "közjogilag zsidónak elismert vallási közösség"-ről beszélek. A Mazsihisz nem szociológiai meg etnikai meg mitomménmégmijen zsidókat képvisel, hanem pontosan azokat, akik közjogilag zsidó vallásúnak minősülnek. Ezek a hitközségek adófizető tagjai, jogokkal ÉS kötelességekkel. A többiek "civil" zsidók, alterzsidók, kultúrzsidók, holokausztzsidók, ahogy nekik tetszik, kötelességek nélkül, és ezzel arányosan persze képviseleti jog nélkül. Őket zsidóként nem képviseli, nem is képviselheti senki, hiszen közjogilag nem tartoznak a zsidó valláshoz. Azt hiszem, a "civil" zsidóknak nincs sem okuk, sem jogalapjuk arra, hogy bármiféle képviseletet számonkérjenek a Mazsihiszen, nem egy pályán mozognak ugyanis. Ezért írtam, hogy nincs közös ügy. (vö: http://www.sofar.hu/hu/node/35009)

A Nagy Ákos hasonlatod egyébként erősen sántít, egyrészt mert a Zsidókórház sebésze szakember, nem egy politikai gittegylet vezetője. Defőleg a fityiszes cikket nem Nagy Ákos újságíró, hanem Nagy Ákos, "a Kidma Zsidó Diákszervezet elnöke, újságíró" jegyezte.

Nem ócskának, hanem ósdinak neveztem FP trükkjét. FP fegyelmezetten tartotta magát a Mazsihisz politikájához, melynek meghatározó eleme a Soá és az antiszemitizmus, egy másik alkalommal szivesen kifejtem, hogy szerintem miért. Attól persze, hogy értem, még TERMÉSZETESEN nem értek vele egyet, lásd a fenti hivatkozásokat.

De kizárólag FP meg a hitközségek dolga, hogy ezzel lejáratják-e a Mazsihiszt. Az meg a Tiéd, hogy Te hogy reagálsz erre nyilvános vitákban. Azt gondolom, hogy kevesebb indulat, több empátia precízebb elemzéshez vezetne. Ha nem eleve romlottságot feltételezve taglóznál mindennel, ami a kezed ügyébe kerül, hanem megengednéd a jóhiszemű tévedés lehetőségét az ellenfeleidnek... IS


adatlap
Anonymous képe
burgeragi
link 5391 | burgeragi (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 23:19 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Vári György!Tudomásom szerint Naftali Krausz Ur nem a Népszabadságban,hanem a Rabbiképző honlapján jelentette meg irását.Ugy gondolom a Bibliában ami a férfinak tiltva van az a nőre is vonatkozik.Vagy tévedek?A nők mindezek alól fel vannak mentve?Én azt olvastam Éva Ádámért lett teremtve és nem egy másik Éváért.Remélem helyesek a következtetéseim.Azt pedig hogy mire gondolok ?Valószinüleg más közegben mozgunk,dolgozunk.Én a hétköznapi emberek között járok kelek,ott tapasztalom nap mint nap a zsidózást az utálatot.Boltban,utcán,villamoson,metrón,könyvtárban.Elkeseredett embereknek mint tudjuk bünbak kell.Egyszerü embereket nem nehéz félrevezetni,vagy rosszul gondolom?Ugy látom elkeseredett emberből egyre több van.Ennek alapján talán nem nehéz kitalálni mire gondolok.Elég ha egy önjelölt bünbakmutogató "megmondja ,megmutatja" ilyenből egyre több van. Mellesleg nagyapám cigány nagyanyám zsidó volt.Talán nekem is mindegy kit fenyegetnek.Ha a leszbikus párokat fenyegetnék az is mélyen felháboritana elhiheti.


Anonymous képe
Vári György
link 5389 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 23:09 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Sófár!

A Mazshisz ilyen módon nem fejez ki semmit. A Szim Salomot egyrészt milliónyi reformzsidó legitmálja szerte a világon. Tényleg azt hiszed, hogy ebben a kérdésben Feldmájer Péter szava a döntő? Te, kedves Attila, a Sulchan Aruch alapján éled az életed? Mert a neológok igen, az ortodoxok pláne, mármint a neológok ezt deklarálják. Aki nem, az szerinted nem zsidó. Te? Én? Nem volnánk azok? A zsidókat az különbözteti meg a többiektől, hogy ők zsidónak vallják magukat, a kuruc.info meg nem. Az én családom igen. Nem csak vallási identitás van, ez elemi szociológiai tény. Akkor is, ha a Mazsihisz nem vesz róla tudomást.Arra szoktak hivatkozni, hogy ha én holnaptól eszkimónak vallanám magam, anélkül, hogy tudnám, mi az, akkor nem lennék eszkimó. Csakhogy a normatív "identitáselméletek" mintha nem számolnának azzal a feltűnő jelenséggel, hogy nem szokták magukat hirtelen eszkimóként meghatározni olyan emberek, akik mit se tudnak az eszkimóságról, míg zsidónak szokták magukat leírni nem vallásosok és akkor talán azt lenne célszerű megkérdezni: miért, ahelyett, hogy megpróbáljuk velük elhitetni, hogy nincsenek. Ergo: nem ellenzem a nemzetiségi kezdeményezést, legyenek meg a közjogi keretei egy létező identitásnak: én nem nemzetiséginek, hanem magyar zsidónak vallom magam, én nem lennék nemzetiségi. De ha más igen, akkor rulez. Az zsidó, akit a zsidó közösség zsidónak elfogad. Melyik? A chabadnyikokat nem számítják be egyes helyeken a minjánba a Schneerson-féle Messiási-affér óta. Ahhoz tehát, hogy megmondhasd, kit fogad el zsidónak a zsidó közösség, előbb ki kell jelölnöd "a" zsidó közösséget. De kinek, milyen alapon? Esetünkben azoknak, akik a Mazsihiszt és elődszervezetét létrehozták. Hát, ha neked ők a döntőek ebben a kérdésben...

