Vári György: Fel kéne szabadulni már

Forrás: NOL

Népszabadság * Vári György * 2008. január 7.

Kép: Marabu

Rendre hallani a magyar zsidóság ügyeiben elkötelezett, kiváló emberek szájából is, hogy a belső konfliktusok széles nyilvánosság elé citálása, a "szennyes kiteregetése" mennyire veszélyes. Szerintem ez a nézet egy komoly probléma egyik legbeszédesebb tünete. A zsidók körében, akárcsak bárhol máshol, vannak disznóságok, gazemberek, tévedések és rossz, buta vezetők vagy tisztségviselők. Őket fedezni, mindezt eltitkolni olyan "zsidó" szolidaritáshoz vezet, amely faji alapon szelektál - a "mi kutyánk kölyke, az unsereiner" és a potenciálisan mindig "ellenséges" külvilág között. Ez a gettómentalitás. Ebből a szolidaritásból én nem kérek, nem védem senki disznóságait azért, mert az illető zsidó származású, vallású vagy nemzetiségű, s azt sem akarom, hogy az én disznóságaimat megvédjék, mert "szintén zenész" vagyok. Nem akarom, hogy azt higgyük, ránk mint üldözött kisebbségre más morális szabályok vonatkoznak, mint másokra. Nem akarom, hogy a paranoia mindent eleve igazoljon. Nem gondolom, hogy növeli az antiszemitizmust, ha a nyilvánosság is tud róla, ami egyébként triviális, hogy a zsidók sem értenek mindenben egyet. Nem gondolom, hogy arra kéne figyelnünk, mit szólnak az antiszemiták, nem hiszem, hogy interiorizálnunk kéne a szempontjaikat. Mellesleg a külső támadás lehetőségét minden helyzetben eleve feltételező összezárás az előítéletes polgártársakban éppen a föltétlen "zsidó öszszetartás", a "világ-összeesküvés" képzetét erősíti.

Az összezárás követelése szükségképpen belső elnyomással és kirekesztéssel jár, mert az elvárt egység sohasem adott, azt csak a belőle kilógók elhallgattatásával vagy megbélyegzésével lehet megteremteni. Mindkettőt megkísérelték a Mazsihisz legutóbbi közgyűlésén: "A vita egyik hozzászólója, Szántó György nagy tapsot kapott, amikor Nagy Ákos, a Kidma zsidó ifjúsági szervezet egyik vezetője: Amikor a flódni fityiszt mutat című cikkére utalva azt mondta: ha az ifjúsági szervezetek elvárják a Mazsihisz és a BZSH támogatását, akkor a Mazsihisszel fönnálló problémáikat ne a Népszabadság hasábjain tárgyalják ki, és ne kritizálják a Mazsihisz vezetését a Sólyom-ebéd lemondása miatt, ehelyett egyeztessenek vele."

A küldött a vélemény kinyilvánítását pénzmegvonással büntetné. A Mazsihisz, úgy tűnik, a költségvetési támogatást, az adófizető állampolgárok pénzét magánvagyonának, a zsidó élet különböző szegmenseinek támogatását - amire a mandátuma szól - kegyúri szívességnek tekinti, amelyet, ha akar, sértődötten megvon.

Feldmájer Péter a Szombatnak nyilatkozva "a zsidóügy elárulásának" minősítette a judapest.org gesztusát, hogy ti. a portál szerkesztője flódnit küldött a köztársasági elnöknek és vendégeinek, válaszul arra, hogy a Mazsihisz nem fogadta el a történelmi egyházak képviselőinek szóló meghívást a Sándor-palotába. Az egység akkor teljes, ha a másképp gondolkodó zsidó, nem zsidó. Zsidó az, aki igazodik a Mazsihisz álláspontjához, ha már a Mazsihisz úgyis mindig minden zsidó nevében nyilatkozik. Feldmájer fölfogása az asszimiláció csodája, ugyanazt a homogenizáló és esszencialista nemzetfelfogást képviseli, amit oly sokszor és joggal kárhoztattak már a honi jobboldal egyes megnyilvánulásaiban. Náftáli Krausz is bőszen szelektál hígzsidók és mélyzsidók között Zsidók és "zsidók" című írásában a Mazsihisz honlapján. Az aktuális vízválasztó a köztársaság elnökének meghívására adott reakció, és csak a kellőképpen modortalan válasz számít valóban zsidónak. A szerző a köztársasági elnököt, aki a "gyűlöletbeszéd"-törvényt alkotmányossági normakontrollra küldte - a nemrég elmúlt hanukára utalva -, ahhoz az Antiochushoz hasonlítja, aki megszentségtelenítette a jeruzsálemi szentélyt. Egyébiránt Krausz, akinek most olyan fontos a kisebbségek méltóságának jogi védelme, inkább a törvény ellendrukkere lehetne, miután meglehetősen gyakran tesz nyilvánosan homofób kijelentéseket.

Suchman Tamás a gyűlölettörvény ügyében az Országgyűlésben a következőket mondta: "Rendkívül szégyellem magam, hogy ilyen helyzetbe kerültünk. [...] Ahonnét az elutasítás folyamatosan érkezik, az a magyarországi liberálisoknak egy olyan közössége - és az én számból ez nem lesz zsidózás -, akiknek családi kapcsolataik révén közük van a védendő értékhez. [...]" Suchman egyszerűen átveszi Csoóri Sándor hírhedt esszéjének tézisét, ti. hogy az SZDSZ zsidópárt, a liberális értelmiségiek zsidók. Csoóri attól tart, hogy a liberálisok zsidó érdekképviseletet valósítanak meg, hiszen ezt írja elő számukra a származásuk, Suchman szerint meg éppen ezt nem teszik, noha származásuknál fogva ez lenne a kötelességük. Abban megegyeznek, hogy a származásnál magasabb parancsot elképzelni sem tudnak, számukra a vérségi kötelék fontosabb, mint az értékválasztás és a meggyőződés. Ezért gondolja azt Suchman, hogy egy zsidótól nem zsidózás, ha származási alapon minősíti honfitársait. Nagyon téved.

