Kárpótlási ügyek

Restitutions


Magyar Zsidó Közösség Közalapítvány (MAZSÖK)


A közalapítványt a Magyar Köztársaság Kormánya a Párizsi Békeszerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésére határozatlan időre hozta létre.

Claims Conference


Claims Conference Researches Archives to Obtain Proof for Slave Labor Claims