Amit a Kidmáról írsz: Ha a Mazsihisz úgy ítéli meg, akkor támogatja, mert valamiért fontosnak tartja. Szép. Felteszem, nem Nagy Ákos hűségnyilatkozata miatt tartja fontosnaK. Abban, hogy fontos, támogatásra méltó feladatot lát-e el a Kidma, nos, ennek a kérdésnek a megítélésében semmilyen szerepet nem játszik Nagy Ákos publicisztikai tevékenysége. Ugye, ebben egyetértünk? Ne ettől tegyék függővé? Ha a Zsidókórház sebészének támad majd kedve egyszer publicistaként megnyilvánulni, akkor is így fognak reagálni? Azt írod, ne csodálkozzanak, ha változnak a prioritások egyes újságcikkek után? Hát, akkor ezek szerint ez a pénz eddig a Nagy Ákosnak szánt könyöradomány volt, felteszem, hogy Zoltai saját zsebéből, személyes szimpátiája okán, most már nem szimpi neki Nagy Ákos, nem ad több pénzt. Ha így van, rendben van. Ha nem így van, nincs rendben. A Kidma nem azért kapott pénzt, hogy Nagy Ákos tartsa a száját. Igaz?

Nézd, Attila, azt ócska trükknek nevezed, hogy Feldmájer azt mondta, a zsidókorház betegeinek halálára várok, aminek én "bedőltem" és felháborodtam és goromba voltam Feldmájerrel. Ezt lehet, hogy jogosan veted a szememre. De talán mégis Feldmájer járatja le ezzel a Mazshiszt, nem? Nagyon elnéző vagy, az ócsak trükk, nem morális kérdés, ügyes, én meg felháborító vagyok. Feldmájer minősíthetetlen, manipulatív aljassága (kedvenc fegyverük, azonnal előjönni a Soával, ha valakinek nem tetszik valami, na, ez, ha már ez a mániád, nem jó a zsidóknak, ujjal fognak ránk mutogatni, hogy holokauszt-biznisz és igazuk lesz. Ugye engem azzal vádolni, amivel Feldmájer vádolt, akármit is gondolsz rólam, a Soá manipulatív, politikai célzatú használata? Ha igen, akkor ne nevezd retorikai trükknek, amit beszoptam, kérlek.
Jó éjt!
Gyuri


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5388 | sofar, 2008, január 8 - 21:42 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5385

Kedves Gyuri, publicisztikád bírálatát nem a tüske ihlette, azt csak stilárisügyi kérdésedre válaszolva hoztam fel.

És nem háborodtam fel. De nem tetszik a cikk visszaütős felépítése. Visszaütni a kocsmában meg a ringben szokás, demokratikus nyilvánosságban viszont nem komilfó. Persze ez ízlés dolga, azért hangsúlyozom mindig, hogy az én ízlésemnek nem felel meg, ami természetesen nem abszolút mérce Smile

Az, hogy a Mazsihisz fenyegetőzéssel elnyomja az altervéleményeket, nem tény. Ugyan mivel fenyegethetne Téged, hogy meggátolja a fenti, vagy engem, hogy meggátolja mondjuk a Zsákutcás cikkem megjelentetését? Vagy a Judapestet? Vagy a Pilpult? Te a konkrét esetben a Kidmára utalsz, ami ugyebár nem egy hitközségi, hanem egy cionista ifjúsági szervezet. Miért kell a Mazsihisznek etnikai alapon szerveződő civil szervezeteket finanszíroznia? Ha pénzt kapnak a Mazsihisztől, azt nem azért kapják, mert jár nekik, hanem mert a Mazsihisz saját szempontjából valamiért hasznosnak tartja a támogatásukat. Ha betartanak neki, ne csodálkozzanak, hogy változnak a szempontok. Tévedsz, amikor az adófizetők pénzére utalsz: az adófizetők a Mazsihisz 1%-át NEM civil gittegyletek, "a zsidó élet különböző szegmenseinek támogatására", hanem a zsidó HITélet támogatására adják, amihez speciel a Kidmának vajmi kevés köze van. Ellenben van neki saját 1%-os lehetősége, az jár neki, nem más.