A Mazsihisz prominensei szerint most (és persze mindig) olyan a helyzet, hogy minden véleménykülönbséget zárójelbe kell tenni, mert közvetlen életveszélyben élünk, csak az önvédelemre koncentrálhatunk. A politikai állapotot fel kell függeszteni, és be kell vezetni a kivételes állapotot. A Mazsihisz kongresszusán "a hódmezővásárhelyi Erdélyi Miklós párhuzamot vont 1944 és 2007 között, és helyeselte az államfői ebéd lemondását". Ez áll a Szombat tudósításában. Orbán Viktor is a nemzeti végveszéllyel indokolja 2002-től az "egy a tábor, egy a zászló" politikáját. Politikai ellenfeleink a magyarságra veszélyes ellenségek, minden véleménykülönbséget félre kell tennünk, hogy megvédjük magunkat tőlük.

A realitásérzék elvesztését bizonyára részben érthető félelmek indokolják, de ettől még az, ami. Nem azt állítom, hogy nincs hazánkban szélsőjobboldali aktivitás, s hogy ez nem igényli a demokráciának elkötelezett társadalom és a politikai osztály válaszát. De a mai és az 1944-es helyzet között biztosan nincs semmiféle párhuzam. Érthetetlen, hogy ezt egyáltalán le kell szögezni. Ez az elveszett realitásérzék láttatja a köztársasági elnök meggyőződésből fakadó alkotmányos aggályait "időhúzásnak" a végveszélyben. Ez diktálja, hogy ne vitapartnernek tekintsék, hanem ellenségnek, akivel nem ülhetnek egy asztalhoz.

A hisztéria rossz stratéga. A Mazsihiszt a fortélyos félelem igazgatja, és azokban, akik hallgatnak rájuk, ez a félelem erősödik. A külvilágot mindig potenciálisan ellenségesnek, a politikai állapotot, a részérdekek képviseletét árulásnak, a joguralmat homályos és rosszindulatú csűrés-csavarásnak vagy legjobb esetben töketlenkedésnek látni nem más, mint a szabadság megvetése. Feldmájer Péter állítása szerint "az ebédmeghívás lemondása a zsidóság önbecsülését erősíti". Hát azt bizony egészen más erősítené. A költővel szólva: "Fel kéne szabadulni már".

A szerző tanár

Hirdessen Ön is az ETARGET-tel!

Anonymous képe
Vári Gyuri
link 5468 | Vári Gyuri (nem ellenőrzött), 2008, január 15 - 02:14 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Fekete György!

Nem találom az elérhetőségét, boldogan beszélgetek Önnel a levélről, megtisztel, hogy írt. Az én e-mail címem:

.

Attila, írtam Neked a blogomba, régebben kértél, hogy szóljak legalább, ha írok Rólad, most szólok.

Gyuri


andreuta képe
andreuta
Regisztrált: 2007.10.29.
link 5452 | andreuta, 2008, január 15 - 01:35 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

andreuta

Kedves Vári Gyuri!

Tényleg előfordulnak olyan helyzetek, állapotok, témák, amikor kötelező - és a közösség érdekében hasznos - egyfajta viselkedésnormát követni. Ilyen, hogy ne kerülgessem a kását, a zsidóságon belüli, illetve a zsidóság javát megcélzó viták mederben tartása - a környezetben föllelhető antiszemitizmus miatt. Nézd csak meg - például - a legutóbbi ÉS (ez évi 2. sz.) Agorájában az Észrevételek címet viselő felszólamlást...
Azt sem értem, hogy a MAZSIHISZ-t mi végre bírálják azon az alapon, miszerint - úgymond - a vallástalan, az Urat el nem fogadó zsidókat is képviseli. Én ugyan csupán apám ágán örököltem zsidó identitást, s különösebben hitben élőnek sem érzem magam, mindazonáltal e dolog számomra semmilyen gondot nem jelent. Ellenben a mártír nagymamám megtagadásának élném meg, ha ateista platformról elkülönülnék a zsidó vallásban létezőktől. Mert egyfelől a zsidó vallás szerintem is különleges hatóerejű, másfelől egyetértek a tétellel: "Nem az a lényeg, hogy van-e Örökkévaló, hanem az, hogy éljünk úgy, mintha lenne." (Talán Kertész Imre nyilatkozta ezt, de te, aki a legelsők között értékelted a publikum előtt pozitívan őt, nálam jobban tudod.) Összegezve, ha bajod van a MAZSIHISZ-szel, azt ne értetlen, s jelentős mértékben ellenséges külső terepen fogalmazd meg (a Népszabadságot nem kizárólag filoszemiták olvassák). Amennyiben ez zsarolás, akkor a történelmen kérd számon.
Gyuri, van egy másik hasonló konfliktus, amibe keveredtél. Írtam róla - vagy két hónapja - pár sort, de végül a fiókban landolt. Neked, tisztelettel, most idemásolom.

