Szójegyzék


Háftárá
'felmentés', 'zárszó': a Tóra-olvasást befejező prófétai fejezet,

Forrás: zsido.com