Szójegyzék


Diaszpóra
'szétszóratás': így nevezik a zsidó történelem a zsidóságnak a különböző országokba történet szétszórását, illetve az ott élő zsidóságot. (Görög szó.) Ld. még: Galut

Forrás: zsido.com