Szimchát Torá

2017-10-13 00:00

Description:

A Tóra Örömünnepe

Szimchát Torát, a Sátoros ünnepet követõ Smini Áceret másnapján, Tisré hó 23-án (Izraelben aznap, 22-én) ünnepeljük. Ezen a napon fejezõdik be minden évben az 54 heti szakaszra osztott Tóra zsinagógai felolvasása, majd rögtön ezután újból el is kezdjük olvasását, szimbolizálva, hogy a Tóra tanulása sohasem szûnik meg. Ezt a napot ezért bölcseink a Tóra örömünnepének nyilvánították.

A leglátványosabb szokás e napon, hogy a frigyszekrénybõl kivett Tóra-tekercsekkel hétszer körbejárjuk énekelve és táncolva a zsinagógát, majd ezt követõen mindenkit egyenként felhívunk a Tórához, hogy áldást mondhasson rá. Ebben a szertartásban a bár micvá elõtti (13 évnél fiatalabb fiú) kisgyermekek is részt vehetnek, akik kifeszített tálitok (imaleplek) alatt egyszerre járulnak a Tóra elé, majd a felolvasás után, Jákob õsi áldásában részesülnek.

Akit a Tóra befejezõ verseihez hívnak fel, Chátán Torá-nak - a Tóra võlegényének neveznek, akit pedig a legelsõ heti szakasz felolvasásához hívnak fel, azt Chátán Berésit-nek - a Berésit (Mózes elsõ könyvének kezdete) võlegényének. A Tóra a hagyomány szerint ugyanis olyan mint egy menyasszony, a zsidó nép pedig az õt eljegyzõ võlegény. Néhol szokás a körmenetek (hákáfot) alatt egy világító gyertyát helyezni a frigyszekrénybe, Salamon példabeszédét idézve: "Fény a Tóra és mécses a parancs..." (6:23).

A Talmud említést tesz arról, hogy a babiloni fogságot követõen általánosan elfogadott hétfõi, csütörtöki és szombati Tóra-olvasás mennyisége különbözött Izraelben és a diaszpórában. Míg a diaszpórában a mai napig is követett 54 részre osztották a Tórát és így egy év alatt olvasták végig, Izraelben három év alatt fejezték be a Tóra olvasását.

Forrás: vallasforum.hu

Vözot Hábráchá – Szimchát Torá&nbsp&nbspForrás: Zsidó Egyetem

Location:

Zsidó naptár