Nyílt levél Vári Györgynek és Kőbányai Jánosnak
Ha jól értem a kettőjük között dúló eszmevitát (amelynek folytatását már bírósági tárgyalóterembe tetszettek áthelyezni; kezdetben vala: Vári György: Magyar, zsidó: két jó barát. Magyar Narancs, 2007. január 18., majd blogkönyöklések – legutóbb 2007. november 26-án: http://nagylevin.freeblog.hu/), Kőbányai úr szerint a magyarországi „magyar” és az ugyancsak magyarországi „zsidó” emberek két különböző „entitást”, mondjuk most így, egy-egy kulturálisan elkülönülő csoportot képeznek (az egyikből a másikba átjárás meg szinte lehetetlen), Vári úr felfogásában pedig nem (illetve ha igen, a határok összecsúszhatnak, az ide-oda közlekedés természetes; ezt Auschwitz sem írta felül).
Pironkodva bevallom, mind az eszem, mind a tudásom kevés ahhoz, hogy az elmérgesedő diskurzus irodalomtudományi leágazásait és részérveléseit számomra megnyugtatóan követhessem. Mindazonáltal határozottan érzem, hogy e nézeteltérésről fenti alapolvasatom helyes, valamint hogy fontos dologról van szó. Ezért megkockáztatom, hogy gyarló voltomat (személyességemet), mint reflexiót, szerénytelenül a konfliktus mindkét oldalának irányozzam.
Nos, számos polgártársamhoz hasonlóan, én a magyar entitáshoz tartozom, azon belül meg holokauszt-zsidónak vallom magam (pozitív értelemben, ha érthető e jelzőhasználat), továbbá harcosan anti-antiszemita vagyok (ez utóbbi minőségemben nemegyszer a köz előtt megnyilvánulva). Megjegyzem még, hogy a filoszemitát nem tartom az antiszemita pandanjának. Nem pusztán azért, mert az antiszemitizmust a betegség fogalmát felvető súlyos személyiségműködési zavarnak ítélem, hanem azért is, mert a filoszemitának nem attribútuma bárki bűnbakolása az illető nemzsidósága okán. Amiképpen – profánul fogalmazva – az, hogy valakinek a szőke magas karcsú a zsánere, attól még nem gyűlölködik a drabálisabb feketékkel, avagy a tömzsibb barnákkal szemben. Szeretném, ha az Urak belegondolnának az esendőségemmel fölvetett összefüggésbe, s levonnák az illő következtetést.
Tehát tessék elállni a pereskedéstől (érjék be peren kívüli egyezséggel). Hiszen mégiscsak képtelenség, hogy két zsidó identitású (is) ember vádolja egymást a bíróságon, miszerint az egyik rasszistának titulja a másikat, a másik pedig – válaszul – antiszemita minősítések használatát tulajdonítja ellenfelének.
Nem a vitát magát kifogásolom. A stílusa borzaszt el. Egyfelől – racionálisan – mi indokolta a judeomán móriczkázást, másfelől mi végre kellett lestürmerezni a Magyar Narancsot?
Szomorú sejtésem, hogy valójában egészen mást rejt e vita, mint amilyen köntösben megjelenik. Konkrétan nem tudom mit, dehogy – legalábbis pillanatnyilag – egyik se akar a másiknak helyet a nap alatt, szinte egészen biztos.
Béküljenek meg. Mert ennek a küzdelemnek kizárólag vesztesei lehetnek. Úriember képes megbocsátani. Akár „egyoldalúan”. Ráadásul az Önök ügye messze túlhaladta kettőjük dimenzióját. Ennél fogva felelősségük is nagyobb.
Amennyiben viszont a pereskedéshez mindenképpen ragaszkodnak, ám ügyüket képesek elválasztani a független magyar bíróságtól (igaz, Kőbányai adott be keresetlevelet Vári ellen, ám e tény a dolog veleje szempontjából irreveláns), akkor Önöknek – ez ideig kiaknázatlan lehetőségként – ott van még a bét din. A legkevésbé ártó azonban az lenne, ha a tisztelt publikum előtt titokban tartva, egy angol sportbíró vezénylete alatt, és közeli barátaiknak mint tanúknak a jelenlétében, a Klauzál téren bokszviadallal megmérkőznének egymással (magától értetődően szabályos sportfelszerelést öltve).

Kedves Gyuri, egyszer beszéltünk telefonon. Akkor elmondtam, mélységes elismeréssel adózom műveltségednek, intellektusodnak. A szó igazi értelmében tudós embernek tartalak. Én már azokra a magaslatokra soha nem jutok el, amelyeket a kultúrában te meghódítottál. Szeretném, ha elhinnéd, hogy jó szándékból írtam neked.

Tisztelettel üdvözöllek: Fekete György (mentálpedagógus, történelemtanár, immár nyugdíjas)


adatlap
sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5456 | sofar, 2008, január 13 - 18:37 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Naftali Kraus reakciója itt olvasható


adatlap
sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5447 | sofar, 2008, január 12 - 14:50 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

én is pont azt próbáltam pedzegetni, hogy legalább a zsidók ne zsidózzanak, és ha mégis, akkor legalább ne a Népszabadságban....


adatlap
kecskeméti károly képe
kecskeméti károly
Regisztrált: 2007.10.23.
link 5446 | kecskeméti károly, 2008, január 12 - 13:42 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

"- Tessék mondani, mi belgák hova álljunk??!!"

Nem jó látni, hogy hasonlóan más, egy bárkában evező társaságokhoz, a zsidók is utálják egymást. De jó lenne legalább azt elkerülni, hogy a másképpen vélekedőket kiebrudalják a közösségből. Ha valóban létezik egyfajta különleges szellemi kapacitás itten, lehetne értelmesen használni.
Máshol (Zsidók és "zsidók") már írtam erről, mára erősödött a meggyőződésem: a nem TÁRGYALÁSI, hanem ünnepi falatozásra meghívást helyénvaló volt nem elfogadni. Kikkel is kellett volna koccintani? Az államelnökkel, akinek nem volt azonnal markáns véleménye az ablaka előtt történtekről és azokkal az egyházi vezetőkkel (közöttük ifj. Hegedűs feljebbvalójával), akik hasonlóképpen lassan és tétován nyilatkoztak, holott felkentjeik ott buzgólkodtak a gárda-avatáson. A Lajtán-túli Európában ilyesmi elképzelhetetlen. Csodálkozom, hogy ebben a témakörben is vitatkozni tetszenek egymással.
Mi "belgák", akiket Geszti Péterhez hasonlóan az egyre hangosabb és magabiztosabb zsidózók hoznak a fedélzetre, szeretnénk legalább ilyenkor egységet megélni. Kevésbé sarkalatos ügyekben tessék önfeledten gyűrni egymást, ám, ha szabad kérni: csak pontosan és szépen!


adatlap
sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5431 | sofar, 2008, január 9 - 19:21 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri, minden jót! Smile


adatlap
Jolanda képe
Jolanda
Regisztrált: 2006.01.29.
link 5430 | Jolanda, 2008, január 9 - 19:09 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5418

Kedves Gyuri! A nagyon megtisztelő kérésnek, hogy fejtsem ki, "miért nem tetszett a cikk" - nem tudok eleget tenni. Nem erről van szó...
Én nagyon szeretem Vári György irodalommal kapcsolatos irásait!!!
Szintén szeretettel: Jolanda (julia)


adatlap
Jolanda képe
Jolanda
Regisztrált: 2006.01.29.
link 5427 | Jolanda, 2008, január 9 - 19:04 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri és kedves Sofar! Úgy látszik nem vagyok jó (fogadatlan) békebírónak sem (sőt)... reméltem pedig, de azóta mintha még messzebb mentek volna az álláspontok... kár!
(a csúszást ,- azért nem írok csúsztatást mert nem szándékos-, különösen sajnálom az F.P.-vel és a cikk egyik motivációjával kapcsolatos feltételezéseket -de túl sok szó esett itt róla (persze, valóban, nem a cikkben!) -engem is az téveszthetett meg kicsit... meg nagyon felháboritott a (Gyurit ért valóban) méltatlanság!


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5429 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 19:03 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Sófár!

