Glossary: Enciklopédia

Lexikonok
Detailed definition
Cionizmus
Detailed definition
Achdut Haavoda - Poale Cion
Palesztinában keletkezett baloldali párt. Egy 1942-ben, Kfar Vitkin-ben megtartott munkáspárti (M a p a i) konferencia nem akarta elismerni a frakciók létét. Erre a "B-frakció" (Tabenkin és csoportja) kilépett a pártból és 1944-ben "Achdut Haavoda" néven pártot alapított. 1946-ban csatlakozott hozzájuk egy, a Mapai-ba be nem lépett Poale Cion-frakció. Igy jött létre a Tnua L"Achdut Haavoda-Poale Cion, melyet Magyarországon "Cionista Munkásegység Pártjá"-nak hívtak. Utóbb a M a p a m egyik alapító tagja lett. Forrás: cionista.hu
Agudat Jiszrael
Ortodox zsidó világszervezet. 1912-ben Kattowitzben keletkezett. Fontos elozménye a X.cionista világkongresszus, amely programjába vette, hogy a cionizmus feladatává teszi a kulturális tevékenységet. Ez - nyíltan - a szekuláris zsidó kultúra meghirdetését jelentette. Az Agudat Jiszrael feladatának tekintette az asszimiláció, a reformizmus, a zsidó autonómizmus és a cionizmus elleni harcot. Mivel tradicionálisan vallásos szervezet volt, sokat hadakozott a vallásos cionistákkal, a mizrachistákkal. Forrás: cionista.hu
Alija
felmenetel (héberül). Alijázik az, aki hazatér Izraelbe, alijának nevezik az egy adott idoszakban történo nagyobb létszámú Izraelbe történo bevándorlást. Forrás: cionista.hu
Aliyah Bet
Detailed definition
Aliyat Hanoar
Alliance Israelite Universelle - Nemzetközi Zsidó szervezet, Párizsban alapították 1860-ban azzal a céllal, hogy a zsidók polgárjogait védjék és, hogy a világ zsidóságának elősegítsék az oktatást, valamint a szakmai továbbképzéseket.

Forrás: cionista.hu
Altalena
Egy hajó, amely bevándorlókat és lőszert szállított Franciaországból Izraelbe 1948 júniusában az Etzel parancsnoksága alatt, hogy megkérdőjelezze a Tzahal elsődleges irányítási jogát. A Tzahal elpusztította a hajót 21 emberrel a fedélzetén a tel-avivi tengerparton.

Forrás: cionista.hu
Antiszemitizmus
Detailed definition
Arab Liga (Arab League)
1945-ben az arab államok által létrehozott szervezet, amelynek elsődleges célja a közös politikai és gazdasági célok elérése, de gyakran pán-arab oppozíciót képviselte Izrael ellen.

Forrás: cionista.hu
Avoda Ivrit
Zsidó munka: szlogen az első telepesek idejéből - ui. a fizikai munkát inkább zsidók végezték, minthogy más bérmunkást (arabokat) vegyenek fel.

Forrás: cionista.hu
Balfour Deklaráció
A brit kormány általi hivatalos bejelentés 1917. november 2-án, melyben elismerik a zsidó nép jogát egy nemzeti otthon megteremtésére Izrael földjén. Nevét Lord Balfour után kapta, aki a brit kormány nevében aláírta. Forrás: cionista.hu
Barisszia 'Chawrutha' Poale Cion
A Barisszia a Hitachdut Hanoar B"Hungaria (ifjúsági cionista egyesület a 20-as, 30"-as években) férfitagozata volt. Ennek egyik alcsoportja volt a "Chawrutha" (vagy Chavrutha), ami héberül baráti kört jelent. Forrás: cionista.hu
Berihah
"repülés" - földalatti szervezet 1944-1949 között azzal a céllal, hogy az európai zsidókat - többnyire - illegálisan Izraelbe szállítsa. Forrás: cionista.hu
Betar
(Brit Trumpeldor="Trumpeldor Szövetség"): revizionista ifjúsági szervezet, mely a cionizmus jobboldali irányzatát képviselte. A szervezet a revizionista "vezér",Vladimir Jabotinsky kezdeményezésére, 1923-ban alakult s tömegbázisát a lengyel zsidóság alsó középosztálya alkotta. A Betár tulajdonképpen a "Brit Hacohár" ifjúsági szervezeteként müködött. A Betar három alapelv szerint müködött: monizmus (a célok sorában a zsidó állameszme rendelkezik prioritással), a légionizmus (a felfegyverzett önvédelem elve) és a chaluciut (vagyis az ideális "pionir" elve). A Betar Magyarországon 1935-ig mint a Magyar Cionista Szövetség sportszakosztálya muködött, majd 1935-ben a szövetség - nemzetközi példára- a Betart kizárta tagjai közül. A magyarországi Betar taglétszáma a területi csatolásokig 2-300 körül mozgott. A 2.világháború alatt a Betar résztvett az illegális aliják szervezésében. Forrás: cionista.hu
BILU
Diákszervezet a kivándorlásért. 1882-ben alapították. A név kezdőbetői az Izajás próféta II:5-ös könyvében található héber szavaknak, - 'Jákob háza, jöjj, engedj minket el' - kezdőbetűiből.

Forrás: cionista.hu
Bnai Brith
a világ legrégibb és legnagyobb zsidó szervezete, amelyet 1843-ban New Yorkban alapítottak, azzal a céllal, hogy a zsidók érdekeltségeit védje szerte a világban. Forrás: cionista.hu
Bnei Akiva
("Akiva fiai": itt Rabbi Akibáról van szó): a vallásos-cionista Mizrachi szervezet ifjúsági "tagozata". A vallásos fiatalok cionista nevelésük mellett tórai és talmudi tanulmányokat is folytattak. Magyarországon, mely a vallásos cionizmus számára jó terepet nyújtott, már a 20-as években muködött "Bachuré Hamizrachi" egyesület, mely a Bné Akiba elodje volt. A vallásos fiatalok a magyar cionisták egyharmadát-egynegyedét adták. Forrás: cionista.hu
Borochow Kör
A Hasomér Hacair Párt "felnottszervezete" a 2.világháború utáni Magyarországon. Nevét a századelo nagy marxista-cionista teoretikusáról, Ber Borochowról nyerte. A Kör kifejezetten magyar jelenség volt, s részben az volt az oka, hogy a Hasomér Hacairban a fiataloké volt a domináns szerep. A Borochow Kör eloadások, szemináriumok, vitaestek tucatját szervezte meg. Forrás: cionista.hu
Brit Irgunim Chaluciim
("BICH") 1945-ben keletkezett chaluci csúcsszervezet, mely a chaluci ifjúsági mozgalmakat képviselte. A Joint anyagi támogatásban részesítette. Forrás: cionista.hu
Cahal
Tzahal - Tzva Haganah Leyisrael, Izraeli Védelmi Erok. 1948-ban hozták létre. Forrás: cionista.hu
Cahal (Tzva Haganah Leyisrael)
Izraeli Védelmi Erők, 1948-ban hozták létre.

Forrás: cionista.hu
Camp David-i megegyezés
1978. szeptember 17-én keretmegállapodást írtak alá az amerikai Camp Davidben a közel-keleti békéről és az egyiptomi-izraeli békeszerződés megkötéséről. A békeszerződést Izrael és Egyiptom között, 1979. március 26-án írták alá. A békeszerződés előtérbe helyezte a kapcsolatok normalizálását és a Sinai-félsziget visszaszolgáltatását Egyiptom részére.

Forrás: cionista.hu
Certificatim (Certifikát)
A brit mandatárius kormány által a Jewish Agencyn ill. a Palesztina Hivatalokon keresztül szétosztásra szánt bevándorlási engedély. A Palesztina Hivatalok megkövetelték a hachsarákon (cionista elokészíto intézmény) való részvételt. A Jewish Agency két szempont szerint osztotta tovább a certifikátokat: milyen eros az illeto ország cionista mozgalma és mekkora az ottani zsidóság veszélyeztetettsége. A certifikátok szétosztása mindenhol, igy Magyarországon is kemény vitákkal járt. Forrás: cionista.hu
Cionista kongresszusok
Az 1897-tol muködo Cionista Szervezet (1960-tól, a Cionista Világszervezet) törvényhozó testülete. Az elso cionista kongresszus 1897 augusztus 29 és 31.-e között zajlott le, melyen már magyar küldött (Rónai János, balázsfalvi ügyvéd, a "Zion und Ungarn" szerzoje) is résztvett. A kongresszus meghatározza a szervezet pénzügyi és általános politikáját, valamint megválasztja a mozgalom felsobb szerveit és elnökét. A cionista kongresszusok 1899-ig évenként, majd kisebb-nagyobb kihagyásokkal általában kétévenként gyultek össze. A magyar kongresszusi részvételt a kezdeti idoszakot leszámitva pártkeretekben biztositották. Forrás: cionista.hu
Cionista pártok
A cionista mozgalom elso évtizedében alakultak meg a cionista pártok, akik a sékelvásárló területeken pártlistákat indítottak. Volt pártja a polgári középnek, a vallásosoknak, a zsidó munkásmozgalomnak (több is) és a jobboldali nacionalistáknak is. Magyarországon kezdetben az általános cionizmus szervezett országos mozgalmat, majd a 20"-as évek végétol egyre több és több csoport jelent meg. A választási küzdelmet, melynek tétje a cionista kongresszusokra kiküldheto delegátusok száma volt, a 30"-as években pártok vívták (Mizrachi Lista, Erec Izrael Haovedet Lista, Revizionisták stb.). Forrás: cionista.hu
Cionista Világszervezet
A cionista mozgalom hivatalos világszervezete, mely nevét igy 1960-tól viseli. A Cionista Szervezetet az elso cionista kongresszuson:1897-ben, Bázelben alapították meg. A Cionista Szervezet elso elnöke 1904-ben bekövetkezett haláláig Theodor Herzl volt.A Szervezet elnökei voltak:David Wolffsohn (1904-1911), Otto Warburg (1911-1920), Chaim Weizmann (1920-1931, 1935-1946) és Nahum Sokolow (1931-1935). A Szervezet különféle pénzügyi intézményeket és testületeket alakított ki. A Cionista Szervezetnek volt
Cionizmus
A zsidóság nacionalista mozgalma és ideológiája, amelynek célja a zsidók összefogása és visszatérésük Izrael földjére, és ott egy zsidó állam létrehozása. Maga a cion szó szinoním Jeruzsálem és Izrael földével a zsidók számára. Elméleti megalapozója a pesti születésű Theodor Herzl. A mozgalom 1948-ban Izrael megalapításakor elérte legfőbb célját. Az ENSZ közgyűlése 1975-ben a ~t fajüldöző ideológiának minősítette. E határozatát 1991-ben eltörölte. Kultúrális Cionizmus - A héber nyelv és a zsidó kultúra újjáélesztése és modernizálása, valamint izrael földjének kell kultúrális és spirituális központá vállnia a diaszpora számára. Ezek Ahad Ha"am ötletein alapultak. Gyakorlati Cionizmus - A modern cionizmus előfutára, amely javasolja a zsidók visszatérését Izrael földjére politikai szerződések nélkül. Vallásos Cionizmus - Hit abban, hogy a vallásosság meglétével és politikai célokkal elismertethető a zsidó otthon Izrael földjén. Összegző/Szintetikus Cionizmus - Ezt a fogalom Chaim Weizmann alkotása, amelynek értelme az, hogy a politikai célokat egyesíteni kell a praktikus célokkal.

