Szójegyzék


Rebbe
általában: egy chászid 'udvar' vagy dinasztia feje, lelki vezetője; specifikusan a chábád mozgalom mindenkori feje, a lubavicsi rebbe.

Forrás: zsido.com