A Mazsihiszbe - miképp minden más szervezetbe - az rúg bele, aki akar, mindegy, zsidó-e vagy nem, az a kérdés, igaza van-e. Tévedni a Sulhán Áruh életkorának datálásában tévedtél fél évezredet. Nem állítottam, hogy a Mazsihisz nem képvisel senkit. Képvisel pár ezer embert, mást nem. Nem foglalkozom hívek és vezetőik életkorával, nem érdekel, hogy a hülyésgeket fiatalok vagy öregek mondják. Te megalkottad a kórképemet és azzal vitázol, ehhez már rám nincs szükség. Különben én is egy, a Mazsihisz fennhatósága alá tartozó neológ zsinagógába járok és szeretem. Te is érezd jól Magad!

Kedves Jolanda!

Önön múlott a legkevésbé. Rajtunk múlott. Kicsit szégyellem is magam.

Attila, beszélgetni nem tudunk, ez világos, nem megy, ne erőltessük. De ne váljunk el haragban, ha lehet.
Minden jót, szép napokat! (tényleg).
Üdv:
Gyuri


Jolanda képe
Jolanda
Regisztrált: 2006.01.29.
link 5426 | Jolanda, 2008, január 9 - 18:37 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5404

Kedves Gyuri! Köszönet a "képviselet" elvállalásáért Smile


adatlap
sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5424 | sofar, 2008, január 9 - 15:36 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri, ebben nekem már túl sok a szenvedély, az irracionális elem. De:

1. Az azért mégiscsak komikus, hogy fenti, kioktató, vádaskodó, fölényes hangvételű cikked árnyékában kéred rajtam számon a valahavolt, szerintem remekül sikerült várigyuriparódiámat. Smile Ugyan, miben tévedtem olyan nagyot, hogy bárkitől bocsánatot kellene érte kérnem?

2. Úgy látom, egyfajta szociálpszichológiai csoportgondolkodás áldozataként ütsz-vágsz mindenfele. Azé a csoportgondolkodásé, mely a Mazsihiszt néhány lelkiismeretlen kalandor, és párszáz nekik kiszolgáltatott vén hülye gyülekezetének képzeli, akikbe bárki nyugodtan beletörölheti a lábát, főleg ha történetesen zsidó az illető.

Ezúton értesítelek, hogy ez nem így van. A Mazsihisz mögött létező vallási közösség, szervezeti struktúra van. Olyan amilyen, annyi amennyi, de bizony sok-sok zsinagógában, imaházban együtt imádkozunk, olvassuk a Tórát, együtt üljük a kiddust, és énekelünk, együtt örülünk az örömhíreknek, és együtt emlékezünk az eltávozottakra. A Mazsihisz bennünket képvisel, nem mást, és van amikor ez tetszik nekünk, van amikor nem.

3. A véleménynyilvánítás szabad, de néha csak hajszál választja el a tényállítástól...


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5423 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 15:10 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Belerángattam az érvelésbe egy rasszista zsidót, aki hozzászólt a flódni-ügyhöz, az egyik főszereplő honlapján, vagyis azonosultak véleményével, ők biztosítottak számára elsőként fórumot és ez a vélemény csurkista. A Mazsihisz fórumot ad egy rasszista kierekesztő véleményének. Ez botrány. Ha a Katolikus Egyház tenne fel ilyet, abban sem találnál semmi kivetnivalót? Azért gondolom, hogy a küldöttek morálja példázza a Mazsihiszét, mert ezzel egybevágóan szoktak nyilatkozni, küldötteiket megtapsolják, amikor beszélnek stb. Suchman rendszeresen zsidózza szadeszt (akikkel csak baj van, de nem az, hogy zsidó vezetőik egy része asszimilált zsidó), de még egy elhatárolódó szót nem hallottunk. Pedig a Mazshisz tud ám hisztizni, ha arról van szó, mást se tud. Nagy Ákos-ügy: a fenyegetés nem baj, csak ha tényleg ütnek. Ez a Te morálod, Attila, az enyém nem ilyen.
Van is valami 44-ben? Attila, komolyan? Te ezt a felvetést megvitathatónak tartod? Attila, legszívesebben megkérdezném, hallottál-e már arról valamit, mi történt Magyarországon 1944-ben. Tudom, hogy véleménnyilvánítás, a buzizás is az, nem indítottam pert. Ostoba és káros véleméánnyilvánítás, nem perelhető, de bírálható, nem? A szólásszabadság nem azt jelenti, hogy mindenkinek igaza van. Ettől még lehet aggasztó a Gárda, az is, de ettől még 2007-nek semmi köze 44-hez. Erről beszélek, a hisztiről, amikor nem az a cél, hogy minél pontosabban mérjük fel a helyzetet és a teendőket, hanem az, hogy minél hangosabbat visítsunk. Ez a tehetetlenség jele, nem antifasizmus. De feladom, nem vergődünk zöldágra és néha kicsit dolgoznom is kéne.
Üdvözöllek:
Gyuri


Anonymous képe
Vári György
link 5422 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 14:56 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

A tüske-motívumot Te említetted motivációdként. Bunkó voltam most is, akkor is és akkor is, amikor - tényleg pikírten és kioktatóan amit őszintén bánok - szóvá tettem, hogy amikor Te akartál fölényes lenni és megmondani a tuttit, súlyosan tévedtél egy ponton. Ez előfordul, de nagy arccal, tuttimegmondva tévedni súlyosan különösen esendő dolog, én csak tudom, nem egyszer kértem már ilyesmiért nyilvánosan bocsánatot, a blogomon, például Radnóti Zolitól. És furcsállom, ha meglep, hogy kiadok azon, ha lenáciznak és utána még meg is mossák a fejemet, hogy ilyen helyzetekben nem tudok viselkedni, amiben van is valami, de még annyit sem tesznek hozzá, hogy a sérelem, ami modortalanul reagáltam, tényleg az égbe kiált, még ha ez nem is ment fel engem és továbbra is bunkónak tartják viselkedésem, ehelyett azt írják, hogy rosszindulatú csak én voltam, Feldmájer - bármit is mondott - nem volt az. Ezek után pedig eszembe juttatják az empátia erényét. Furcsa, hogy ezt gyanúsnak tartod, noha érthető. A többi küldöttet, Suchmant, Kraust életemben nem láttam, velük nem volt személyes konfliktusom, de nem jobb róluk a véleményem, mint Feldmájerről. FP-t sem láttam se azelőtt, se azután, egyszer köszöntem neki azóta a MüPában, amikor észrevettem és ő visszabólintott. És hidd el, nem gondolok erre minden nap azóta, sok öröm és sérelem ért már, hozzám közelebb állóktól. Nem őrzöm hosszan haragom, hogy alkalmas pillanatban lecsapjak. Ne vonuk kétségbe egymás jóhiszeműségének minimumát legalább. Nem lehet elhinni, hogy - akár ostoba és káros, akár nem - azt gondolom, amit gondolok?