Forrás: cionista.hu
Der Judenstaat
"A Zsidó
Diaszpóra
'szétszóratás': így nevezik a zsidó történelem a zsidóságnak a különböző országokba történet szétszórását, illetve az ott élő zsidóságot. (Görög szó.) Ld. még: Galut

Forrás: zsido.com
Dror Habonim
1939-ben két baloldali cionista ifjúsági szervezet, a Dror és a Hechaluc Hacair egyesült Magyarországon. 1944 január elején pedig a Dror-Hechaluc-Hacair és a Habonim lépett egységre. A mozgalom 1946 februárjáig Dror-Habonim néven muködött. Ezután a mozgalom ismét kettévált és az egyik csoport megtartotta a Dror-Habonim nevet és az Achdut Haavoda párthoz csatlakozott, a másik pedig "Necach" Habonim néven muködött tovább s továbbra is a Mapai keretei között dolgozott. Forrás: cionista.hu
Ecel - Irgun Zvai Leumi - Nemzeti Katonai Szervezet
földalatti ellenállási mozgalom, 1931-ben alapították, és később kivált a Haganából. 1948-ban Izrael
Elvi Nyilatkozat (Declaration Of Principles) (Gáza-Jericho-egyezmény)
1993. szeptember 13-án aláírt egyezmény Izrael és a PFSZ között, amely kölcsönösen elismeri egymás létét és törvényességét. A PFSZ egyetértett az intifáda befejezésével és a terrorista tevékenység beszüntetésével, valamint módosította az Izrael elpusztításáról szóló nyilatkozatát. Izrael beleegyezett, hogy megadja a PFSZ civil szervezeteinek az autonómiát Gázában és a Jordán nyugati oldalán. Forrás: cionista.hu
Erec Izráel
föld, Izrael földje. A mai értelemben Izrael állam. Forrás: cionista.hu
Erec Izrael Haovedet
("Dolgozó Erec Jiszrael"). Baloldali cionista pártszövetség. 1931 májusában,Varsóban a Hasomér Hacair, a Poale Cion és a Hechaluc választási szövetséget kötött, melyet a fentebbi módon neveztek el. Célja az volt, hogy a cionista kongresszusi választásokra összefogja a baloldali eroket. Az EIH országok szerint külön-külön felosztotta egymás pártjai között a rá eso szavazatokat. Magyarországon az EIH-re eso szavazatokat a Hasomér Hacair kapta. Forrás: cionista.hu
Exodus
Az Aliya Bet hajó, amelyik 1947. július 11-én hagyta el Franciaországot 4500 bevándorlóval a fedélzetén. A hajó parancsnoka Yitzhak Ahronovich volt. A brit haditengerészet megállította és átvizsgálta a hajót, miközben a zsidók ellenállást fejtettek ki, amikor is három zsidó meghalt. A bevándorlókat durva módon visszatoloncolták Németországba. Leon Uris írt azonos c. könyvet, amelyet meg is filmesítettek. Forrás: cionista.hu
Fejlődő városok
Új városok, amelyeket az urbanizáció növelése érdekében emeltek, valamint, hogy az új bevándorlóknak lakóhelyeket biztosítsanak. A program az 1950-es évektől létezik és sikeres utódja a ma"abarahnak, amelyiket 1948-tól alkalmaztak. Ennek célja az volt, hogy a közösségeknek szállást és munkalehetőséget teremtsen, habár ez nem mindig érte el a megfelelő célját és sokszor alacsony gazdasági helyzetet teremtett a közösségnek. Elsődlegesen inkább a szefárdi és a keleti eredetű zsidókat telepítették ilyen településekre.

Forrás: cionista.hu
Függetlenség kinyílvánítása
A proklamációt David Ben Gurion olvasta fel Tel-Avivban 1948. május 14-én, amelyben kijelenti, hogy Izrael földje történelmi és spirituális szülőföldje minden zsidónak, amely ekkortól független állam, melynek a neve Izrael
Gadna
Gedudei Noar - Izraeli ifjúsági katonai alakulat, amely a védelmi minisztérium alá tartozik. Katonai előképzettséget biztosít a fiataloknak.

Forrás: cionista.hu
Galut
számuzetés (héberül). A diaszpóra héber megfeleloje. Forrás: cionista.hu
Gush Emunim
A 'hívők/ragaszkodók szövetsége' - izraeli vallásos csoport, amelyik hisz a 'Nagy Izrael
Ha"apalah
Illegális bevándorlás, úgy is ismert mint Aliyah Bet. Forrás: cionista.hu
Habonim
Nemzetközi ifjúsági szervezet, amelyik a héber nyelvet, kultúrát és az Izraelben való letelepedést szorgalmazza, erősen kötődik a kibbutz mozgalomhoz.

Forrás: cionista.hu
Hachsara
cionista elo/felkészíto telepek, ahol a fiatalokat kiképezték a palesztinai mezogazdasági vagy ipari munkára. A 2.világháború elott az alijához bizonyos idot el kellett tölteni a hachsarákon, hogy valaki alijázhasson. Forrás: cionista.hu
Haganah
Földalatti véderő a brit mandátum idején Palesztinában. 1920-ban alapították és Izrael
Hakibbuc Hameuchad
1927-ben keletkezett (Ein Harod) baloldali palesztinai kibucszervezet, mely a három nagy kibucszövetség egyikét alkotta. A szervezet nagy kollektív települések létrehozását szorgalmazta és elutasította a Hasomér Hacairnak tulajdonított "exkluzivitást". A palesztinai politikai pártok közül a Mapaihoz állt a legközelebb. Forrás: cionista.hu
Háluc
Az első telepesek a Yishuvban, akik művelésre alkalmassá tették a földet Izraelben, valamint utakat és településeket építettek.

Forrás: cionista.hu
Hanoar Hacioni
Haoved Hacioni
Haoved Hakibbuci
A Haoved-mozgalom kettéválása után, abból kivált mozgalom. A "Cionista Munkásegység Pártjá"-hoz állt közel. Forrás: cionista.hu
Haoved Haszocialiszti
A Mapai-hoz közelálló felnott chaluci mozgalom. Forrás: cionista.hu
Hapo"el Hatza"ir
Az Ifjú Munkás - Izrael Földjének Munkáspártja, 1905-ben alapították a második aliyah idején. A zsidó munkát, mint cionista értéket hangsúlyozza.. Ez az első belföldi munkáspárt, amelynek tagjai segítettek létrehozni az első kibbutzot és az első moshavot.

Forrás: cionista.hu
Hasomer
Zsidó védelmi szervezet Palesztinában. 1909-ben hozták létre és a Haganah létrehozásakor. 1920-ban beszüntették működését.

Forrás: cionista.hu
Hasomér Hacair
"az ifjú or" (héberül). Az egyik legnagyobb hatású marxista-cionista szervezet. 1913-ban Galiciában és Lengyelországban különféle cionista csoportok egyesültek e néven. 1919-ben indult meg a sómér alija Palesztinába. A Hasomér Hacair saját nevelési rendszert és kibucszervezetet is kialakított. Ekkor két központtal muködött: az egyik Varsóban, a másik Merhavján (Palesztina) muködött. A 2.világháború alatt a németek megszállta Európában aktívan résztvett az ellenállási mozgalomban. A 20"-as évek végén Magyarországon is megjelent a szervezet s rövid ido alatt nagy ismertségre tett szert, tagságuk 1-2 ezer fo volt . A Hasomer Hacair IV.világkonferenciáján (Poprád, Csehszlovákia) a mintegy ezer delegátusból huszan képviselték Magyarországot. A mozgalom világviszonylatban ekkor kb.70 ezer tagot számlált. A sómérok a 30"-as években mint a Magyar Cionista Szövetségi Ifjúsági Szakosztálya, illetve VII.-VIII.kerületi fiókegyesülete néven muködtek. 1938-tól Hanoar Haivri néven jelentkeztek. 1945-tol 1949-ig legálisan muködtek. Illegális csoportjaik még a Rákosi-érában is tevékenykedtek. Forrás: cionista.hu
Hatikva
Izrael nemzeti himnusza. A szövegét Naftali Herz Imber írta 1870 körül, zenéjét pedig Samuel Cohen szerezte. Dallama népzenei alapokon nyugszik (klezmer). Forrás: cionista.hu
Hehaluc
A Hechaluc a hachsarán lévo cionista fiatalok közös szervezete. Az elso Hechaluc csoport 1917-ben alakult meg Oroszországban. A 20"-as évek végén a Hechaluc felaprózódott a különféle cionista pártok között. A magyarországi Hechaluc baloldali szervezet volt s a Hasomer Hacair embereibol állt. A harmincas években több pártnak saját Hechaluc szervezete volt: Hechaluc (Hasomer Hacair), Hechaluc Haklal Hacioni (általános v. klálcionista csoport), Hechaluc Hamizrachi (vallásos cionista csoport). Romániában a Hechaluc birtokokat tartott fenn, de mivel ez Magyarországon nem volt lehetséges, a cionista fiatalok nyáron zsellérként, télen munkásként dolgoztak. Forrás: cionista.hu
Hibbat Cion
Cion szerelme. Népszerű mozgalom Izrael visszaszerzéséért és újjáépítéséért. Ez a mozgalom az oroszországi zsidóság körében indult el és innen terjedt tova a 19. század végétől. Tagjait Hovevei Tzion-nak nevezik.

Forrás: cionista.hu
Histadrut
Izraeli szakszervezetek közössége, amelyik az ország munkaerejének többségét fogja össze. 1920-ban alapították, eredetileg azzal a céllal, hogy egyesítse az öszes munkást Izraelben, hogy a munkások pénzügyi és kulturális szükségleteit kielégítse. Forrás: cionista.hu
Hityashvut
Eredeti jelentése: település. Olyan mezőgazdasági település, amelyet közös ideák és alapelvek alapján hoztak létre a saját maguk munkájával.

Forrás: cionista.hu
Hok Hashvut
Visszatérés törvénye - (1950. július 5.) Valamennyi zsidó számára megadja az Izraelbe történő bevándorlás jogát.

Forrás: cionista.hu
Holokauszt (holokausztum)
engesztelo (égo) áldozat (görögül). A zsidók tömeges kiirtása a második világháború idején. Forrás: cionista.hu
Homa Umigdal
Karósánccal megerősített őrtorony. Kollektív településforma, amelyik erődszerűen épült az arab támadások kivédése céljából a brit mandátumi időszak alatt. Stratégiailag a zsidó telepek védelmére összpontosított.

