Purim

2018-03-01 01:00

Description:

A Sorsvetés Ünnepe

Purimot Ádár hó 14-én, február/március hónapjában ünnepeljük, annak emlékére, hogy a Perzsa világuralkodó, Áchásvéros király idejében, a gonosz Hámán miniszter mesterkedései ellenére, Eszter királyné és nagybátyja, Mordecháj közbenjárására a zsidók megmenekültek a kiírtástól.

Purim történetét Eszter könyvében olvashatjuk, az egyetlen olyan szentírási mûben, amelyben nem szerepel az Örökkévaló neve. Bölcseink magyarázatképpen hozzáfûzik: azért, mert Eszter királyné idejében az Örökkévaló nem nyilvánosan mûvelt csodákat, mint Peszáchkor vagy Chánukákor, hanem titokban.

Purimhoz különbözõ micvák (vallási kötelezettségek) kapcsolódnak. Az elsõ, hogy meghallgassuk Eszter tekercsének közösségi felolvasását a zsinagógában az ünnepet köszöntõ este és reggel, mely alatt az évben egy alkalommal hangoskodhatunk is, sõt mi több kötelességünk Hámán nevének említésekor zajt csapnunk. Egy másik elõírás, az ún. Misloách mánot (sláchmónesz), azaz különbözõ finomságok küldése barátainknak, valamint adományt adni a szegényeknek, hogy õk se nélkülözzenek eme örömteli ünnepen. Mindennek betetõzéseként pedig lakomát csapunk, ahol rabbijaink elõírását követve annyit kell innunk a nagy vigadalomban, hogy ne tudjunk különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordecháj között. Szokás ezen az ünnepen különbözõ jelmezekbe öltözni - szimbolizálva a szerencsétlenség és szerencse forgandóságát -, valamint purimi játékokat rendezni és különféle édességeket enni (Hámán táska, flódni).

Purimot Eszter böjtje elõzi meg - melyet a királynõ háromnapos segélykérõ böjtjének emlékére tartunk - és Susán Purim követi, vagyis azoknak a városoknak a Purim ünnepsége, amelyek fallal körülvett városok voltak Jehósuá bin Nun idejében, mint pl. Jeruzsálem. Míg a többi városban 14-én ünneplünk, ezeken a helyeken 15-én kezdõdik a vigasság.

Forrás: vallasforum.hu

Location:

Zsidó naptár