Anonymous képe
Vári György
link 5421 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 14:45 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Ja, akkor jó. Mert azt állítom, hogy a Mazsihisz jelenlegi vezetése nem egy megszólalásában homogenizál, esszencialista, szörnyű figuráknak és még módszeriben is csurkista nézeteiknek ad fórumot és vállal velük ilyen módon közösséget, néha érthető félelemből, néha pedig politikai számításból képtelen, a realitásoktól elrugaszkodott, roppant pontatlanul ír le helyzeteket és politikai cselekvései is képtelenek, Feldmájer azt mondja december elején az Új élet című lapban, hogy csak nyílt antiszemitizmussal találkozva nem hajlandó beszélgetni a szervezete nevében, aztán pár nap múlva látványosan nem áll szóba Sólyommal. Vagy meggondolta magát vagy furcsa képe van Sólyomról, akiről rossz véleményem van, mint mondtam, de hogy nyílt, harcos antiszemita volna? Vagy 44 emlegetése? Még csak nem is, mondjuk, a 20-as éveké, de rögtön 44-é? És senki nem áll fel és mondja szelíden, hogy térjünk már vissza az épelméjű kijelentésekhez?
És nyíltan fenyegetik nem lojális támogatottjuk szervezetét, hogy baj lesz, ha beszól, ettől sem distanciálja magát senki, ellenkezőleg. Tehát nem azért van baj és azért nincs pénz, mert a Kidma gittegylet volna és nem azért jár, ha jár, mert nem gittegylet, hanem akkor van pénz, ha pitizel és akkor nincs, ha nem. Közpénz, még egyszer. Igazak ezek az állítások vagy nem? Ez az első kérdés. Ha nem, miért nem. Ha igen, meg lehet-e írni a Népszabadságban vagy a Hitközséget nem lehet bírálni, mert akoor a zsidó képviseletet bíráljuk és mit gondolnak az antiszemiták (ki nem szarja le különben).
A tétel: a pillanatnyi helyzetben a Mazsihiszt tekintik képviseletnek. B tétel: ha ez van, így van jól, a jog teljesen autonóm és mit sem tud arról a társadalomról, amelyet szabályoz, ne zavarják őt szociológiai érveléssel. A Mazsihisz valójában majdhogynem senkit, de jogilag a zsidóságot képviseli. C. tétel: mivel jogilag mindenkit képvisel, (nem igazából, de jogilag és a jog nem tud és nem tudhat arról, amit szabályoz), ezért vezetőinek bírálata a zsidóság bírálata, ha már mindenképpen kell őket bírálni, akkor a blogon, a Szombatban, de nem a nemzsidó nyilvánosságban, akik úgyse értenek meg minket és nem is velük élünk együtt, mi közük a mi gettónkhoz, csak utálnának, nichtvordemkind. Így néz ki nagyjából az érvelésed.
Még ha el is fogadnám: a zsidó képviselet bírálata nem azonos a zsidóság bírálatával. Sólyom László is reprezentálja bizonyos tekintetben és helyzetekben a magyar nemzetet, de Te mégsem szítod a magyarellensséget, ha bírálod. Ne kezdjük már el mi is a "fészekbepiszkító"-dumát.


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5419 | sofar, 2008, január 9 - 13:56 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5418

Kedves Gyuri, kritikámnak pontosan az a tárgya, hogy - meglehet szándékoddal ellentétben - a dolgok ilyetén csoportosításával PONTOSAN azt sugallod, hogy bizony, létezik egy homogén, rasszista, kirekesztő, megátalkodott zsidó csoport, és sajnálatos módon ez a csoport nem más, mint a zsidó közösség képviseletét ellátó Mazsihisz.


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5418 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 13:41 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Jolanda!

Kérem, mondja el, fejtse ki, miért nem szerette a cikket! Az Ön véleményét mérvadónak tekintem és Önt e-mail kapcsolatunk alapján és olvasmányélményeim alapján is nagyon megszerettem. Tényleg, őszintén érdekelne!
Szeretettel:
Gyuri

És még valami: Attila, én nem állítottam semmit "a" zsidókról, azon kívül, hogy homogén csoportként nem léteznek. Ebből hogyan olvasható ki annak, aki tud és akar olvasni, hogy "a" zsidókkal valami baj van? Én Feldmájerről, Suchamnról, Krausról stb beszéltem. Velük van baj, nem azért, mert zsidók. Naggyal, Bitterrel, Kis Jánossal (aki csak Suchmannak zsidó, aki nem először mond ilyeneket)nincs baj, ha van, akkor nem az, ami Suchman, Feldmájer, Kraus szerint van. Azért hadd lehessen már baj valakivel a magyar nyilvánosságban akkor is, ha zsidó történetesen.
Ennyi.
Gyuri


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5417 | sofar, 2008, január 9 - 13:41 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5416

Kedves Gyuri, az azért túlzás, hogy Te nem tulajdonítasz nekem motivációkat, lásd tüskemotívum Smile Egyébként meg igaz, hogy - kérdésre válaszolva - én hoztam fel, ellenben Te váratlanul bőbeszédűen beleakadtál, és behoztad az érvelésedbe.

De inkább nézzük az állításokat:

1. Feldmájer az árulózásban szerintem tévedett, ezt leszögeztem korábban. NK ügyben nem az a lényeg, hogy kirekesztő, hanem hogy belerángattál az érvelésbe egy "rasszista", ám a flódniügyben semmiféle relevanciával nem bíró zsidót, ami általánosításra ad alkalmat: jellemzőhogyezekilyenek. Ez az előíteletes gondolkodás melegágya.

2. Ugyan már miből következik olyan nyilvánvalóan, hogy a Suchman-féle modortalanság "a zsidó közösség belső morálját jelzi"?

