Szójegyzék


Midrás
a Talmudban és azon kívül található ágádáirodalom vagy annak egyes részei. Forrás: zsido.com