Forrás: cionista.hu
Ichud Mapai
A Mapai ("Mifleget Poale Erec Jiszrael" = Erec Jiszráeli Munkások Pártja) Palesztinán kívüli szervezete. A Mapai 1930-ban, Palesztinában alakult a Hapoel Hacair és az Achdut Ha"avoda pártokból. A párt baloldali volt, de tömegpárt akart maradni. A Poale Cion baloldala és a Hasomér Hacair nem lépett be a Mapaiba. Magyarországon a 2.világháború után vált jelentossé a Mapai, elnöke a késobb bebörtönzött Dénes Béla volt. Forrás: cionista.hu
Ijár ötödike
Izrael
Intifada
'leráz, megszabadul valamitől' (arab) Palesztin felkelés Gázában és Ciszjordániában, 1987. december és 1993. szeptember között az izraeli megszállás ellen. Valamint 2000. szeptember 28-tól taró palesztin felkelés, amelyet Ariel Sharon Templom hegyi látogatását követoen robbant ki.

Forrás: cionista.hu
Izraeli Védelmi Erők
Cahal (Tzva Haganah Leyisrael), 1948-ban hozták létre. Forrás: cionista.hu
Jewish Agency (Szochnut)
A "Zsidó Ügynökség" létrehozásának igényét,a palesztinai mandátum 4. cikkelye tartalmazta, melyet a Népszövetség 1922-ben fogadott el. A XVI. cionista kongresszuson (1929, Zürich ) határozták el az Ügynökség megalakítását. A szervezet azért is fontos volt, mert - elvileg - a nem-cionisták 50%-os aránnyal vehettek részt benne. A Jewish Agency célja a Palesztinába történo zsidó bevándorlás elomozdítása volt, igy törvényszeru volt, hogy a nem-cionista elemek kiszorultak az Agencybol. Az Ügynökségnek diplomáciai feladatai is voltak:a cionista mozgalmat és a világ zsidóságát képviselte a Népszövetségnél és más nemzetközi fórumokon is. A Szochnut különféle ügyosztályokat (Departments) hozott létre (pl. Bevándorlási Osztály stb.) , melyek késobb az izraeli kormány szerveivé váltak. Forrás: cionista.hu
Jisuv
A palesztinai zsidó közösség héber neve. Forrás: cionista.hu
Kaf-Tet Benovember 1947 (1947. november 29.)
Ezen a napon szavazott az ENSZ közgyűlése arról, hogy Palesztinát ketté kell osztani egy arab és egy zsidó államra.

Forrás: cionista.hu
Kén
fészek (héberül). A cionista mozgalom legkisebb egy csoportot alkotó egysége, magát a helyiséget - ahol rendszeresen összegyultek - "kén"-nek nevezték. Forrás: cionista.hu
Keren Hajeszod
Cionista pénzügyi alap (szó szerint: "Felépítési Alap") . Az 1920-as londoni cionista kongresszus hozta létre. Célja: az alija elosegitése, a bevándorlás és a mezogazdasági települések létrejöttének támogatása. Tulajdonképpen munkaeszközök beszerzését segítette elo. A szervezet Magyarországon a Magyar Zsidók Pro-Palesztina Szövetsége szakosztályaként muködött, A 2.világháború után viszont önálló szervezetként dolgozott. Szélesköru tevékenységet folytatott: filmeket mutatott be, emberei eloadásokat tartottak Budapesten és vidéken. Gyujtéseket is szervezett. A leghíresebb ilyen gyujtést 1948-ban a Keren Kajemet Lejiszraellel közösen szervezték meg, melynek eredménye 3 millió Ft volt. Forrás: cionista.hu
Keren Kajemeth Leisrael
Cionista pénzügyi alap. Hivatalos magyar nevén: Zsidó Nemzeti Alap. Már az elso cionista kongresszuson javasolták létrehozását. Hivatalosan 1907-ben jegyezték be. Célja a palesztinai földvásárlás volt, az hogy minél több dunam-ot (Palesztinában használatos földmértékegység) szerezzen. Késobb nagy település-projekteket is támogatott. Magyarországon 1945-ig a Magyar Zsidók Pro-Palesztina Szövetség szakosztályaként muködött. A háború után önállósodott. Forrás: cionista.hu
Kibbuc
Önkéntes közösségi mezőgazdasági település, ahol a föld és a termelőeszközök a közösség tulajdonában vannak és a művelés is közösen zajlik.

Forrás: cionista.hu
Kibbuc Arci
A Hasomér Hacair által, 1927-ben létrehozott kibucszervezet. A Kibuc Arci-a többi szervezethez hasonlóan-sok országba, igy Magyarországra is küldött küldötteket, vagyis sliachokat. Forrás: cionista.hu
Kibbuc Galuyot
A száműzöttek összegyűjtése. Izrael tudomásul veszi a bibliai próféciát és a cionizmus gondolatát és a világ zsidóságának gyülekező helyévé vállik.

Forrás: cionista.hu
Kibbush Haavoda
A munka meghódítása. A bevándorló ifjúság jelszava volt. Nemcsak a birtokosai akartak lenni a földnek, hanem az összes mezőgazdasági munkát ők alarták végezni.

Forrás: cionista.hu
Kibbush Hashmama
A sivatag meghódítása. A sivatagi régió betelepítése és mezőgazdaságilag alkalmassá tétele.

Forrás: cionista.hu
Klálcionisták
("klal" = héberül "általános").
Klita
Feloldódás. A bevándorló szociális és gazdasági beillesztése. Forrás: cionista.hu
Kvuca
Teljes munka- és vagyonközösség. Hasonlít a kibbutzra, de annál kisebb és kevésbé differenciáltabb. Forrás: cionista.hu
Lázadások (Zavargások)
Arab lázadások a Yishuv, a bevándorlás és a földvásárlások ellen (1920-1921,1929, 1936-1939). Forrás: cionista.hu
Legfelsőbb Arab Bizottság (Arab Higher Committee)
Az Arab Liga hozta létre 1945-ben, hogy képviselje a palesztinai arabokat. Elutasítottak minden kompromiszumos javaslatot, amelyik a zsidók visszatérési jogaival volt kapcsolatban. Forrás: cionista.hu
Legfelsőbb Arab Főtanács (Supreme Arab Council)
Arab vezetésű testület a mandátumi Palesztinában, amelyet Mufti Haj Amin al-Husseini vezetett. A főtanács az 1936-1939-es zavargások idején jött létre.

Forrás: cionista.hu
Lehi
Lohamei Herut Yisrael. Harcosok Izrael Szabadságáért. Földalatti harcos mozgalom a brit mandátum idején. 1939-ben alapították és 1948-ban oszlatták fel. Forrás: cionista.hu
Ma"abarah
átmeneti tábor, amelyet 1948-tól alkalmaztak a bevándorlók ideiglenes elszállásolására. Forrás: cionista.hu
Ma"apalim
illegális bevándorló. Forrás: cionista.hu
Maccabi Világszövetség
Nemzetközi zsidó sportszervezet, kelet-európában alapították, 1929-ben akkor, amikor a zsidók minden más sportszervezetből ki voltak zárva. Rendezvényeit zsidó olimpiának is nevezték.

Forrás: cionista.hu
Magyar Cionista Szövetség
Cionista országos szervezet Magyarországon. A MCSZ alapszabályát a Belügyminisztérium 1927-ben fogadta el. A Szövetség az országban lévo cionistákat fogta össze s a különféle cionista pártok és ifjúsági szervezetek számára is keretet adott. A szövetségben fontos szerepet töltött be a budapesti anyaegyesület. Mint minden egyesület, a Magyar Cionista Szövetség is rendelkezett választmánnyal, intézobizottsággal, tisztikarral, szakosztályokkal és elnökkel. Taglétszáma a harmincas években körülbelül 4-5 ezer lehetett s ez a szám csak a területi csatolásokkal változott meg. A 2.világháború után a létszám - a disszimilációs konjunktúra hatására - megtöbbszörözodott s legjobb pillanataiban a 35-40 ezret is elérte. A Szövetséget többször is betiltották, illetve korlátozták a tevékenységét. Igy 1940 július 11.-én a belügyminiszter a budapesti központ kivételével az összes helyicsoportot, valamint "szakosztályt,tanfolyamot" feloszlatta. 1943 december 14.-én ismét engedélyezték a muködését, majd 1944 április 6.-án Baky László nyilas államtitkár ismét feloszlatta a szervezetet. A 2. világháború után a szövetség legalitása de iure nem, azonban de facto biztosítva volt. 1949 március 13.-án a Magyar Cionista Szövetség önfeloszlatást jelentett be. Forrás: cionista.hu
Magyar Zsidók Pro - Palesztina Szövetsége
Cionista-barát társadalmi egyesület. A Magyar Zsidók Pro-Palesztina Szövetsége 1926 decemberében alakult azzal a céllal, hogy a magyar zsidóság szélesebb rétegeit bevonja Palesztina újjáépítésének munkájába.Vezetosége (pl. Székely Ferenc udvari tanácsos, Kohner Adolf báró stb.) a magyar zsidóság tehetosebb csoportjait jelenítette meg. A Szövetség szakosztályaként muködött a két cionista alap, a Keren Kajemet Lejiszrael és a Keren Hajeszod. 1929-ben több mint ezer taggal rendelkezett. A 2.világháború után a Szövetség 1947 oszén újjáalakult, majd a - törvényesség látszatát sem tartva meg - 1949 márciusában a belügyminisztérium feloszlatta a szervezetet. Forrás: cionista.hu
Makkabea
1903-ban alakult cionista egyetemi egyesület. Forrás: cionista.hu
Makkabi Hacair
Baloldali cionista ifjúsági szervezet, politikailag a Mapaihoz állt közel. Magyarországon a 30"-as évek második felében jelentek meg, foleg a felsofokú zsidó tanintézményekben (Országos Izraelita Tanítóképzo Intézet, Rabbiképzo Intézet ). Változást a területi csatolások hoztak, hiszen az elso bécsi döntés nyomán Magyarországhoz csatolt területen igen eros volt a Makkabi Hacair. A háború után is eros szervezet volt. Forrás: cionista.hu
Mapam
("Mifleget Poalim Meuchedet" = Egyesült Munkáspárt). 1948 júniusában alakult meg, amikor az Achdut Ha"avoda-Poale Cion és a Hasomer Hacair megalakította. A Mapainál baloldalibb párt. Magyarországon is muködtek még Mapam sliachok. Forrás: cionista.hu
Mecada (Massada)
Massada (görögből) - Egy Holt-tenger mellett fekvő erődítmény, ahol a zsidó felkelők három évig kitartottak a római légiók nyomása alatt Jeruzsálem Kr.u. 70-ben történt eleste után, és utána mindegyikük öngyilkos lett. Metzada a zsidó hősiesség szimbóluma.

Forrás: cionista.hu
Megillat Ha"atzmaut
Az az irattekercs, amelyre Izrael állam függetlenségi nyilatkozatát írták s, amelyet Tel Avivban kiáltottak ki 5708. Iyar 5-én (1948. május 14.). Forrás: cionista.hu
Menóra (Hétágú gyergyatartó)
Izrael hivatalos címere. Az eredeti Menorah az az izraeli szalvia cserje. Forrás: cionista.hu
Micug Galuyot
A különböző zsidó közösségek beillesztése az izraeli társadalomba.

Forrás: cionista.hu
Milhemet Hahatasha
'Anyagháború'. 1968-ban Egyiptom anyagháborút hírdetett Izrael ellen, amelynek a tűzszünet meghosszabítása vetett véget 1970. augusztusában.