3. A Kidma-ügynek akkor lenne (lesz?) relevanciája, ha tényleg megvonnák a támogatást. Addig ez szimpla bennfenteskedés.

4. 44-et emlegetni véleménynyilvánítás, amely ugyebár szabad. És nem teljesen érthetetlen, amikor ugyebár zsidózó-cigányozó-buzizó, árpádsávos osztagok masíroznak erre-arra. Ellenben ez nem jelent meg Mazsihisz-állásfoglalásban tudtommal, tehát nem hivatalos vélemény. Addig meg erre hivatkozni szimpla bennfenteskedés. Ráadásul ha jólértem, ott se voltál...

5. Buzizni csúnya dolog. De mikor és hol buzizott a Mazsihisz? Shocked


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5416 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 13:16 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Attila és kedves Jolanda!

Nem akarok bosszút állni Feldmájeren, a Bálint-beli esetet Te hoztad szóba. Haragszom rá ezért, (Rád is, hogy következetesen nincs mondanivalód ezügyben), de a cikket nem ez, hanem az ihlette, amiről szól. Attila, nem ismered a motivációimat, én sem tulajdonítok Neked ilyeneket. A cikk tényleg azt akarja mondani, amit mond. Pont és csak azt és azért, mert az a véleménye.
Ettől lehet még akár téves és megalapozatlan is. Állításai dokumentáltak, szövegeket idézek, értelmezem őket.

Az állítások.

1. Feldmájer árulózása és Kraus idézőjelezése kirekesztő és esszencialista. Feldmájernél Kövér Lászlót idézi, Krausnál csurkista. Idézetek ismertek. Kérlek, ismertesd alternatív elemzésed, ha nem értesz egyet.

2. Suchman-kijelentése, ebben egyetértünk és elég nagy ügy a zsidó közösség belső morálját jelzi és Suchman közéleti szerepe miatt is.

3. A küldött és akik megtapsolták, megfenyegették Ákost és bejelenttették - senki nem tiltakozott -, hogy a pénz lojalitás függvénye. És nem a magánvagyonukról volt szó. Mi nem igaz, pontatlan, csúsztatás az érvmenetben? Csúsztatás-e azt gondolni, hogy a Kidma tevékenységét nem minősíti Ákos véleménye a Mazsihiszről és támogatásnál csak ez számít?

4. Hogy 44-et emlegetni hisztériakeltés?

5. Hogy buzizni csúnya dolog?

6. A hagyomány nem Önnel ért egyet, kedves Burger Ági! Ismer különbséget a rabbinikus írásmagyarázat női és férfi homoszexualitás közt. A szóban forgó szöveghely férfiakra vonatkozik, ettől még Ön gondolhat róla, amit kíván, ez a helyzeten nem változtat. Idegenkedésünket ne akarjuk a hagyományból legitimálni. Idegenkedést - sajnos - én is érzek, igyekszem leküzdeni. Ki akarta, hogy ÖN szégyellje heteroszexualitását? Hogy jön ez ide? Éva Ádámnak "ezer ke negdo", kb vele szemben, kiegészítéséül, nélküle nem megy. És a másik teremtéstörténet szerint pedig Isten képmása. Tehát nem főnök-beosztott viszony van köztük, szemben egymással, mint a libikókán, megteremtik az egyensúlyt, státuszukban egyformák, sajátságaikban különböznek. Éva Ádámért, Ádám Éváért lett teremtve.


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5415 | sofar, 2008, január 9 - 13:14 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Amúgy meg akit komolyan érdekel a szerény véleményem erről az egész kérdésről, az évek óta olvashatja konstruktív Mazsihisz-kritikámat, valamint az én tutti verziómat. Laugh

Igaz, nem a Népszabadságban...


adatlap
sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5414 | sofar, 2008, január 9 - 12:20 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Ákos, köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. Igazad van, visszavonom a gittegyletet, bár azt csak olyan vicceskedésnek szokom szánni. Mivel a vitát lezártnak tekinted, nem lenne illő, ha érdemben reagálnék. A lovagiasság szabályai szerint megkaptad a viszontválasz jogát. Minden jót Smile


adatlap
Anonymous képe
Nagy Ákos
link 5412 | Nagy Ákos (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 12:12 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Attila!

Nincsnek politikai ambícióim – legalábbis abban az értelemben biztos nem, ahogy azt te beállítod. Véleményem viszont van – és közel sem az, amit te szeretnél a számba adni. (De erről majd később.)

Megtisztelő, hogy szerény gittegyletünket és engem, nagyokost úgy láttatsz, mintha felkínálkoztunk volna a Mazsihisz alternatívájának. Őszintén szólva magam ennek semmi realitását nem látom. A Kidma mindig is vitatta a Mazsihisz státuszát (lásd ZSKF) de tevékenységünk középpontjában soha nem az ezzel kapcsolatos politikai tevékenység volt. Alapvetően nem erre szövetkeztünk, céljaink másra vonatkoznak, láthatólag másban utazunk. Másrészt egy meglehetősen kicsi közösség vagyunk és ezzel a vitán felüli ténnyel mi együtt tudunk élni. Kedves Attila, ha nem vakítanának el az özönvíz előtti sérelmeid, és képes volnál előítéletektől mentesen szemlélődni, akkor a cikkem nem értelmeznéd ennyire kórosan félre.
Most tartózkodnék a megjelent cikk szemantikai elemzésétől. Elég legyen annyi, hogy ha azt akartam volna írni, amit te sugallsz, akkor kettes szám első személyben (mi) írom meg az utolsó bekezdést. Meglehet, hogy szerencsétlenül fogalmaztam – bár a visszajelzések alapján egyértelmű volt az üzenetem – pusztán annyit állítottam, hogy van alternatívája a Mazsihisznek. Ha pedig korlátaidat elfeledve, elengeded a fantáziád, akkor egyértelmű, hogy ma, a jelenlegi keretek között egyetlen szervezet az, amely versenyre kellhet a Mazshisszel. Ez pedig nem az általad oly nagyra tartott Kidma, hanem a szisztematikusan építkező Chabad. Ez a napnál is világosabb – csak nyitott szemmel kell vizsgálni a zsidó közösség dinamikáját. A sorok között erre utaltam és nem magunkra. Sajnálom, ha nem voltam világos, de bíztam az olvasók józan ítélőképességében.

