Ros Hodes

2018-06-14 00:00

Description:

"újhold": a hónap elsõ napja. A bibliai idõkben különleges jelentõsége volt, ünnepnek tartották. Sámuel könyve megemlíti, hogy Saul király udvarában újhold napján lakomát rendeztek. Ros Hodes napján hozzák a "korbán háhodes"-t, az újhold napi áldozatot. Van egy- és kétnapos R.H. Ha a hónap 30 napos, akkor Ros Hodes az elõzõ hónap 30. napja és az új hónap elsõ napja. Tisrí újholdját nem ünneplik meg és nem is hirdetik meg az elsõ szombaton. A Ros Hodes elõtti napon szoktak böjtölni és külön bûnbánó imát mondani az a hónapban elkövetett vétkekért. Ennek neve Jom Kippur Kátán. Ha Ros Hodes vasárnapra esik, akkor az elõzõ csütörtökön böjtölnek és mondják a Jom Kippur Kátán imáit. A Ros Hodes elõtti minhá imában nem mondanak táhánunt és a mááriv imába betoldják a "Jáále v'jávó" kezdetû imát és Ros Hodes minden imájában elmondják, még a Birkát hámázónban is. A reggeli imában mondnak fél hállélt. Ha tévét Ros Hodesa Hánukká 7. napja, egész hállélt mondanak. Hétköznapon a Tórából négy felhívottnak az elõírt szakaszt olvassák, utána múszáfot imádkoznak. Szombaton két Tórából olvasnak. Az egyikbõl a hetiszakaszt, a másikból a Ros Hodesra vonatkozó fejezetet. A muszáf ima is megváltozik.

Forrás: zsido.com

Location:

Zsidó naptár