A költségvetési pénzeket meg aztán végképp nem ilyesmire kapja a Mazsihisz, hanem zsidó hitéletre oktatási, egészségügyi és szociális feladatokra. Azt meg hogy tudná lenyúlni, ha egyszer az övé? Más kérdés, ha elszámolási kérdéseket feszegetsz, dehát azt meg ugyebár csak belülről, vagy államigazgatási oldalról lehetne, másnak ugyan miköze hozzá? Megint más kérdés lenne, ha az elrabolt vagyonokkal összefüggő MAZSÖK alapítvány ügyeit feszegetnéd, dehát az meg nem (csak) Mazsihisz-ügy. De ez meg nem publicisztikai, hanem tényfeltárói hatáskör.

Jónak jössz ezzel a 95%-os "zsidósággal" Smile Közjogilag Magyarországon nem létezik "zsidóság". Zsidó vallási közösség van, aki bújt bújt, aki nem nem. Képviselet annak jár, aki közjogilag létezik. Máskülönben holnaptól Naftali Kraus, sőt akár a kurucinfo is felléphetne valamifajta "alterzsidóság" nevében. Az alternatív zs felekezetekkel hasonló a helyzet: milyen alapon döntse el az állam, hogy mondjuk a Szim Salom zsidó, de a messiási zsidók már nem? A zsidósághoz nemcsak az kell, hogy valaki kijelentse magáról, hogy zs, hanem az is, hogy ezt a többi zsidó is elhiggye róla. Hogy ki a zsidó, azt a zsidó közösség határozza meg, amelynek legitim képviselője a Mazsihisz. Akit a Mazsihisz legitimál, az a zsidó. Az Emih-et pl. legitimálja, a többivel nem tudom mi az aktuális helyzet. Viszont a kisegyházakat is elismeri vallásos közösségnek az állam, legfeljebb nem sorolja őket a zsidók közé. Nabumm.

A Mazsihisz a közjogilag zsidónak elismert vallási közösség nevében nyilatkozik, nem a vallástalan családod nevében. Akinek nem inge, ne vegye magára. A Te vallástalan családodat jogállamban ugyan mi különböztethetné meg bármely más magyar állampolgár vallástalan családjától?

A Bálintházi vitát egy darabig figyeltem, majd - veled ellentétben Smile - felálltam, és távoztam. A viselkedéseddel nem az embert, hanem azt a zsidó vallási közösséget sértetted meg, melynek a képviseletében fellépett. Te nem Dr. Feldmájer Péter ügyvédet aláztad be, hanem a Mazsihisz elnökét. Feldmájer egy ósdi retorikai fogással provokált téged, Te meg bedőltél neki. És sajnálom, de ettől kezdve már nem lehetett igazad... Ugyanez a helyzet a fenti cikkel is...


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5385 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 20:37 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Pilpul-ügyi aktivitásom véget ért. Maszorti-ügyi is. Nem fontos, miért. Judapestes éppen elkezdődött. Azonban hitközösségbe járni és kultúrális fórumon írni nem politikai ambíció-amúgy se. Amit arról írsz, hogy nálam még a Lelkiismeret 88 is lelkiismeretesebb, amikor szidja Kraust arra nem reagálok, igyekszem megfogadni tanácsodat és udvarias maradni. A hígzsidózás helye meg van adva, a cikk címe: Zsidók és "zsidók". Vannak rendes igazi és nem igazi zsidók. Ezt idézem is. Össze is foglalom, ki a hígzsidó szerinte. Hol a probléma? A forrás pedig, kedves Attila: http://nagylevin.freeblog.hu/archives/2007/04/17/Lenyek_neologok_Naftali/