Azért bátorkodtam Kidma elnökként jegyezni ezt a cikket, mert a Mazsihisz többek között minket képviselve is tette, amit tett. (És már nem először ugye. Csak eddig más eszközökkel próbáltuk kifejezni az ellenvéleményünket. Hatástalanul.) Mint a hitközség által (sok más szervezethez hasonlóan) anyagi támogatással elismert – quasi legitimizált - egyébként független szervezet úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan súlyú helyzet, amikor bűn hallgatni és releváns dolog higgadt kritikával élni. A Mazsihisz reakciója épp azért volt olyan dühödt, mert egy általuk – quasi legitimizált szervezet – állt ki a nyilvánosság elé és vitatta a Mazsihisz politikai tevékenységét. Mi nem alterzsidóként ugattunk kívülről – ahogy te a rád jellemző kurtasággal fogalmaztál itt - hanem ha úgy tetszik „belülről” szóltunk ki – bár ez azt feltételezné, hogy mi a Mazsihisz csatolt árui vagyunk, ami egyébként nem igaz.
A zárt közösségekre (klánok, törzsek, maffiák stb.) jellemző, hogy a hallgatás törvényét mindenek fölé helyezik. Az ilyen alapvetően tekintélyuralmi szervezetek a maguk módján minden kiszólást (értsd árulást) megtorolnak. Vári Gyuri cikkében és itteni utóvédharcában ennek logikáját nagyon pontosan leírta, ahhoz nincs mit hozzátenni. Az viszont nagyon is jellemző, hogy a Kidmának és szerénységemnek ugrasz neki és nem azokat cseszegeted, akik a Mazsihisz árnyékában kényelemből hallgatnak. Ezzel még véletlenül sem akarom azt mondani, hogy a Kidma hősök és mártírok gyülekezete, de talán morálisan védhetőbb a mi gittegyletünk magatartása, mint azoké, akik meglapulnak és ezzel cinkosságot vállalnak a Mazsihisz sorozatos hülyeségeivel. Tényleg azoknak kell szégyenkezniük, akik szót emelnek a butaság ellen? Ezt te sem gondolhatod komolyan.

E helyütt is szeretném kijelenteni: A vacsorát nem mi modntuk le, a flódnit nem mi küldtük. Azok függetlenül történtek tőlünk, de az említett történések üzenetei nagyon is kihatnak ránk is. Az általam jegyzett cikk egy nagyon is egyértelmű reakció volt, amely sajnos csak azért kaphatott ekkora nyílvánosságot a Népszabadságban, mert egy zsidó – quasi legitimizált - egyébként független, amúgy a gittegyletek jellemvonásait tükröző szervezet véleményét (is) kifejezte. A cikk első verziója a blogomban jelent meg – aki akarta, ott olvashatta. Majd idézte az indymédia és végül átvette a Népszabadság. Jellemző, hogy érdemi hatása csak ez utóbbi megjelenésnek volt, ez már megütötte az ingerküszöböt a Mazsihisznél is.
Ahogy a cikkemben is írtam a „flódni küldés” legfontosabb hozadéka, hogy megtörhető a Mazsihisz nyílvános véleménymonopóliuma. A Népszabadság által nyújtott nyílvánosság és az ezt követő reakciók is megmutatták, hogy igen is helye van a nyílvános kritikának. Nem lehet mindent a szőnyeg alá söpörni és csak azért hallgatni, mert ez a „mi ügyünk”.

A történtek egyébként van előzménye, szép ívű evolúciója volt az eseményeknek. Az 1%-os kampánynál még csak lényegében zárt körben, belső fórumokon ment a nyílvános morgolódás. A március 15-i nyilatozatnál már nyílt, de nem túl szerencsés petíciózgatás folyt, ami már a médiában is teret kapott. A flódni küldés viszont alapjaiban más megnyilvánulás volt és ezért sokkal nagyobb hatása volt. Ez látható a médiavisszhangból, amiből egyébként az általam jegyzett cikk fontos állomás, de csak egy aprócska és teljességgel mellékes mozzanat. Ebben azt hiszem egyetérthetünk, még akkor is, ha speciel esetünkben meglebegtették a kiátkozást az „arra felkentek”.

Az értelmes közéleti párbeszéd szempontjából előre mutató volna a flódni akció hozadékával foglalkozni, azt tovább gondolni. Nem hiszem, hogy a Kidmának és szerény személyemnek a kelleténél nagyobb szerepet kellene tulajdonítani ebben a folyamatban. Hiba volna úgy beállítani a történteket, mintha egy gittegylet, a Kidma volna a dolgok fókuszában. Szerencsére a történet másról szól és ezt a többség pontosan érti. Lépjünk tovább!

Részemről a vitát lezártnak tekintem. Koncentráljunk a lényeges dolgokra.


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5410 | sofar, 2008, január 9 - 12:06 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Ákos, a legkevésbé sem lepleztem a kötözködésemet, megtiszteltetésnek venném, ha e helyen választ kapnék a kételyeimre. Smile


adatlap
Anonymous képe
Nagy Ákos
link 5409 | Nagy Ákos (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 12:02 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri!
Köszönet a nyílvános kiállásért és a tiszteletreméltő utódvédharcért. Megtisztelő, hogy lényegében ismeretlenül szolidalítasz velem, pontosabban kiállsz azon elvek mellett, amiket egyébként mindketten fontosnak tartunk. Köszönet a Népszabadságban megjelent cikkért.
Attila alig leplezett kötözködését olvasva ideje megvédenem magam, ha már ül ennyire exponáltatok ebben a vitában.


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5407 | sofar, 2008, január 9 - 11:36 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

...a posztod a blogodban, a Pilpulban, a Szombatban és/vagy a Judapesten releváns lenne... de nem a Népszabadságban...


adatlap
sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5406 | sofar, 2008, január 9 - 11:27 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Gyuri, a Bálintházi esetről nincs több mondanivalóm. A beleakadásodból látszik, e cikket bosszúnak szántad a megátalkodott FPvel szemben. Krausnak felröptetése a cikkben öncélú, a homofóbiáját csak úgy odavetetted a gyanútlan olvasónak, alátámasztás nélkül. Ebben a formában ez öncélú zsidózás: lám, ilyenek a zsidók. Persz én speciel értem, hogy a Mazsihisz romlottságát akartad vele bizonyitani, de azt igy nem lehet. Ahhoz egy kicsit jobban rá kellett volna készülni a cikkre, tényekkel, érvekkel.

Suchmannal kapcsolatban igazad van, de ez önmagában nem akkora durranás, hogy zsidózzunk, szerintem sokkal inkább pártpolitikai, mint zspolitikai szimptóma.