Forrás: cionista.hu
Mizrahi
kelet (héberül). Vallásos cionista világszervezet. 1902-ben, Vilnában alakult meg. A cionista mozgalom vallási aspektusát, az Erec Jiszráélre vonatkozó (Izrael Földje) tradicionális eloírásokat hangsúlyozta ki. A Mizrachi fontos szerepet játszott mind a cionista kongresszusokon, mind a jisuv (palesztinai zsidó társadalom) életében. Magyarországon a szervezett cionisták harmadát alkotta s ez az arány a 2.világháború után is ugyanaz maradt. Forrás: cionista.hu
Mosáv
Szövetkezeti kisbirtokos falu (moshav ovdim) vagy közösségi együttműködési falu (moshav shitufi).

Forrás: cionista.hu
Mosáva
Korai településforma, eredetileg mezőgazdasági jelleggel. Manapság: cionista nyári vagy téli táborozás.

Forrás: cionista.hu
Nahal
No"ar Halutz Lohem - Harcoló Úttörő Fiatalok. Az izraeli véderő része, amelyik a mezőgazdasági és katonai szolgálatra nevelést készíti elő. Mint Hitnahalut, eredetileg előretolt településként szerepelt.

Forrás: cionista.hu
Necáh
("Noar Cofi Chaluci"): A Hasomer Hacairból 1930-ban kivált s foleg orosz és litván tagokból álló csoport, mely nem fogadta el azt, hogy csak a Kibuc Arci kibucmozgalomhoz lehet tartozni. Forrás: cionista.hu
Nili
Netzah Yisrael Lo Yishaker - Izrael örökké fennmarad. Egy kis zsidó földalatti szervezet neve volt Palesztinában az első világháború idején, amelyik segített a brit hadseregnek felszabadítani Palesztinát a törököktől. Vezetője Aaron Aaronsohn volt.

Forrás: cionista.hu
Noar Hadati
baloldali cionista ifjusági csoport a 30"-as évek Magyarországán. A mozgalmat elotte Somer Hadatinak hivták. Forrás: cionista.hu
Noar Haovedet
baloldali cionista ifjusági csoport a 30"-as évek Magyarországán. A Poale Cion elode. Forrás: cionista.hu
Olé
Bevándorló Izraelbe (az alija szóból). Forrás: cionista.hu
Oz V"Shalom/Netivot Shalom
Erő és Béke/Béke Útja - Izraeli vallásos békemozgalom, amelyik támogatja a területi kompromisszumon alapuló békét a palesztinokkal.

Forrás: cionista.hu
Palesztina Hivatal/ok
A Cionista Szervezet, majd késobb a Zsidó Ügynökség ( Jewish Agency ) különféle országokban muködo hivatalai, kirendeltségei. A Palesztinába irányuló zsidó kivándorlás gyakorlati ügyeit intézték: regisztrálták a jelentkezoket, csoportokat szerveztek, vízumokat szereztek és útleveleket intéztek. Mivel a brit mandatárius kormány a bevándorlást a Jewish Agencyn keresztül intézte, a bevándorlási engedélyeket, az.un.certifikátokat is a Palesztina Hivatal osztotta szét. A Palesztina Hivatal vezetésében a Cionista Szervezetben résztvevo cionista pártok - az eroviszonyoknak megfeleloen - képviseltették magukat. Magyarországon - egy rövid intermezzót kivéve - a Palesztina Hivatal önállóan muködött. Forrás: cionista.hu
Palmáh
A Haganah támadó alakulata. Fő területe a Yishuv védelme és segített az illegális bevándorlásban.

Forrás: cionista.hu
Peel Bizottság (Commission)
Brit parlamenti vizsgálóbizottság, amelyet Lord Peel vezetett 1936-37-ben, az 1936-os arab felkelést követően. A jelentését 1937. júniusában nyújtotta be. Az első vizsgálóbizottság, amely javasolta a terület felosztását egy zsidó és egy arab államra.

Forrás: cionista.hu
PLDC (Palestine Land Development Company)
Palesztinai Terület/Országfejlesztő Társaság., amelynek célja a palesztinai nemzeti, - és magánkolonizáció előfeltételeinek megszervezése, a földvásárlás, mocsárlecsapolás stb. volt.

Forrás: cionista.hu
Po"alei Zion
Cionista-szocialista mozgalom, amely a 20. század elején alakult és később politikai pártá alakult Yitzhak Ben Zvi és David Ben Gurion vezetése alatt.

Forrás: cionista.hu
Revizionizmus
Cionista politikai mozgalom, amelyet Jabotinsky alapított és vezetett. Harcolt a cionizmus minél szélesebb körben való elterjesztéséért és Izrael államának mihamarabbi létrehozásáért. Szemben állt a Weizmann vezette cionistákkal, mert őket túlzottan mérsékeltnek tartotta.

Forrás: cionista.hu
Salom Aksav (Békét Most)
Izraeli békemozgalom, amelynek célja, hogy békét teremtsen az arabok és zsidók között. Az 1967-es hatnapos háborúban elfoglalt területek visszaadásának elérése a céljuk. Forrás: cionista.hu
Soa
a holokauszt héber neve. A náci Németország által főleg zsidók ellen irányuló tervszerűen végrehajtott népírtás Európában, amelynek 6 millió zsidó áldozata volt.

Forrás: cionista.hu
Ulpán
Intenzív héber nyelvoktatás a bevándorlók részére. Forrás: cionista.hu
Va"ad Leumi
Nemzeti Tanács. 1920-1948 között mintegy előparlamentként működött a mandátum alatt és főleg szociális és társadalmi problémákkal foglalkozott.

Forrás: cionista.hu
White Paper (Fehér könyv)
a brit kormány által kiadott Fehér Könyv (1939) tulajdonképpen lezárta Palesztinát a zsidó bevándorlók előtt a II. világháború küszöbén.

Forrás: cionista.hu
Woodhead Bizottság
1938-ban a járt Palesztinában azzal a céllal, hogy a Peel-Bizottság által javasolt két állam - egy zsidó és egy arab - határait meghúzza. Forrás: cionista.hu
Wye megállapodás
Benjamin Netanyahu és Yasser Arafat közötti találkozó 1998. október 15-én az Aspen Intézet konferencia központjában. 1998. október 23-án Bill Clinton és Hussein jordániai király jelenlétében történt a Wye megállapodás aláírása. 1998. december 14-én a megállapodás folyamodványaként a Palesztin Nemzeti Tanács semmisnek nyílvánította az Izrael megsemmísítéséről szóló cikkelyt.

Forrás: cionista.hu
WZO
World Zionist Orgaization. a Cionista Világszervezet népszeru angol elnevezése. Forrás: cionista.hu
Judaizmus
'hatalmas ő': alfabetikus sorrendben íródott ima a -->Hággádában. Hő fohász, hogy Isten még napjainkban építse fel a Szentélyt. Nevét a két első szaváról kapta.

Forrás: zsido.com
három szó kezdőbetűjéből -
(arameus): utóétel. A -->pészachi Széderen a vacsora befejezéseként elfogyasztott, külön erre a célra félretett, pászkát nevezik így. Ezután már nem szokás semmit sem fogyasztani. Forrás: zsido.com
'monda, legenda': a -->Talmud és a későbbi vallási irodalom elbeszélő, legendás, nevelő szándékú részei.

Forrás: zsido.com
mindennapi és ünnepi imádságok befejező része.

Forrás: zsido.com
(héber): "felmenetel". 1) A zsidók visszatérése, bevándorlása Izraelbe. 2) a -->Tóra elé járulás a zsinagógában Forrás: zsido.com
"özvegy": egy olyan asszony, akinek férje meghalt. Forrás: zsido.com
'igy igaz', 'vajha így lenne': ez a szó sokszor fordul elő a Szentírásban. Ott áldásra vagy átokra felelik. 'És felelt a nép és azt mondta - ámen' (5 Móz 27, 15)

Forrás: zsido.com
'értelmezők', 'tolmácsok': mintegy 3000 törvénytudó az i.sz. 3-5. sz-ban, akik folytatták a tánnaiták munkáját, értelmezték azok megállapításait, megvitatták, arameus nyelvre fordították.

Forrás: zsido.com
alacsony pulpitus a -->bimá és a frigyszekrény között az -->áskenázi zsinagógákban.
(héber): fűzfaág, a szukkoti csokor negyedik alkotóeleme

Forrás: zsido.com
rabbi Jicchák Lurjá, a 16. században Cfáton élt nagy -->kabalista nevének rövidítése, ami mellesleg héberül "oroszlánt" jelent. Forrás: zsido.com
így hívják azokat a zsidókat, akik Németországból származtak el, illetve az egykor Németországban felvett vallási szokásokat, rítust követik. Ez a rítus sokban eltér az ún. szefárd rítustól. Forrás: zsido.com
szó szerint: munka. Eredetileg a Szentélyben végzett áldozati szertartások elnevezése, később az imát, majd az istentisztelet minden formáját is jelentette.

Forrás: zsido.com
"
Báál kore
az a személy, aki a Tórát olvassa. Forrás: zsido.com
Báál Sém Tov
"az isteni név tudója": Rabbi Jiszráél (1698-1760), a -->chaszidizmus alapítója. Forrás: zsido.com
Báál tokéá
az a személy, aki Ros Hásáná napján megfújja a sófárt. Forrás: zsido.com
Bár micvá
'a parancsok fia': a 13 éves és egy napos fiút nevezik így. Ettől a naptól kezdve köteles minden vallási parancsot szigorúan betartani. Addig elkövetett bűneiért apja viselte a felelősséget, ettől kezdve tőle kéri számon az Égi Bíró. Ez időtől kezdve beleszámítják a minjánba, s minden olyan imát vagy szertartást, melynek elvégzéséhez 10 férfi (-->minján) szükséges, jelenlétében el lehet végezni, ha kívüle még kilenc felnőtt van jelen.

Forrás: zsido.com
Bárchesz
ünnepi kalács: az -->askenázi hitközségekben elterjedt neve a péntek esti és ünnepi étkezések előtt megáldott kalácsnak. A szó korrumpált alakja a bráchot (áldások) szónak.

Forrás: zsido.com
Bát micvá
"a parancsolat leánya": a 12 éves és egy napos lányt nevezik így. Forrás: zsido.com
Bencsolás
áldást mondani. Az ige szótári alakja a bencsolni. -->Jiddis eredetű, és ha magában használják, az étkezés utáni áldást jelenti. Ez a szó is latinból történt átvétel (benedictio, 'áldás').

Forrás: zsido.com
Bét Hillél
eredetileg a -->Talmud két nagy iskolájának egyike. Ma Nyugaton zsidó egyetemi hallgatók klubja. Forrás: zsido.com
Betérés
L. Gér Forrás: zsido.com
Bimá
az az emelvény, ahol a -->Tórát olvassák. Hagyományhű templomokban középen áll. Az istentisztelet egy részét, vagy egészét innen vezetik

Forrás: zsido.com
Biná
értelem. L. Chábád. Forrás: zsido.com
Birkát hábánim
a gyermekek megáldása: szokás, hogy péntek- vagy ünnepestén a templomból hazatérő apa a házba lépve megáldja a gyermekeit.