Most jó? Vagyok már lassan olyam becsületes, mint a Lelkiismeret 88? Jó volna, ha nem azon háborodnál fel, ha valaki visszaüt, hanem az árulózáson, nemzsidózáson és a Suchman-féle szimpla zsidózáson is, mert ez a sajátos humanizmus - beszóltál nekem, utállak, úgyhogy számonkérem, hogy beszélsz - Naftali Kraus buzizása mellett elmegyek és bántalmazását Lelkiismeret 88-at alulmúló tevékenységnek tekintem - fura.
Azt, hogy a Mazsihisz hisztis és elnyomja az alterzsidó véleményeket és lenyúlja a költségvetési pénzt, nem vád, nem érv, tény. Gondolj március 15-ére, a protokollfecsegés elutasítására, mert Sólyom nem írja alá, ami hite szerint alkotmányellenes, 44 emlegetésére, amit senki nem utasított higgadtan vissza a tudósítás szerint. Az alterzsid véleményeket elnyomják, ezt nem is tagadják, fenyegetőznek például, mi lesz, mi nem lesz, ha valaki altervéleményt nyilvánít. Ha a Mazsihisz vallási szervezet, akkor nem képviseli a magyar zsidóság 95%-át. Még a vallásosoknak sem képviseli egy részét, Chabad, Szim Salom, Bét Orim, Dor Hadas ( a konzik). Ha vallásosokat képvisel, akkor lesz szíves nem nyilatkozni vallástalan családom nevében. Te figyelted azt a vitát a Bálintban, Attila? Feldmájer azt mondta, hogy én azt akarom nyilván, hogy a holokauszt túlélőivel ne foglalkozzunk, zavar, hogy még élnek stb, azért utálom a tetkós-holocaustos plakátjukat. Én - akinek tucatnyi rokona maradt Auschwitzban és aki imádott, tetovált karú nagyanyjával egy háztartásban nőtt fel és soha nem fogja feldolgozni teljesen, hogy - idős korban, rendben, békésen - meghalt - F. P-t nem köptem le ezután, nem álltam fel és vonultam ki szótlanul stb. Én ott lovagként viselkedtem saját megítélésem szerint. Feldmájer pedig az aljasság netovábbja volt.
Tőled, ha jól emlékszem, a tónusért elnézést kértem már, ha nem, most megteszem. Sajnálom, őszintén bánom, ha megbántottalak, Attila, minden irónia nélkül, tényleg. Feldmájert sem bántani akartam, hanem bírálni. Ha szerinted a cikk egyszerű rágalmazás és még csak nem is megvitatható, akkor tényleg ne folytassuk. Én nem így gondolom - nyilván - de túl távol vannak álláspontjaink.
Ha másra nem volt jó és benned még megvolt a tüske: sajnálom, hogy megbántottalak régebben, a tutti-bejegyzéssel.
Szia:
Gyuri


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5384 | sofar, 2008, január 8 - 19:49 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5378

a "felállna" kitételt nem sértésnek vettem, csak úgy tűnt, mintha részedről ezzel befejezettnek nyilvánítottad volna a diskurzust Smile

Azt hiszem, e lapokon viszonylag közismert, hogy jómagam sem vagyok egy nagy mazsihiszrajongó Smile Azonban azt gondolom, hogy hibás megközelítés MINDEN alterzsidó vélemény kinyilvánításához hozzátenni, hogy a Mazsihisz amúgy meg egy hisztérika, elnyomja az altervéleményeket (ami ugyebár önmagában paradox megállapítás), és egyébkéntis lenyúlja a zsidók pénzét. Ezek ugyanis nem érvek, hanem vádak.

A honlapján meg azt közöl, amit jónak lát, az önmagában még nem Mazsihisz állásfoglalás, hanem a zsidó nyilvánosság egy szegmense, maga a véleménynyilvánítás szabadsága . A Te cikked is megjelent a Népszabiban, sőt itt is Smile Amúgy meg hamár előhúztad, elmulasztottál idézni valami jó szaftosat NK-tól, elintézed egy homályos hígzsidózással. Ez így szimpla zsidózás, ami szerintem nem fair. Ennél még a Lelkiismeret88 zsidózása is sokkal lelkiismeretesebb, ők szószerinti idézetekkel állítják pellengérre az öreget.

Azt, hogy kihez milyen személyes viszony fűz, jelen disputa szempontjából mellékesnek gondolom. Azonban ha figyelmesen - vagy egyáltalán? - elolvastad volna a fityiszes cikket, bizonyára neked is kilógott volna a flódniháton névvel-címmel-titulussal felajánlkozó lóláb. Márhogy ugyebár vanámittkivelebédelnielnökúr, ha a Mazsihisz esetleg jövőre se érne rá...

Ami zspolitikai vonzalmadat illeti, sztem kár a független, elhivatott kívülálló elemző szerepében tetszelegned, hiszen Pilpul-Judapest-Sirály-maszortiügyi aktivitásod folytán gondolom azért nem állsz távol a flódnista alterzsidóságtól. Nem szégyen az, sőt Smile

Az, hogy igazad lenne, egy szóval sem állítottam. Ilyen megközelítéssel szerintem senkinek nem lehet igaza. Publicisztikád felépítése, megközelítése, csúsztatásos "érvelési" technikája számomra kizárja az érdemi elemzést. Ez ugyanis nem egy érvekre alapozott vitairat, hanem egy prekoncepciózusan összeválogatott vagdalkozás. Rohattmazsihisz monnyonle, nepofázzonvissza, azérmer rohatt ésmégalóvétis lenyújja.

Igen, normális esetben "politikai ambíciók és programok nyilvános politikai vitákban szoktak ütközni". A mi esetünk azonban speciális, ugyanis NINCS képviseleti pluralizmus! Ne felejtsük már el, hogy jelenleg egyetlen zsidó képviselet létezik, ez pedig vallási képviselet, melyet történelmi "egyházként" a Mazsihisz lát el. Ettől eltérő képviselet a magyar alkotmányos rendszerben kizárólag politikai párt, illetve kisebbségi önkormányzat formájában képzelhető el. Előbbi nonszensz, utóbbi elutasítva (asszem általad is).

Nahát, ezért nem kellene összecsúsztatni a képviseleti, és a véleménypluralizmust. Bárki nyugodtan kifejtheti a véleményét zsidó ügyekben is, Te is, a Judapest is, én is. De az állam kizárólag a legitim képviselet véleményét fogadhatja el az adott közösség legitim véleményeként. Ezért volt az Elnök úr részéről hatalmas faragatlanság, sőt politikai hiba, hogy a Mazsihisznek alacsonyabb szinten üzent vissza, mint a Judapestnek.