Egyébként félreértések elkerülése végett: ugyanazért nem szeretem NK stílusát, mint a tiédet: folyton zsidózik, intrikál és vádaskodik. Nem értek egyet sem FP sem mások holokausztozásával, a mazsihisztivel, a jelenlegi képviseleti rendszerrel.

De azt gondolom, ez a nézdhogyezekemilyenrohattak, mégvelemismeganagyákossalis milyenszemetekvoltak tipusú kirohanás nem tekinthető bírálatnak. Lehet zsidózni, de azt felkészülten, higgadtan, megcáfolhatatlanul tényszerűen kell tenni. Ez így egyszerűen izléstelen és nem vezet sehova.

Szerintem..


adatlap
Jolanda képe
Jolanda
Regisztrált: 2006.01.29.
link 5405 | Jolanda, 2008, január 9 - 11:09 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5402

F.P. Vári Györgyöt érintő vádja - merő képtelenség!
Egyszerűen felfoghatatlan... de sajnálom, ha Gyuri csak és épp ezt a cikket tartotta e lehetetlen helyzet orvoslásának netán megoldásának... (bocs, ha úgy tűnik, hogy közbeszóltam a dialógusba)


adatlap
Anonymous képe
Vári György
link 5404 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 11:02 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Jolanda!

Ezért, ezért a mondatért biztos volt értelme megírni, már az én önző szempontomból. Nincsenek képviseleti ambícióim, de Őt, Önöket boldogan vállalom. A többieket viheti a Mazsihisz. (-:
Attila, kérlek, majd tedd az előző kommentemet, ha lesz időd és nincs kifogásod.


Jolanda képe
Jolanda
Regisztrált: 2006.01.29.
link 5401 | Jolanda, 2008, január 9 - 10:59 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kedves Sofar és kedves Gyuri!
ez a vita ill. párbeszéd nagyon mélyreható... sokmindenben mindkét félnek igazat kell adni,
de ezt én sem értem, "nem értem, hogy mire jó ez a cikk...", pláne ahogy elgondolom, hogy a Népszabadság - (se nem ilyen- se nem olyanzsidó -azaz) nemzsidó- olvasói olvassák; azt meg nem is tudom pontosan, miért, de egy ideje az "oszd meg és uralkodj!"(?) motoszkál a fejemben, -a megosztottság mindenkori káros következményeivel egyetemben- meg persze a megint csak józsefattilai tanács: "rendezni végre közös dolgainkat!".... de hol? milyen fórumon? kikkel? - (" a hozzáértő(?) dolgozó(?) nép(?) gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk" - a kérdőjelekért elnézést, a költőtől.)

közben lányom, akinek csak nagyvonalakban mondom , mit olvasok, az ajtóból, félvállról ideszól:

"Ne képviseljen engem a Mazsihisz, képviseljen engem a Vári Gyuri!" Smile


adatlap
Anonymous képe
burgerági
link 5403 | burgerági (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 09:55 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5393

Kedves Vári György!Én a homoszexualitásról mást olvastam a Bibliában,továbbra is ugy gondolom ami a férfinak tiltva van az a nőkre is vonatkozik.Éva szerintem társnak,támogatónak lett teremtve ami azért-szerintem -több mint szex partner.Természetesen nem szeretnék olyan társadalomban élni ahol a homoszexuálisokat üldözik,de olyanban sem ,ahol szégyellnem kellene,hogy nem vagyok homoszexuális.A véleményem továbbra is az,hogy a széthuzás helyett jobb lenne összefogni.Őszinte tisztelettel üdvözlöm:Burger Ági


Anonymous képe
Vári György
link 5402 | Vári György (nem ellenőrzött), 2008, január 9 - 09:53 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Nem volt nálam magnó, nem tudom dokumentálni, mit mondott. Utána két másik résztvevő is azt mondta, azonnal ki kellett volna menniük a teremből. Nem szoktam feljelntéssel intézni a vitás ügyeimet, mert fáraszt és nincs rá pénzem. Nem azért, mert nagyon kevés van, van, de ennyi nincs. Állandóan arra hivatkozol, most mi van és ezzel pattintod le a szociológiai érveket, mintha a jog a társadalmi viszonyoktól, melyeket szabályozni kíván, merőben idegen intézmény volna. Rossz a jelenlegi elgondolás, meg kell változtatni. Ezt állítom, ebben még egyet is értesz. Akkor? Mit csúsztat össze érvelési technikám? Mikor vádaskodom? Kraus esetében nem vádaskodás, hanem tény a homofóbia, a Mazsihisz esetében a fenyegetés. Nemrég még nem kértél dokumentációt, noha ezredszerre írom le, hogy mi történt, eddig a Mazsihisz-politika következetes folytatásának tartottad. Most hogy lett súlyos vád? űmilyen véelményed lehet Neked a Mazsihisz politikájáról, ha egy olyan súlyos vádat, amelyben nem mersz elítélően megszólalni, míg nem látod bizonyítva, csak politikájuk konzekvens folytatásának gondolsz?
FP nem volt rosszindulatú, ez eleve biztos, akármi is hangoztt el. Tényleg, hogy is lehetne már rosszindulatú dolog engem azzal vádolni, hogy holokauszt-túlélők halálát kívánom vagy akármivel, ami ott elhangzott, bármi is volt, rosszindulatú nem volt, mondom, eleve, függetlenül attól, mi történt, arra ugyanis nem emlékszel. Csak arra, hogy nem volt rosszindulatú, amiből arra kell következtetnem, hogy szerinted Feldmájer gyárilag képtelen az ilyesmire. Vele szembeni feltűnő jóindulatod és velem szembeni feltűnő rosszhiszeműséged meglep. Én kíméletlen vagyok és arrogáns,m vádaskodom (hol? mondd már meg?) stb, Feldmájer mondjon bármit, az legfejebb tévedés. Hogy is gondolhatta volna, hogy nem a Zsidókórház betegeinek lemészárlásáról álmodom, tényleg. Tévedni emberi dolog. Naftali Kraus homofóbiája tény, az idézőjelezése egyes "zsidóknak" tény, az ellenvéleményt nyilvánítók pénzmegvonással (középnzmegvonással) való fenyegetése tény, a vissza nem utasított 44-es analógia tény, emberek származasi alapú minősítése (Suchman) tény. Sajnálom. Sajnálom, tényleg és nagyon, hogy úgy éreztem, meg kell írnom ezt a cikket.