Forrás: zsido.com
Bráchá (askenázi kiejtése: bróche)
"áldás", többesszáma böráchot. Forrás: zsido.com
Brit milá
körülmetélés: az újszülött fiú fitymájának levágása nyolcnapos korában.
Cádik
Igaz ember. Bibliai értelmezése: aki jót és igazságosat cselekszik. Noé volt az első, akiről a Tóra tanúsítja, hogy cádik volt. A talmudi és későbbi értelmezés szerint egy zsidó, aki hűségesen betartja a parancsolatokat. A -->Tánjá szerint a cádik olyan zsidó, aki egyáltalán nem rendelkezik rossz ösztönnel. A -->chaszidizmus megjelenése óta cádiknak nevezték az olyan szellemi vezetőt, rebbét, akinek megfelelő szellemi adottságai vannak a gyülekezet vezetésére.

Forrás: zsido.com
Cedeká
'tisztességesség', 'jótékonyság'. Az adakozás megnevezésére használják -
Chábád
'chochmá, biná, dáát' (bölcsesség, értelem, tudás) - a -->rabbi Snéur Zálmán által alapított chászid iskola nevének rövidítése. A -->chászidizmus általában, a chábád chászidizmus pedig különösen nem más, mint átfogó világnézet és életforma, amely szerint a zsidóságnak elsősorban a Teremtőt és teremtményeit egyesítő kapcsolat szerepét kell betöltenie. A zsidó 'égi' és 'földi' teremtmény egyszerre: az égi, isteni szellem, az Istenség része, a fizikai testből és az élőlényben lakozó lélekből álló földi megnyilvánulásban jelenik meg, amelynek az a rendeltetése, hogy Isten abszolút Egységén belül általa valósuljon meg az ember és az őt körülvevő világ transzcendens egysége. Ennek a rendeltetésnek a betöltése kétirányú kapcsolat útján történik: egyrészt föntről a lefelé, másrészt a földről a fenti világ irányába. Az első helyzetben az ember a maga mindennapi életének mozzanataira és környezetére - e világi 'osztályrészére' - hat az Istentől kapott Tóra és a parancsolatok szentsége által. A másodikban minden rendelkezésére álló forrást - a teremtetteket és a maga által létrehozottakat egyaránt - felhasznál személyisége és az őt körülvevő világ közvetítő közegeként. Az egyik ilyen alapvető forrás az emberi nyelv és kommunikáció közege.

Forrás: zsido.com
Cháchám
Szó szerint: bölcs. A -->Talmudban így nevezik a -->Tórában, a -->Misnában és a -->Gemarában járatos tudóst. Szűkebb értelemben ez a kifejezés a felavatott tudóst jelenti, aki megkapta a szmichát zkénim-et, míg aki nem, azt egyszerűen tálmidnak, diáknak nevezték. A későbbi nemzedékekben a tudósok tálmidé cháchámim-nak tartották magukat - azaz a bölcsek diákjainak - és ma is így nevezik őket.

Forrás: zsido.com
Chág HáPeszách
Peszách ünnepe; l. Peszách Forrás: zsido.com
Chálá
szombati és ünnepi kalács; a Szentélyben a -->kohanitáknak juttatott 24 féle adomány egyike. A zsidó nő egyik -->micvája, mind a mai napig, chálát levenni a tésztából.

Forrás: zsido.com
Cháméc
Olyan gabona, ami kovászos. 1. -->Peszách ünnepére vonatkozóan: a Peszách ünnep ideje alatt tilos a cháméc evése vagy birtoklása. A cháméc Peszách alatt történő elfogyasztása kiirtással büntetendő (lásd 2Mózes 12:19., 13:7..; lásd még bál jéráe uvál jimácé). 2. A lisztáldozatra (mönáchot) vonatkozóan: a -->Sávúót ünnepén bemutatott két cipón (sté hálechem), illetve a hálaáldozatként bemutatott cipókon (Todá) kívül, a lisztáldozat nem lehetett kovászos, mivel ha kovászossá váltak, érvénytelenné lettek. Ez a tilalom a lisztáldozatnak arra a részére is vonatkozott, melyet a papok fogyasztottak el miután a lisztáldozatból elvett darabot (lásd komec, kmicá) bemutatták az oltáron (3Mózes 2:11.). 3. Az oltáron bemutatott égőáldozatra vonatkozóan: a cháméc nem lehetett égőáldozat. E tilalom megszegését korbácsolással büntették (3Mózes 2:11.).

Forrás: zsido.com
Chánuká
Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én kezdődik, és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is. A 'chánuká' azt jelenti: 'felavatás', s arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a Templomot, amelyet a pogány bálványok és praktikák beszennyeztek. Chánukákor szabad dolgozni. A legfontosabb vallási szertartás az, hogy minden este meggyújtjuk a chánukái menóra lángját.

Forrás: zsido.com
Chaszidizmus
szellemi irányzat, melyet több, mint 250 évvel ezelőtt alapított (Jiszráel ben Eliézer) -->Báál-Sém-Tov. A chasszidizmus az egyszerű, tanulatlan szegény-sorsú zsidó népréteg szellemi felemelkedését tűzte ki célul azáltal, hogy a Tóra-tanulás mellett az Istenfélelmet, az imát, a zsoltármondást és a parancsolatok (Micvák) lelkes betartását helyezte előtérbe. A chasszidizmus Lengyelországból terjedt el az egész világon. Különböző irányzatok, 'udvarok' keletkeztek (pl. -->Chábád). A mozgalom középpontjában a Rebbe áll, aki egyszemélyben rabbi, döntőbíró, pszichológus és bizalmas tanácsadó, lelki vigasztalója a hívő chaszidnak, aki természetfeletti erőt tulajdonít rebbéjének. A héber szó eredeti értelme: jámbor, ill. hívő(je valakinek vagy valaminek). A talmudi értelmezésben az számított chaszidnak, aki törvényes jogai mellőzésével hajlandó volt kiegyezni és lemondani jogos tulajdonáról.

Forrás: zsido.com
Cházirstál
felfordulás Forrás: zsido.com
Chéder
'szoba': elemi fokú zsidó vallási iskola. A chéder olyan iskola, ahol kisgyermekek tanulnak s értük tandíjat fezetnek, szemben a Talmud Tórával, ahol idősebb fiúk tanulnak a hitközség költségén. A Talmud idejében a chédert 'bét rábbán'-nak ('iskola') nevezték és a gyermekeket 'tinókot sel bét rábbán'-nak ('iskolában tanuló gyerekek').

Forrás: zsido.com
Cheszed
jólelkűség, jótékonyság . A chesszed fogalma felöleli a szívélyesség minden formáját, amit csak az ember tanúsíthat, ha másokkal kapcsolatos dologban fáradozik.

Forrás: zsido.com
Chevrá Káddisá
(héber): Szentegylet, ősrégi, temetkezéssel foglalkozó zsidó szervezet. Mivel a zsidóság a halott mielőbbi eltemetésében nagy micvát lát - innen a Ch. K. nagy jelentősége. Valamikor minden kis magyar faluban volt. Halottmosással, sírásással is foglalkoznak és mindennel, ami az elhunytnak megadandó tiszteletet biztosítja.

Forrás: zsido.com
Chochmá
bölcsesség. L. Chábád. Forrás: zsido.com
Chokok (chukim)
a bibliai parancsolatok (-->micvák) azon fajtája, melynek nincs racionális indokolása. Forrás: zsido.com
Chol hámoéd
Egy ünnep közbenső napjai, 'félünnep'. A -->Peszách és a -->Szukkot első és utolsó napja közötti napok. Nem tekintendők teljes ünnepnek, de nem is szokványos hétköznapok; chol hámoéd-on bizonyos kivételektől eltekintve tilos dolgozni. E kivételek közé tartozik a dávár háávéd, az olyan feladat, amely el nem végzése esetén jóvátehetetlen veszteséget okoz, és az olyan feladat, amelynek elvégzése az ünnepet szolgálja. Chol hámoéd-on tilos az esküvő is, hogy a menyegzővel kapcsolatos örvendezés ne vegyüljön az ünnep örömével. A Moéd Kátán traktátus részletesen foglalkozik a chol hámoéd-dal kapcsolatos törvényekkel.

Forrás: zsido.com
Chukim
l. Chokok. Forrás: zsido.com
Chupá
Esküvői baldachin. Szimbolikus sátor, melybe a vőlegény a menyasszonnyal együtt lép be. A chupá szerkezete, felépítése helyi szokástól függ.
Cicisz
'szemlélő szálak': cselekvő parancs a -->Tórában, hogy minden ruhára, amelynek négy széle van, ciciszt kell tenni. Azért is van oly nagy jelentősége ennek a parancsnak, mert a Tóra ebben sűrítette össze az összes többi parancsot.

Forrás: zsido.com
Córesz
(jiddis); "bú és baj". A "zsidó córesz"; "addig tartson a córesz" stb. Forrás: zsido.com
Dáát
tudás. L. Chábád. Forrás: zsido.com
Dájen
(jiddis): rabbinikus író, aki a zsidó törvények szerint ítélkezik. Forrás: zsido.com
Davenolás
imádkozni. Az ige szótári alakja a dávén (héberül löhitpálél). A szó jiddis átvétel, s nem az ige héber formáját adja vissza. Minden bizonnyal a latin divinus ("isteni") szóból származik. A davenolás az Istenihez való imádkozást jelenti. Forrás: zsido.com
Dávid-csillag
L. Mágén Dávid Forrás: zsido.com
Dekalog
a tízparancsolat görög eredetű neve

Forrás: zsido.com
Diaszpóra
'szétszóratás': így nevezik a zsidó történelem a zsidóságnak a különböző országokba történet szétszórását, illetve az ott élő zsidóságot. (Görög szó.) Ld. még: Galut

Forrás: zsido.com
Dibbuk
'gonosz szellem': a zsidó néphit szerint az olyan bűnös lélek, melynek nagy vétke van miatt még a pokol büntetése sem elég, így a világűrben kóborol, míg valaki élő emberben menedéket nem lel, ott viaskodik az illető saját lelkével, úgyhogy a megszálott embert a két lélek küzdelme a tébolyba viszi. A -->cáddikok képesek a kabbala tudományával kiűzni a dibbukot anélkül, hogy a vele élő embernek kárt okoznának. Voltaképpen lelki betegség ez, amelyet nagy megrázkodtatás okoz.

Forrás: zsido.com
Dór hámidbár
'pusztai nemzedék': azok a 20 éven felüliek, akik kivonultak Egyiptomból, de akiknek Isten nem engedte, hogy bemenjenek az országba, kívéve Józsuát és Kálébot. A büntetést azok miatt a kémek miatt kapták, akik e kettő kivételével ijesztő híreket vittek az
Dróse
prédikáció, beszéd, hitszónoklat. Rabbik tartják a zsinagógában szombaton, vagy ünnepkor, rendszerint egy-egy
Ecem
a dolgok belső lényege, mibenléte.

Forrás: zsido.com
Édot
-->micvák, melyek valamely történelmi eseményre emlékeztetnek, például az ünnepek. Forrás: zsido.com
Emuná
hit. Forrás: zsido.com
Erev
"este": a zsidó vallás a napokat - így az ünnepnapokat is - az estével kezdi. Forrás: zsido.com
Erev Jom Tov
az ünnepnap beköszöntét megelőző nap egészére vonatkozik.