Az meg a zsidó közösség felelőssége, hogy milyen képviseletet működtet. Közjogilag az a zsidó, aki tagja a Mazsihisz vallási közösségének. Persze aki kívül van, az is hívhatja magát zsidónak, de az állam szempontjából ez irreleváns, az állam nem tekintheti annak, véleményét nem tekintheti zsidóspecifikusnak, legyen az akármilyen autentikus alterzsidó is. Milyen más alapon dönthetné el az állam, hogy aki zsidóként nyilatkozik, tényleg az-e?

Ezért aztán nincs jó válaszom arra a kérdésedre, hogy "A vita szerinted is árulása a közös ügynek, melyet egyedül a Mazsihisz hivatott képviselni?" Nekem tetszett a flódnigeg, viszont az nem, hogy a kísérőlevél mazsihiszezett. Nincs közös ügye a Judapestnek, meg a Mazsihisznek. Két ügy van, ami az adott pillanatban kollízióba került, és a Judapest szemfülesen kihasználta az eset pr-értékét. Ez azonban még nem casus belli a hatalomátvételre. Feldmájer tévedett, amikor a zsidóügy elárulásról beszélt. Azt ugyanis csak mazsihisznyik árulhatja el.

A stiláris ügyeket illetően NK-t idézet nélkül lehomofóboztad, engem lerosszhiszeműztél. Éshát megbocsáss, de nehéz felednem kioktatásomat tuttiügyben, nomeg a Bálintházi színjátékodat a Mazsihisz elnökével...


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5383 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 19:16 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Attila, én senkinek nem gázoltam a becsületébe, én bíráltam valakit.


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5380 | sofar, 2008, január 8 - 18:30 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Idézet:
A zsidó jog előírja, hogy "legyen felebarátod becsülete oly kedves a szemedben, mint a magadé", illetve "amiként az ember saját becsületére tekint, úgy tekintsen felebarátja becsületére is, és ahogy nem kívánja, hogy rossz hírét keltsék, úgy ne keltse ő sem felebarátjának rosszhírét". Az embertársunk felé nyilvánított tisztelet szempontjából lényegtelen, hogy ő tisztességes, egyenes ember-e, vagy esetleg vétkes, tisztességtelen. Nincs különbség igaz és igaztalan között.

http://www.hitkozseg.hu/modules.php?op=modload&name=Plog&file=index&pop=ViewArticle&articleId=710&blogId=1


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5379 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 18:27 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Ja, most értettem meg, mire reagálsz: "felállhatsz", ez figyelmetlenségből maradt a szövegben, biztos elkezdtem írni valamit, aztán elfelejtettem egy részét törölni. Bocs, ha ez valami sértésnek hangzott, nem állt szándékomban.


Anonymous képe
Vári György
link 5378 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 18:22 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Attila!

Őszintén mondom: nem értelek. Nem zsidózva kéne? Mit? Mikor zsidóztam én? A Mazsihisz lejáratásáról már elmondtam, nem én vagyok Feldmájer. Kraust nem én keverem össze a Mazsihisszel, hanem ők. Nem én publikálom arrogáns, leminősítő rosszindulatú ostobaságait a honlapomon, amikor engem véd, hanem ők. Szóval: nem én járatom le őket, nem a tükör a hibás. Vagy szerinted igen? Én senki politikai ambícióit nem akarom legitimálni, teszek mindenki politikai ambícióira, Nagy Ákossal tán soha nem beszéltem túl a köszönésen, Brúnó, noha nagyon szimpatikus távoli cimborám és messze nem tartozunk egymás közeli baráti körébe, távoli haverságunk is voltaképp a flódni-üggyel kezdődött. Szóval: én, hidd el, nem tartozom lövészárokba, nekem magyar állampolgárként és magyar zsidóként utálom, amit a Mazsihisz művel, van némi publicisztikai vénám és némi ilyen irányú ambícióm szintén van, hát megírtam. Slussz. Tartalmi kérdésekről is vitatkozhatnánk, te gyakorlatilag azt állítod, hogy igazam van, csak ne írjam meg? Ezt általában is kötelezőnek véled vagy csak zsidó közösségi vezetők esetében diktálja így az újságírói morál számodra? Esetleg minden zsidó esetében? Amúgy pedig: politikai ambíciók és programok nyilvános politikai vitákban szoktak ütközni, ilyenkor bírálni szoktuk a másikat, akár élesen is. Mi kifogásod van ellene? Miért ne írhatnék rosszat a Mazsihiszről? Mitől védett? Mert zsidók? A vita szerinted is árulása a közös ügynek, melyet egyedül a Mazsihisz hivatott képviselni? Én nem az altergettóban lakom, kedves Attila, hanem Magyarországon, öntudatos magyar zsidó polgárként. Én egyként támogatom a képviseleti és a véleményszabadságot, de hol kevertem össze őket?
Ami a stiláris (vagy talán: modorbéli) kérdéseket illeti: van abban valami, amit írsz, nyers vagyok és biztos sokszor indokolatlanul vagy egyenesen igazságtalanul bántó. Ámde folytatólagosan sértegetni? Hol, mikor? Nincsen személyeskedés sehol, se ebben, se más írásomban, nem léptem túl alapvető etikai határokat. Vagy mégis? Idézz, kérlek!


