Zsidó Budapest


Sokféle ?apropót", kiindulási pontot találhatnánk a f?ros zsidó lakosságának, történetének, intézményeinek, gazdasági, kulturális jelent?gének: a város zsidó arcának bemutatására.

Kiinduló pontunk most a Divatcsarnok épülete és a Király utca lesz: két jellegzetesen 19. századi illetve századfordulós ?pesti zsidó" helyszín. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor arról sem, hogy Budán már századokkal korábban is jelent?sidó közösség élt, (1686 után pedig Óbuda válik átmenetileg a legfontosabb központtá), s?szórványos zsidó jelenlétr?ár a római provincia korából is vannak adataink

A Király utca a zsidók pesti megtelepedésének id?kától kezdve sokáig a legfontosabb központ. Ha egy képzeletbeli sétát teszünk a Király utcán, csaknem minden épületr?esz mondanivalónk zsidó szempontból.

A Divatcsarnok és az Andrássy út más épületei pedig a századvég asszimilálódott vagyonos zsidó polgárságának emlékeit ?k.

Mostani válogatásunk csupán töredékes - sem térben, sem id? nem távolodik el a kiinduló ponttól, így nem tartalmaz 20. századi eseményeket és ezekhez köt?helyszíneket. Ugyancsak jórészt hiányoznak a vallási életre vonatkozó adatok.