Ros Hásáná: II

2017-09-22 00:00

Description:

Az Új Év

A zsidó új év Tisré hónap elsején kezdõdik, mely szeptember/október hónapjaira esik. Kétnapos ünnep, melynek során a hagyomány szerint az Örökkévaló megítélí minden egyes teremtett lény sorsát a földön. Az ezt megelõzõ teljes hónap ezért már a t'suva, azaz a megtérés jegyében telik el. E felkészítõ hónap minden egyes reggelén megfújják a sófárt - kosszarvból készült kürt -, hogy felébresszék a hívek szívében a megtérés vágyát és felhívják a figyelmet a közelgõ "Félelmetes Napokra".

Az új év elnevezései: Jom hádin, "az ítélet napja", Jom truá, "a kürtharsogás napja" és Jom házikáron, "az emlékezés napja". Ez a nap a világ teremtésének évfordulója is, ugyanis ezen a napon alkotta meg az Örökkévaló az elsõ embert, így a mi teremtett voltunkra és Istentõl való függõségünkre is emlékezünk ekkor. A hagyomány szerint ezen a napon az Örökkévaló elõtt három könyv áll nyitva, a jók, a gonoszok és a közepesek könyve, melybõl az egyikbe beíratik az ember. Annak függvényében, hogy mit tett az illetõ az elmúlt évben, aszerint kap jutalmat vagy bûntetést, azaz írják be életre vagy halálra. Ezért szoktak ekkor egymásnak a hívek így köszönni: "Lesáná tová tikátévu - Jó évre legyetek beírva!"

A nap elõestéjén Kitli-t, azaz fehér színû halotti ruhát öltünk, mely figyelmeztet halandóságunkra és ezáltal a bûnbánatra. Az esti étkezéskor számtalan szimbólikus ételt eszünk, melyek mindegyikével kérjük az Örökkévalót, hogy áldja meg elkövetkezõ évünket. Egyik legismertebb ilyen rítus a mézbe mártott kalács illetve alma, mellyel édes évet kérünk az Örökkévalótól. A reggeli szertartás központi eleme a sófárfújás. Ennek során 100 - kiáltó, jajgató és síró - sófárhangot kell meghallgatnia a hívõnek.

Ros Hásáná elsõ napjának délutánján - ha Sábátra esik akkor másnap - van a Táslich szertartás, melyet többnyire folyóparton végzünk. Szimbólikusan a vízbe vetjük bûneinket, hogy ezáltal tisztán kezdhessük meg az új esztendõt. Az ezt követõ napokat hívjuk egészen Jom Kipurig a "bûnbánó napok"-nak

Forrás: vallasforum.hu

Ros Hasana&nbsp&nbspForrás: Zsidó Egyetem

Location:

Zsidó naptár