Jom Kippur

2017-09-30 00:00

Description:

Az Engesztelés Napja

Jom Kipur Tisré hónap 10. napján van, mely szeptember/október hónapjára esik. A nap elnevezése arra a Tórában olvasható történetre utal, melyben az Örökkévaló megbocsátotta Izrael fiainak az aranyborjú imádásának bûnét, amit akkor követtek el, mikor Mózes épp a bálványimádás tilalmát is tartalmazó kõtáblákat vette át Istentõl. Az Örökkévaló ezután kijelentette: "Legyen nektek ez a nap engesztelés napjául..." (3Mózes 23:27).

A hagyomány szerint ekkor pecsételik le azt az ítéletet, amit Ros Hásánákor, az új év napján hozott az Örökkévaló. A két ünnepnap közötti idõt épp ezért a bûnbánat napjainak hívjuk, melyek reggelén, korahajnalban bocsánatkérõ - szlichot - imákat mondunk, hogy az esetleges negatív ítéletet pozitív irányba billentsük. Szokás minden haragosunkkal még Jom Kipur elõtt megbékélnünk, hiszen csak így várhatjuk el, hogy az Örökkévaló is megbocsássa a vele szemben elkövetett bûneinket. Jom Kipurt megelõzõ napon szokták a kápárá - engesztelõ szertartást - végrehajtani, melynek során egy kakast vagy tyúkot az ember feje fölött lassan megforgatva, szimbólikusan átteszik rá bûneiket, más helyeken azonban ezt a szertartást cedákával - szegényeknek adott adománnyal - helyettesítik.

Jom Kipurt "Hosszú Nap"-nak is szokták hívni, ugyanis e nap különösen sokat - szinte egész nap - imádkozunk és 25 órás böjtöt tartunk. Az evésen és iváson kívül tilos mosakodni, parfümöket használni, kényelmes bõr cipõt viselni, valamint házaséletet élni. Mindezek a szabályok a test sanyargatását tûzik ki célul, mely elõsegítheti a megtérést, a Nagyünnep lényegét. A böjtöt a megelõzõ nap késõ délutánján egy ünnepi lakoma elõzi meg, amely után a családfõ megáldja gyermekeit.

Az ókorban a Fõpap egyedül Jom Kipur napján léphetett be a Jeruzsálemi Szentély legszentebb helyére, a Szentek Szentéjébe, ahol Izrael népének bûnbocsánatáért esedezett. A szentélybeli szolgálat a Jom Kipuri liturgiában is megjelenik, melynek során az év egyetlen napján teljesen leborulunk az Örökkévaló elõtt. A fõimákban központi szerepet kap a bûnvallomás, melyet többször is elmondunk a nap során. Utolsó fohászunk, a neilá után az ég kapui bezárulnak és megpecsételõdik mindannyiunk sorsa az elkövetkezendõ évre. A szertartás végén az elnyújtott sófárfújást a megkönnyebbülés érzése kíséri, és a hit, hogy az Örökkévaló meghallgatta fohászunkat és elfogadta bûnbánatunkat.

Forrás: vallasforum.hu

Jom Kippur&nbsp&nbspForrás: Zsidó Egyetem

Location:

Zsidó naptár