Forrás: zsido.com
Erev Sábbát (askenázi kiejtése: erev Sábbosz)
'a szombat estéje'. Ez nem péntek estére vonatkozik, amely már maga a sábesz, hanem a pénteki nap egészére, amely napnyugta előtt van.

Forrás: zsido.com
Éruv
keverés, vegyítés, elegyítés. 1. Éruv Távsilin - -->halachikus szabály, mely lehetővé teszi, hogy azon az ünnepnapon, melyen szabad főzni, elkészíthessenek a következő napra, amennyiben az szombat, ennivalót. 2. Éruv Chácérot - az a halachikus szabály, mely lehetővé teszi, hogy egy akár szimbolikusan is körülkerített városban szabadjon vinni, mivel az így körülkerített rész magánterületnek számít. 3. Éruv Tchumin - lásd előbbi, csak itt a járási távolság kiterjesztését jelenti.

Forrás: zsido.com
Eszrig
(jiddis; héber: etrog). Annak a citrusgyümölcsnek a neve, ami a -->Szukkot ünnepén használt rituális "csokor" egyik alkotóeleme. Forrás: zsido.com
Eszter
perzsa királyné, a birodalom zsidóságának megmentője (l. -->Púrim történetét); Mordecháj unokahuga. A név perzsa (Astair), héberül: Hadassza.

Forrás: zsido.com
Farizeusok (prusim)
a Második Templom korabeli Júdea egyik pártja, a mai Tóra-hű zsidóság előfutára.

Forrás: zsido.com
Gálut
számüzetés, diaszpóra. A Tóra többízben beigért büntetése a parancsolatok be nem tartása miatt. A második Szentély pusztulása óta (i.e. 70-ben) a zsidók sorsa. A zsidók többsége ma is gálutban él. Szellemi síkon a gálut (jidisül: Gólesz) azt az állapotot fejezi ki, amikor a Szentély még nem épült fel és így az isteni Dicsfény (Schiná) számüzetésben van a zsidó néppel együtt. A fogalom ezen -->kabbalisztikus értelmezése szerint a -->Messiás eljöveteléig - aki majd felépíti a Szentélyt és összegyűjti a Szórványokat - az Izraelben élő zsidó nép is galutban - szellemi galutban él.

Forrás: zsido.com
Gáon
'lángész', 'tudós': nagytudású rabbi-tekintély.
Gemárá
a -->Misná magyarázata és kifejtése. Forrás: zsido.com
Genizá
'elrejtés': így nevezik azt a raktárat vagy ládát a zsinagógában, amelyben a hiányos, sérült, elnyűtt imakönyveket, megrongálódott kegytárgyakat rejtik el. Ezeket egy idő után kiviszik a temetőbe és eltemetik. Felbecsülhetetlen kultúrtörténeti értékük van azoknak a genizáknak, amelyeket 1896-ban fedezett fel Solomon Schechter egy kairói zsinagógában.

Forrás: zsido.com
Gér
'zsidó vallásra áttérő': prozelita. A -->Talmud meghatározza a zsidó vallásra áttérni akarók befogadását. Ha valaki áttérésre jelentkezik, megvizsgálják vajon pénzügyi okokból, állásszerzés miatt vagy félelemből akarja felvenni a zsidó vallást (-->Rámbám). A Talmud így szabja meg az áttérés rendjét: Megkérdezik az áttérőtől, miért akar áttérni. Vajon nem tudja, milyen nehéz a zsidóság sorsa? Mindenütt üldözik, elnyomják, meggyalázzák. Ha azt feleli: "Tudom és éppen ezért nem is vagyok méltó rá, hogy befogadjanak", akkor azonnal áttérítik. Megtanítják a könnyebben és nehezebben teljesíthető parancsolatok egyes fontosabb részeire és megmagyarázzk neki, hogy a parancsok nem teljesítése büntetést von maga után. Majd fegyelmeztetik, hogy addig ehetett mindeféle ételeket megszorítás nélkül, de mostantól kezdve csak azokat eheti, amelyeket a zsidó vallás megenged. De nem csak a büntetésre kell figyelmeztetni, hanem a parancsteljesítés jutalmaira is. Semmiképpen sem mennek bele a részletekbe, csak nagy általánosságban világosítják fel mindezekről. A Szentélyek idejében az áttéréshez szükséges volt a körülmetélésre, a mikvében (rituális fürdő) való megmártózásra és áldozat bemutatására. A Szentélyek elpusztulása után csak az első két feltétel maradt. Nőnek csak a mikvében kell megmeritkeznie. Az áttérő férfit
Gijur
a zsidó hitre térés előírt formája.

Forrás: zsido.com
Gólem
'teremtmény', 'még végleges formát nem öltött tárgy'.
Gvurá
szigorúság. Forrás: zsido.com
Hábád
l. Chábád Forrás: zsido.com
Háftárá
'felmentés', 'zárszó': a Tóra-olvasást befejező prófétai fejezet,

Forrás: zsido.com
Hággádá
elbeszélés: a pészáchi -->Széder-est forgatókönyve, elbeszélés-gyűjteménye. Egyes részek már a -->Misnában is megtalálhatók. A legelterjedtebb zsidó könyvek egyike. Híressé vált az Omzsa Haggada, a magyar Kaufman Haggada.

Forrás: zsido.com
Háláchá
A háláchá a zsidó törvény általános megnevezése: magában foglalja a mértékadó végső döntéseket éppúgy, mint a legspecifikusabb kérdéseket. Mindenekelőtt az
Hanuka
L. Chánuká Forrás: zsido.com
Hásém
'A név': Isten neve. Mivel a négybetűs istennevet, illetve a helyette alkalmazott
Hasmóneusok
zsidó papi család, i.e. kb. 160-ban. Feltételezhetően Hasmon városából származtak, nevük is innen ered. Matitjáhu és öt fia, köztük legismertebb Júda, a MAkkabi, felkelést szerveztek a szír-görög hódítók ellen, akik saját hitüket akarták a zsidókra kényszeríteni. emléküket a Hanuka őrzi.

Forrás: zsido.com
Hászid
l. chászid Forrás: zsido.com
Hávdálá
'elválasztás'. Ünnepbúcsúztató: amikor a szent szombat vagy ünnep elhagy bennünket, és beköszöntenek a hét dolgai, különbséget kell tenni a szent és a profán, a világosság és a sötétség, a szombat és a hétköznap, a zsidó nép és a nem zsidók között. Ezen a felismerésen alapul a Hávdálá, a különbségtétel. A hávdálá rendje: meggyújtják a több szálból font gyertyát, elmondják a 'Hiné Él J"súáti' ('
Hitpástut
az ecemből folyó ágazatok.

Forrás: zsido.com
Hódesz
mirtuszág, a -->Szukkot ünnepi csokor egyik eleme.
Húlin
"profán": ellentéte a "kodes"-nak ("szent"). Forrás: zsido.com
Időszámítás
A zsidók sok száz évvel ezelőtt az Egyiptomból való kivonulást tekintették időszámításuk kiindulópontjának, ehhez képest számítva a mindenkori uralkodó idejét.
JáKNöHáZ
Betűszó, mely azon kiddus imák sorrendjét rögzíti , amelyeket akkor mondunk, ha egy ünnep szombat estére esik. Jájin: a borra mondott áldás; Kidus: az ünnepet bevezető ima; Nér: a meggyújtott gyertyára mondott áldás (boré möoré háés); Hávdálá: a szombat végét jelölő ima; Zmán: hálaima az Örökkévalónak, hogy megérhettük ezt a napot (sehechejánu). A hávdálá ima szövege különbözik a többi szombaton mondott szövegtől, és a hámávdil bén kodes lökodes szavakkal ér véget: 'aki elkülöníti a szentet a szenttől' [azaz a szombat (nagyobb), és az ünnepek (kisebb) szentségét].

Forrás: zsido.com
Jámim nóráim
"Félelmetes Napok"; -->Ros Hásáná-ra és -->Jom Kippur-ra vonatkozik.
Jármulká
a -->kippá szláv eredetű jiddis neve

Forrás: zsido.com
Jechidut
együttlét. Itt: (egyéni) beszélgetés a rebbével. Forrás: zsido.com
Jeridá
a zsidók kivándorlása Izraelből.

Forrás: zsido.com
Jesivá
'ülés': 1) Ülésező testület 2) Magasabb fokú iskola a -->Talmud tanítására; rabbiiskola.

Forrás: zsido.com
Jiddis
a kelet-európai zsidóság beszédnyelve kb. 600 éve, mióta nagy zsidó tömegek vándoroltak az Ibériai-félszigetről a Rajnán-túlra. Voltaképpen német nyelv, amelybe azonban sok héber, szláv és más nyelvű szó is keveredett. Szövegét héber betűkkel írják. Különösen elterjedt, amikor a héber nyelvet nem értő tömegek számára lefordították a Szentírást és magyarázatait ('tájcs'). A 18. századi zsidó felvilágosodás, a 'hászkálá' írói zsargonnak minősítették, és arra buzdították a zsidó olvasókat, hogy beszéljenek 'tiszta' német nyelvet és olvassnak héber szövegeket. Számos jeles művelője volt a jiddis irodalomnak, így Mendele Mojchér Szforim, Jichák Lejb Perec, Solem
Jom Há
Függetlenség Napja. Jom Há
Jom hákipurim
Engesztelőnap, Jom Kipur. A Tóra pontosan leírja azt a különleges szertartást, melyet tisri hónap tizedik napján tartottak a Szentélyben. Ezen a napon böjtöt kellett tartani, bűnvallomást kellett tenni (3Mózes 16.). A szombaton tiltott munkák Jom Kipur napján sem végezhetők. E törvények megszegéséért azonban más büntetést róttak ki: a szombat törvényeinek megszegését bármely földi bíróság halállal büntetheti, míg Jom Kipur törvényeinek megsértését 'kimetszéssel' (kárét). A munkavégzés tilalmán túl tilos Jom Kipur napján enni és inni, bőrből készült lábbelit viselni, fürödni, a testet illatos olajjal bekenni, valamint szexuális életet élni. Jom Kipur napján az Örökkévaló megbocsátja a zsidóknak a tevőleges és a tiltó parancsolatok megszegését. Jom Kipur azonban csak akkor ad feloldozást az emberek egymás ellen elkövetett vétkeikért, ha előzőleg bocsánatot kérnek egymástól. Jom Kipur napján öt alkalommal hangzanak fel imák, beleértve a záróimákat is (nöilá). Minden egyes alkalommal elhangzik a viduj, a bűnvallomás. A Szentély fennállásának idején a jom kipuri szertartást kizárólag a főpap vezethette. E szertartásnak számos különleges mozzanata volt, és ezen a napon több különleges áldozatot mutattak be. A főpap a szertartás részeként fehér lenruhát öltött (bigdé láván), és belépett a Szentek Szentjébe (kodes hákádásim). A Jom Kipur napjára vonatkozó törvényeket és előírásokat a Talmud Jomá traktátusa tárgyalja.