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5376 | sofar, 2008, január 8 - 18:02 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri, lelked rajta, de az én ízlésem szerint nem zsidózva kéne egyik zsidókat védeni másik zsidóktól, nem másik zsidók politikai lejáratásával kéne hitelesíteni egyik zsidók politikai ambícióit. Nem kéne az altergettó falán át ordítozva legettózsidózni másik (vélt) gettólakókat. És nem kéne "nagyvonalúan" összecsúsztatni mindazt, ami nem tartozik össze, képviseleti pluralizmust a véleménypluralizmussal, Naftali Kraust a Mazsihisszel, fityiszesfiút a flódnissal, a "zsidó élet különböző szegmensei"t a zsidó HITélet különböző szegmenseivel.

És az én ízlésem szerint főleg nem kéne folytatólagosan, arrogánsan leminősítgetni, sértegetni, tanárjelmezben leiskolázni mindazokat, akikkel vitád van.

Felállhatsz Smile


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5375 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 16:11 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Jolanda!

Így van, meg kellett volna néznem. Igaz.

Kedves Attila!

Miben különbözik a Mazsihisz az ország bármelyik szervezetétől, hogy csak egyszer lehet bírálni egy évtizedben, flódni megvolt, most csend van egy darabig, akkor is, ha közben kicsit lenemzdiózzák azokat, akik bírálnak és akik egyetértenek velük. Nem én járatom le a Mazsihiszt, a Mazsihisz járatja le magát. Tudod, sohasem a tükör a hibás. Felettébb unom már, hogy a Mazsihisz bírálhatatlan, mert akkor jön az, hogy ez lo tov lejehudim. Ha a Mazsihisz hülye, épp úgy hülye, mint a mormonok és a szingalézek, ha okos, éppen úgy okos. Nekik is van számítógépük, írják le, miért nincs igazam. Naftali Kraus álláspontja a Mazsihisz honalpján jelent meg vagyis a Mazsihiszt támogató vélemény, melyet a Mazsihisz is támogat azzal, hogy fórumot biztosít neki. Vagy én csak a Mazsihisz azon kijelentéseit bírálhatom a Népszabadságban, amelyeket a Népszabadság is közölt? Felettébb érdekes sajtóetika. A Mazsihisz felvállalta Kraust, hát vigye.
Ez se az én hibám. Ha Kraus buzizik a RAbbiképző honlapján, arról azért tájékoztatom a nyilvánosságot, mert hiszek a nyilvánosság kontrolljában és azt remélem, Kraus nem fog buzizni, mert a nyilvánosság rászorítja vagy a térség egyetlen zsidó világi felsőoktatási intézménye nem közli majd emiatt. ÉS ezt azért teszem, mert nem szeretem a buzizást. Se a kuruc.info se Kraus buzizását. Ilyen egyszerű. A kuruc.info számára ez a nyilvánosság irreleváns, hátha a Rabbiképző számára, akiknek ambíciójuk a kultúremberek közé tartozni, visszatartó erő lesz. A szólsásszabadság Krausra is vonatkozik, persze, de nem is indítottam ellene pert, bíráltam egy újságban. Ki akarta gátolni Kraus szólásszabadságát? Ne azért ne buzizzon, mert jogilag tilos, hanem mert civilizált ember nem tesz olyat.
Azt írod, hogy egy küldött véleménye és az, hogy megtapsolták, nem ok arra, hogy azonosítsam a Hitközség véleményével, hiszen nem is hoztak arról határozatot, hogy nem utalnak annak, aki nem paríroz.
Ha az újság szerkesztőségében, ahol dolgozol, felállna valaki és azt mondaná, hogy a kollégát ki kéne rúgni, ha még egyszer kritizálja a főnököt, ezt nagy taps követné, Te ezt nem fenyegetésnek élnéd meg és nem éreznéd jellemzőnek az egész szerkesztőségre, elvégre megkaptad a fizetésed hó végén?
Ennyire azért nem kéne jóhiszeműnek lenni, ez már a szolidaritás hiánya. Én különben zsidóvédő cikket írtam, megvédtem a Nagy Ákos nevű zsidót, a leárulózótt judapestes zsidókat stb, akiket a nyilvánosságban bántott Feldmájer és társai.
Nem az jön le, milyenek a zsidók, kivéve azt az esetet, ha az újságolvasót rosszhiszemű, előítéletes, korlátolt figurának tekinted. Itt meg túl rosszhiszemű vagy.
felállna


Anonymous képe
jolanda
link 5368 | jolanda (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 03:27 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

én igy emlékszem a József Attila idézetre ( a Hazám c. versből):
"FÖL kéne szabadulni már!"