Forrás: zsido.com
Jom Jerusálájim
Jeruzsálem Nap. Ijár 28-án Jeruzsálem újraegyesítésére emlékezünk; arra, hogy a város ősi negyedei a Nyugati Fallal és a Templom-heggyel együtt i. sz. 70 óta először újra zsidó fennhatóság alá kerültek. Ezek az események, amelyek váratlan, csodálatos elemeket tartalmaztak, feltehetően mély vallási jelentőséggel bírnak. Vallási ünnepként való megtartásához még hosszú fejlődési folyamat szükséges.

Forrás: zsido.com
Kábálá
'hagyomány', 'misztikus tan'. A titkos, rejtélyes tanokat jelenti. Nevezik még 'hén'-nek is ('kegy'), 'hochmá nisztárá'-nak ('rejtett bölcsesség') is. A Talmud Bölcsei a próféták szavait és a Szóbeli Tant, a Talmud utáni korban már csak az utóbbit nevezték kábbálának. A 13. században a titkos tanokat kezdték így nevezni. A kábbálával foglalkozókat 'jód"é hén' ('a titkos tanok tudói') névvel illették. A kábbálá útja a zsidóságban nagyon hosszú és a talmudi időkben is ismeretes volt, Babilóniában és a Szentföldön is egyaránt. A Szentély pusztulása előtt kb. 200 évvel már ismerték a szavak titokzatos vonatkozásait és azt is, hogyan kell behatolni a betűk titokzatos összefüggéseinek világába. Különösen a ki nem mondható Isten-név betűihez fűztek rejtélyes elméleteket. A legrégibb kabbalisztikus könyv, amely a titok filozófiai vonatkozásaival foglalkozik a 'Máászé B"résit', másnéven 'Széfer Háj"círá' - a teremtés, alkotás könyve. A kábbálá Babilóniából Itálián keresztül Provence-ba hatolt be. A kabbalisták élén Rabbi Jichák Szági Náhor állt és az ő körében volt elterjedve a 'Hászéfer Hábáhír' - 'A világos könyv' -, amelynek szerzője állitólag a Talmud egyik bölcs evolt: Rabbi N"húnja ben Hákéné. Provence-ból a Kábbálá eljutott Spanyolországba. Az aragoniai Girona lett a központja, ahol egy
Kábálát sábát
"a szombat fogadása" Forrás: zsido.com
Káddis
'Szent ima': Istent dicsőítő ima. A káddis öt fajtája ismeretes: 1. az árvák káddisa 2. a tudósok emlékére mondott 'káddis d"rábbánán' 3. az ún. teljes káddís 4. a fél káddís 5. a temetőben a Ciddúkhádín mondott nagy káddis.

Forrás: zsido.com
Kápárot
'engesztelések': engesztelési szertartás a -->Jom Kippur előtti napon; kora reggel szokásos, hogy az engesztelő áldozat jelképeként a férfiak egy kakast, a nők egy tyúkot megforgatnak a fejük fölött. Lényege - pszichológiai: az illető, miközben mondja a zsoltárszöveget és forgatja a kakast a feje felett, elképzeli, hogy tulajdonképpen neki kellene - vétkei miatt - hasonló helyzetben lennie, csak Isten végtelen kegyelme teszi lehetővé, hogy a kápárá-kakas helyettesítse.

Forrás: zsido.com
Karaiták
(vallási szekta): ez a szekta a -->gáonok idejében i.sz. 8. század második felében keletkezett. Tagjai nem fogadták el a -->Szóbeli Tant (Misnát, Talmudot), csak az
Kávod
Tisztelet. Bizonyos emberek és helyek iránti tisztelet parancsolata és társadalmi követelménye. A tisztelet megadásának parancsa nem csak az Örökkévalóra vonatkozik, hanem az uralkodóra, a szülőkre, a Bölcsekre és a szent helyekre is.

Forrás: zsido.com
Kiddús
"megszentelés": a szombatot és az ünnepeket borral és kaláccsal kell megszentelni, voltaképpen megemlékezni arról, hogy Isten a teremtés kezdetén megszentelte a szombatot. Bölcseink rendelkezése szerint a megszentelés borral történik. A megszentelés parancsa vonatkozik a szombat beköszöntésére és kimenetelére (hávdálá) egyaránt. A kiddús-t ott mondják, ahol étkeznek. Forrás: zsido.com
Kiddus-Leváná
az újhold megszentelése. Egyszer egy hónapban - amikor látni már a holdat - elmondott imaszöveg neve. A héber naptár a Hold járásához igazodik. Forrás: zsido.com
Kippá
'kis fejfedő': fekete selyemből, bársolyból varrt vagy színes fonálból horgolt kerek fejfedő.

Forrás: zsido.com
Klipá
Burok, héj. -->Kabalisztikus fogalom. Értelme: ahogyan a gyümölcs héja befedi a gyümölcs belsejét, úgy teremtett az Örökkévaló olyan destruktív, negatív - erőket, amelyek eltakarják, elfedik a minden dolog belsejében meglévő isteni éltető erőt. Forrás: zsido.com
Kohaniták
"pap":
Kvitl, kvitli
(jiddis): kártya, cetli, az a kivánságcédula, ami a -->chasszidok, a rebbéjüknél tett látogatáskor átnyújtanak neki. Forrás: zsido.com
L"hájjim
'Életre': szeszesital ivásakor ezzel a szóval köszöntik egymást az ivók. A Talmud elmeséli, hogy Rabbi
Ladino
spanyol-zsidó nyelv. Az Ibériai-félszigetről elszármazott zsidóknak, illetve utódaiknak spanyol nyelve, amelyet a régi hazában az egyszerű nép beszélt. Héber betűkkel írják, sok héber és más nyelvű szó is bekerült a ladinóba, amelyen számos irodalmi alkotás született.

Forrás: zsido.com
Lág BáOmer
az omerszámlálás harmincharmadik napja. Lág BáOmer ijár 18-ára esik. Ez a nap jelzi a szörnyű pestisjárványt, amely rabbi
Lámed-váv cádikim
'36 igaz ember'.
Lejnolás
olvasni. A zsinagógában a Tóra olvasására vonatkozik. Ez is -->jiddis eredetű, és valószínűleg a német lesen ('olvasni') szóból ered. Héber megfelelője a kriát há-Tórá.

Forrás: zsido.com
Lévi, Leviták
a Lévi törzséből származottak neve 'L"vijim' ('leviták'). Mikor
Leviatán
(héber): bálna; egy aggádikus nagy hal, aminek a húsából az Örökkévaló "lakomát" rendez a cádikoknak az Éden kertjében. Forrás: zsido.com
Lúáh
'naptár'; a zsidó naptár a Hold járása szerint határozza meg a hónapokat és a Nap járása szerint az évet, vagyis a naptárrendszer lunisolaris, azaz hónapjai holdhónapok, az év pedig napév. Mivel egy hónap kb. 29 és fél nap, a holdév 354 nap, tehát kb. 11 nappal kevesebb a napévnél, mely kb. 365 nap. A Tóra előírja az ünnepek pontos idejét. Pészáhnak, a tavasz ünnepének, tavaszra kell esnie, Sávuóótnak, az aratás ünnepének az aratás idejére, és Szukkotnak, a begyűjtés ünnepének pedig őszre, mikor már minden termés a gazda házában van. Hogy a Tóra parancsának eleget tudjanak tenni, ki kellett dolgozni egy olyan naptárrendszert, mely ezt lehetővé teszi. II. Hillél i.sz. 359-ben kidolgozott egy naptárrendszert, mely úgy küszöböli ki a hold- és napév közötti 11 napos eltérést, hogy 19 éves ciklusokra osztja a naptári éveket és ezen belül két szökőévet állapít meg. A szökőévben két ádár hónap van: ádár risón ('első ádár') és ádár séní ('második ádár'). E naptárrendszer elérte ezt is, hogy Jom Kippur sohasem esik sem péntekre, sem vasárnapra. Ezért nem eshet Ros háSáná első napja sem vasárnapra, sem szerdára, sem péntekre.

Forrás: zsido.com
Lubavics
kisváros fehér-Oroszországban. A chábád mozgalom bölcsője, több rebbe is élt itt.

Forrás: zsido.com
Lúláv
'pálmaág'; a Tórában ez a név nem fordul elő, csak Bölcseink határozták meg, hogy Szukkot ünnepi csokor egyik része az etrog (citrusgyümölcs), a hádász (mirtusz) és az árává (fűzfagally) mellett a lúláv vagy 'káf t"márím' (pálmaágacska).

Forrás: zsido.com
Mááriv
naponta elmondott esti ima. A hagyomány szerint szövege Jákob ősapától származik.

Forrás: zsido.com
Macesz
(jiddis; héber: mácó): pászka. Rituális előírások szerint készített kovásztalan kenyér. A Pészách 8 napján fogyasztják. Létezik sima, gépi vagy kézi eljárással készült, és ún. Smurá macesz. Ez utóbbi különleges eljárással készül, mivel a gabona learatásától a sütésig szigorú ellenőrzés alatt áll, nehogy bármikor is kovászodás következzen be. A chasszidok csak ilyen maceszt fogyasztanak.

Forrás: zsido.com
Máchzor
ciklus (héber). Eredetileg az egész évi imaciklust és az azt tartalmazó imakönyvet hívták így. A ciklus a naptári év ünnepeihez kapcsolódott, és a mindennapi imákat, különböző gyászzsolozsmákat, utasításokat és halachákat is tartalmazta. Az első ismert,
Máftír
'befejező'; az a férfi, akit utolsónak hívnak fel a Tórához. Neki olvassák fel a tórai hetiszakasz befejező részét. A felolvasás után felöltöztetik a Tórát s annak befejezése után kezdi a máftír olvasni a háftárát. Ennek olvasása előtt és után áldásokat mond. Vannak helyek, ahol a máftír csak az áldásokat mondja el, de a háftárát más olvassa.

Forrás: zsido.com
Mágén Dávid
'Dávid pajzsa' (Dávid-csillag): két egymásba fonódó háromszög, melyek sarkain hat másik háromszög formálódik. A zsidóság egyik szimbóluma. A Talmud még nem említi, azonban a dél-itáliai Tarantóban találtak egy 3. századbeli sírkövet, melyen ~ látható. Legelőször a 12. sz-ban élt karaita Júdá háDászi említi könyvében. Vannak magyarázók, akik e szimbólumban utalást látnak Istenre, aki uralkodik a négy világtájon, valamint lent és fent. Más nézet szerint Dávid királynak hat kíváló tulajdonságát szimbolizálja. A szimbólum valószínűleg babilóniai eredetű. Századok óta a templomokon, tórafüggönyökön, takarókon is található.

Forrás: zsido.com
Máházór
'sorozat', 'ünnepi imakönyv': az egyes ünnepek különleges imarendjének megfelelően összeállított imakönyvsorozat.

Forrás: zsido.com
Maimonides (Rámbám)
Rabbi Mose ben Májmun, középkori kodifikátor és vallásfilozófus. Forrás: zsido.com
Máján
forrás. A forrásvízben megmerítkezés megtisztulást jelent, miképpen a Tórában írva van (3Mózes 11:36.). Akkor is megmerítkezhetnek benne, ha a víz folyik (zochálin), ellentétben a Mikvé-vel (rituális fürdő).