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5367 | sofar, 2008, január 8 - 01:32 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5366

Kedves Gyuri, Köszi, hogy válaszoltál Smile

A célokat tekintve nagyvonalakban egyezik az elképzelésünk. Csak azt nem értem, mennyivek kerülünk ehhez közelebb a Mazsihisz nyilvános lejáratásával. Miért nem volt elég geg a flódni? Abból mindenki megértette, hogy a zsidóság plurális, kifejezte a véleménynyilvánítás szabadságát. Világossá tette a demokratikus nyilvánosság számára, hogy vannak olyanok is, akik egy ilyen fontos közügyben speciel nem értenek egyet a "hivatalos" zsidósággal.

A Mazsihisznek meg persze, hogy nem tetszik, hogy beleköptek a levesükbe. Nabumm, de mit érdekli ez a Judapestet? Remélem, semennyire. Nyilván nem a Mazsihisz meggyőzésére szánták az akciót. Az üzenet a nyilvánosságnak szólt, és ráadásul jó nagyot. Pont.

Nadehát mostmeg hogy kerül a csizma a flódniba?

Pl. Hogy jön ide Naftali Krausz szenvedélyes olvasói levele, mely - tudomásom szerint - mindössze a Mazsihisz honlapján jelent meg, majd másodközlésben szerény, tematikus portálunkon. Egy, csak bennfentesek számára ismert, semmiféle tisztséggel, médiabefolyással nem rendelkező magánvélemény fajsúlyos belendítése, pláne személyiségének kitárgyalása a nyilvános vitában számomra kissé aránytévesztésnek tűnik. (Egyébként meg mér pont NK ne zsidózzon? Miért pont ő lenne felmentve a véleménynyilvánítás szabadsága alól?)

Hasonlóképpen a közgyűlésen egy egyszerű küldött által felvetett, még szavazásra sem bocsátott kósza ötlet kiemelése is a jellemzőhogymilyenekezekezésen, hangulatkeltésen kívül másra nem tűnik alkalmasnak. A felvetésen felháborodva azonban súlyos következtetésre jutsz: "A Mazsihisz, úgy tűnik, a költségvetési támogatást, az adófizető állampolgárok pénzét magánvagyonának, a zsidó élet különböző szegmenseinek támogatását - amire a mandátuma szól - kegyúri szívességnek tekinti, amelyet, ha akar, sértődötten megvon." Ha ezt a NAGYON súlyos vádat komolyan gondolod, azt azért egy állítólagos tetszésnyilvánításnál komolyabb érvekkel lenne illendő alátámasztani, és nem is feltétlenül a flódniüggyel összefüggésben.

Erdélyi Miklós felszólalásának beidézésével is azt sugallod, mintha az a Mazsihisz hivatalos álláspontját tükrözné, pedig a kontextusból ez egyáltalán nem nyilvánvaló, hiszen az újságolvasó számára teljesen irreleváns személyről van szó.

Érvelésedben Suchmann és Feldmájer kritikája releváns, ők valóban fajsúlyosan befolyásolják a közvéleményt. De a többi töltelékanyag bőséges belekeverésével végül az jön le, hogy - ha elvétve akadnak is köztük rendes kivételek -, azért alapvetően lámlám mégiscsak milyen homofóbok, erkölcstelen, kirekesztő, hisztérikus holokausztbizniszelők ezek a zsidók...


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5366 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 8 - 00:08 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Attila!

Az első kérdésre adandó válasz: azért gondolom, hogy az országos nyilvánosságot érdekli, mert ők a mi honfitársaink és közünk van hozzájuk, nekik hozzánk és nem csak a mi nemtommilyen belvilágunkban lakunk. Erről szól a cikk. Nem húzódunk be a gettóba játszani kisded játékainkat. A szóban forgó ügyek országos ügyek: a Parlament Magyarország legfőbb jogalkotó szerve, ők szavazták meg a rossz törvényt, Sólyom nem a gettó, hanem a III. Magyar Köztársaság elnöke, a MAzsihisz magyar történelmi egyház, akik nem fogadták el a protokollmeghívást. Suchman a Magyar Országgyűlés képviselője, ebbéli minőségében minősíti a másik országos párt politikusait és egyéb zsidó származású liberális közéleti személyeket a zsidó ügy árulójának. Ezenkívül a pénz, ami felett a Mazsihisz rendelkezik és zsarolásra használ, a magyar adófizető állampolgárok pénze. A 44-ezés magyar történelmi párhuzam és a magyar zsidó közösség paranoiáját növeli, ez pedig nem jó senkinek, nemzsidó magyarnak sem. Végül: vannak olyan zsidók is, akik nem olvassák a Szombatot és a Pilpult, de olvassák a Népszabit.
Ha neked ebből a cikkből annyi derült ki, hogy én hol állok a háborúban, sajnálom. Ha szerinted minden kérdés végső soron az a kérdés, hogy igen ki viszi a koncot, azt is. Ez a kérdés engem nem érdekel, nekem nem kell semmi a koncból, nem úhajtok hitközségpolitikus lenni, semmilyen politikai ambícióm nincs, nem volt, nem lesz. Nem ezért érdekel a dolog. A konkrét ügyben azt szeretném, hogy a Mazsihisz a szükségletek és érdemek, ne lojalitás alapján osszon pénzt, hogy ne zsidózzanak a küldöttek, hanem beszéljenek civilizált ember módjára, hogy a zsidó véleményeket ne akarjuk elnyomni és megbélyegezni, hogy Náftáli Kraus és mások ne zsidózzanak és ha a Mazsihisznek baja van a köztársasági elnökkel, akkor menjen el hozzá és mondja meg neki, esetleg jogászai dolgozzák ki egy javaslatban a törvénytervezet nem alkotmánysértő variánsát.
Jó éjt!


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5364 | sofar, 2008, január 7 - 20:12 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri, egy kicsit konfrontatívan közelíted a dolgokat, nem? Smile

A fityiszes cikk könnyen átlátható (átlátszó?), gátlástalanul pragmatikus felajánlkozásával szemben nálad nem igazán tudom kibogozni, mi a célod azzal, hogy a nagynyilvánosság előtt ezerrel nekirontasz minden hivatásos zsidónak, mint tótazannyának. Nem, mintha titkolni kellene a szennyest, dehát alsógatyát se azért hordunk, mert titok van benne, hanem azért, mert a tartalma mások számára érdektelen.

Miért gondolod, hogy a gyanútlan országosnapilapolvasót komolyan érdeklik ezek a kisstílű, sírnivaló zs belvillongások? Miért gondolod, hogy bármit is megért ebből bárki, aki nem ismeri a mi kis belterjes mocsárvilágunk flóráját-faunáját? Azonkívül, hogy ugyemegmondta xy is, hogy ezek mind milyen szarháziak? Kiatúrót érdekel pl. Natftali Kraus a habadnyikokon, meg a lelkiismeret88-on kivül?

Szóval miért nem jó neked demokratikus nyilvánosságnak a Szombat, és/vagy a Pilpul? Amúgy azt speciel értem, hogy mimindent nem akarsz. De őszintén szólva jobban érdekelne, hogy mit igen, és főleg, hogy hogyan.

Ebből a cikkből számomra annyi derül ki, hogy szerinted végre kitört a judapest-mazsihisz háború, és hogy te melyik oldalon állsz... És ez most komoly?


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5363 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 7 - 19:20 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Burger Ági!

Kraus úrnak a Biblia írja elő, hogy lényeknek nevezzen emberek helyett leszbikus párokat? Azt, hogy toévának (undokságnak) tartsa a leszbikus szerelmet, noha sem a Szentírás, sem a talmudi hagyományt, nem tartalmaz ilyesmit, embertelen is, háláháellenes is, de azért jámborság szülötte. Nyilván egy jámbor keresztény esetében sem nehezményezné, ha az Evangélium szerint úgy tudná, hogy Jézus vére a zsidókon és gyerekeiken, az is van olyan jámborság, mint a Krausé, nem?
Az újságban üzengetés másik neve: demokratikus nyilvánosság. Sólyom László a véleményszabadság híve. Talán túlzott híve. Ha a Mazsihisz ki akarja fejezni, hogy ez rossz, ahogy Ön mondja, menjen el oda, ahová meghívták és mondják el a tisztviselők a szájukkal. Ez megfelel? Vagy Sólyom nem is vitapartner? Szalonképtelen? Feldmájer azt mondta az Új Életben december elején, hogy mindenkivel, aki nem nyíltan antiszemita, szóba állnak. Akkor Sólyom nyíltan antiszemita volna? Nekem mindegy, zsidókat vagy cigányokat fenyegetnek, hogy érti, hogy most még csak cigányokat?
Amíg nem késő? Mire gondol?


Anonymous képe
burgerági
link 5361 | burgerági (nem ellenőrzött), 2008, január 7 - 16:02 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Lenne néhány észrevételem a cikkhez. Én is ugy gondolom ,hogy nem ujságcikkeken keresztül kellene egymásnak üzengetni.A MAZSIHISZ lépését teljesen jogosnak tartom.Abban az országban ahol szabadon masirozhat náci félkatonai szervezet(ma még csak acigányokkal szemben holnap sorra kerülhetnek,nek a zsidók is és mindenki aki nem "fajmagyar")ahol bárki szabadon hirdetheti burkoltan vagy nyiltan ordas eszméit ujságban,aluljáróban,Kosuth-téren és a kormányzat demokráciára hivatkozva igen igen megkésve tesz bátortalan lépéseket igen is szükség van arra,hogy valamilyen módon ki legyen fejezve az, hogy ez nem jó. Náftáli Krausz ur nem hiszem hogy a védelmemre szorulna de ugy tudom ő egy mélyen hivő ember és a "homofob"megnyilvánulásait mint hivő a bibliai értékeket szem előtt tartó irásaiban tette.Ehhez pedig joga van.Tényleg össze kéne fogni legalább alapkérdésekben addig amig nem késő,amig lehet.