Forrás: zsido.com
Májim ácháronim
Szó szerint: utolsó víz. Az étkezés után, de az asztali áldás elmondása előtt kézmosásra használt víz. Ezt a kötelességet főleg egészségügyi megfontolások miatt vezették be.

Forrás: zsido.com
Mámzér
Egy olyan gyermek, aki egy férjezett zsidó asszony és egy olyan zsidó férfi viszonyából született, aki nem a férje, illetve olyan gyermek, aki olyan vérrokonok viszonyából született, akik a Tóra törvényei szerint nem házasodhatnak, és akik a törvény szerint kárét-tel, kiirtással büntetendők. Az egyetlen kivétel az olyan asszony, akinek havivérzése van (Nidá) és akivel a férjének kárét terhe alatt tilos szexuális kapcsolatot létesíteni; az ilyen viszonyból született gyermek azonban nem mámzér. A házasságon kívüli viszonyból hajadontól származó gyermek sem mámzér. Az sem mámzér, aki egy Kohén és egy elvált vagy betért asszony amúgy tiltott házasságából születik. A mámzér vér szerinti apja után örököl és halachikus szempontból minden tekintetben apja fiának tekintik. Egy mámzér vagy mámzeret csakis egymás között házasodhat, vagy egy zsidó hitre áttért férfivel vagy nővel. Az ilyen frigyből született gyermek ugyancsak mámzér.

Forrás: zsido.com
Másíáh
'felkent': a bibliai időben így neveztek mindenkit, akit olajjal felkentek mgasabb szolgálatra, királynak, papnak vagy valamiféle különleges alkalomra: 'kohén másúáh milhámá' ('háborúra felkent pap'). Sokkal későbbi korokban ama messiást, a zsidó nép egykoron eljövő megváltóját jelentette, aki vagy a bibliai Józseftől ('másíáh ben Jószef'), és aki az egész világ számára elhozza a megváltást. Az első próféta, aki részletes képet fest a messiási korról Jesájáhú (9,1 - 6; 11,1-10; 32 ; 1-5). De Jirmijáhú próféta is beszél a messiási korszakról. A zsidóság csak Heródes korában kezdett foglalkozni a messiási személlyel, s az elkövetkező elnyomatások tették még erőteljesebbé a zsidó nép messiásvárását. A talmudi korban sok aggáda (l. Midrás) foglalkozik a messiással és a messiási korral. Ezeknek a központi gondolata az, hogy a messiás eljövetelekor Isten összegyűjti a világ minden táján szétszórt gyermekeit, a zsidóságot, elviszi őket az ősi földre és felépül a Harmadik Szentély. Ez a felfogás tükröződik a mindennapi imákban is. Vannak Bölcsek, akik azt mondják, hogy a messiás eljövetele előtt jön el Élijáhú (Illés) próféta, és ő lesz a messiás előhirnöke.

Forrás: zsido.com
Melech
Király. A Tóra törvényei alapján, a zsidó nép választhat királyt magának, ha úgy kívánja (5Mózes 17:14-20.). A királynak születésénél fogva zsidónak kell lennie, nem lehet a zsidó hitre áttértek leszármazotta. Az ilyen királyra különböző tevőleges és tiltó parancsolatok vonatkoznak. Külön Tóra-tekercset kell írnia (vagy iratnia) saját magának. Nem tarthat sok lovai számát' (uo.), azaz nem lehet több lova vagy pénze, mint ami saját használatára vagy a királyság fenntartására szükséges. Mindenki köteles tisztelni és becsülni a királyt, és senki sem tanúsíthat tiszteletlenséget iránta (még maga a király sem). Annak a királynak, aki tévedésből vétkezik (3Mózes 4:22-26.) kecskebak áldozatot kell bemutatnia (szöir nászi). A király kőtelessége, hogy tisztviselőket nevezzen ki a nép fölé és érvényesítse akaratát. Adókat szedhet, bírákat nevezhet ki és a nép érdekeit szolgáló törvényeket hozhat. A királyt a nép vezetőjének tartották, és ezért elsőbbséget élvezett a főpap (kohén gádol) és a próféta (návi) előtt. Annak, aki megpillantja a királyt, áldást kell mondania. Ez idegen királyra is vonatkozik (más szöveggel).

Forrás: zsido.com
Menorá
Gyertyatartó. A Szentélyben használt szent tárgyak egyike. A Menorá aranyból készült és a szentélycsarnok (Héchál) déli oldalán állt. Hét díszített ága volt (Maimonidész és Rási szerint az ágak nem félkör alakban, hanem ferdén felfelé álltak), mindegyik végére nérot-ot, olajcsészéket illesztettek a kanócok számára. A Menorá-t napnyugtakor gyújtották meg, és annyi olajat helyeztek a csészékbe, hogy napkeltéig égjen, bármilyen hosszú volt az éjszaka. A Menorá magassága tizennyolc tefáchim (valamivel kevesebb mint 2 méter) volt és előtte kis emelvény volt, melyre a kohén fellépett, amikor meggyújtotta, illetve tisztította. Különleges esetekben szabad volt a Menorá más fémből is elkészíteni, de ilyenkor is hétágúnak kellett lennie. Tilos bármilyen célra hasonmás Menorát készíteni. A chánukai Menorára azért nem vonatkozik ez a tilalom, mert nyolc ágú.

Forrás: zsido.com
Messiás
L. Másíáh Forrás: zsido.com
Mezuzá
szó szerint: ajtófélfa. Olyan pergamentekercs, melyre egy írnok (szofér sztám) a Tóra két szakaszát írta (Smá, 5Mózes 6:4-9. és Vöhájá im sámoá, uo. 11:13-21.). A Tóra megparancsolja (uo. 6:9. és 11:20.), hogy lakásunk valamennyi ajtófélfájára mezuzát szögezzünk. A mezuzát általában kis tokba helyezzük és a jobboldali ajtófélfára kell szögeznünk. Minden egyes lakó- illetve alvóhelyiségnek az ajtajára mezuzát kell szögezni, és hasonlóképpen kell eljárni a kapuk és a városkapuk esetében is (a fallal övezett városok esetében). A nem lakó helyiségek ajtójára nem kell mezuzát szögezni, s ugyancsak nem kell felszögezni azon helyiségek ajtójára, melyek nem illenek a mezuzá szentségéhez (például a fürdőszoba).

Forrás: zsido.com
Micvá
jó cselekedet. A Szentírásban lefektetett 613 parancsolat. Forrás: zsido.com
Midrás
a Talmudban és azon kívül található ágádáirodalom vagy annak egyes részei. Forrás: zsido.com
Mikve
rituális fürdő.

Forrás: zsido.com
Milá
Körülmetélés. A Tóra törvényei szerint (1Mózes 17:10.) minden zsidó férfit körül kell metélni. A fiúgyermek születését követő nyolcadik napon ez a kötelesség az apára hárul. Ha az újszülött gyenge vagy beteg, a körülmetélést elhalasztják arra az időre, míg egészséges nem lesz. Ha az apa valamilyen oknál fogva nincs jelen a nyolcadik napon, a rabbinikus bíróság feladata a körülmetélés elvégeztetése. Ha bármilyen oknál fogva a gyereket nem metélték körül tizenharmadik életévének betöltéséig, akkor ezután már az ő kötelessége a körülmetélés elvégeztetése. Ha a fiúgyermek előbőr nélkül született, a körülmetélés helyett egy csepp vért kell hullatnia: ez a hátáfát dám brit (szó szerint: a szövetség vérének cseppentése). A körülmetélés szombaton is elvégezhető, amennyiben a születést követő nyolcadik nap a szombatra esik, de ha bármilyen oknál fogva elhalasztják a körülmetélést, úgy csak hétköznap végezhető el. Szokás, hogy a körülmetélést ünnepi étkezéssel is megünnepeljék. Ezt az étkezést szöudát micvá-nak, 'vallási ünnepség alkalmával tartott étkezésnek' nevezik. Azoknak a férfiaknak, akik be akarnak térni, ugyancsak alá kell vetniük magukat a körülmetélés szertartásának. A betérőn el kell végezni a körülmetélést, utána pedig meg kell merítkeznie a mikve-ben.

Forrás: zsido.com
Minján
Quorum (szó szerint: 'létszám, számlálás'). A gyülekezethez (édá) szükséges létszám, azaz tíz felnőtt zsidó férfi. Ez a létszám szükséges bármiféle szentnek tartott szertartás (dvárim sebikdusá) elvégzéséhez, mint például a közösségi ima, a kádis elmondása stb. Amikor egy minján együtt étkezik, az Örökkévaló nevét is beleszövik az asztali áldásba. Az esküvői szertartás során elmondott imák egy részéhez, illetve a gyászolók vigasztalására elmondott áldáshoz is szükséges a minján megléte.

Forrás: zsido.com
Misná
a Szóbeli Tan első része, amely a Tóra rendelkezéseit fejtegeti tovább.

Forrás: zsido.com
Mispátim
a micvák azon fajtája, melyet észokokkal is alá lehet támasztani. Forrás: zsido.com
Mitnágdim
a chaszidizmus ellenfelei. Forrás: zsido.com
Mláchá seéná crichá lögufá
Önmagában szükségtelen munka, azaz olyan, a szombati munkavégzés tilalma alá eső tevékenység, melynek célja más, mint a Szentélyben végzett ugyanilyen munka.
Mlechet máchásevet
Szó szerint: eltervezett, megfontolt, kreatív munka. A szombati munkavégzést a Tóra csak abban az esetben tiltja, ha mlechet máchásevet, azaz szándékosan végzett, megfontolt és kreatív munka. A nem mlechet máchásevet jellegű munkát csak a rabbinikus előírások tiltják.

Forrás: zsido.com
Möákév
Szó szerint: "visszatart, megakadályoz", azaz elengedhetetlen feltétel. Gyakori fogalom a Háláchában. Egy-egy micvá elvégzésének igen gyakran kötött formája van, ám akkor is érvényes, ha valaki nem pont úgy végezte el. Ezzel szemben vannak olyan micvák is, melyek esetében bizonyos mozzanatok elhagyása az egészet érvénytelenné teszi. Ezeket a mozzanatok "elengedhetetlenek" (möákév). Forrás: zsido.com
Muszár
szó szerint: erkölcs, átvitt értelemben erkölcsirodalom, amely a 19. században a litvániai rabbi Israel Salanter vezetése alatt új virágzásnak indult. Forrás: zsido.com
Náchesz
öröm, élvezet (jiddis, a héber 'náchát' szóból), főleg szellemi értelemben. A jidise náchesz speciális zsidó metafizikus örömöt jelent.

Forrás: zsido.com
Nér támid
jelentése 'örökmécs', és annak a lámpának az elnevezése, amely a frigyszekrény (áron hákódes) előtt látható. A pusztai Hajlékban örökké világító fény emlékét idézi (2Mózes 27:20-21.), s egyben emlékeztet arra a lángra, amelynek állandóan égnie kellett az oltáron, s amelyet tilos volt kioltani (3Mózes 6:6.)

Forrás: zsido.com
Nesirá
lemorzsolódás. Az Izraelbe indulók irányváltoztatása és máshová érkezése. Forrás: zsido.com
Noáchiták
Noé leszármazottai, vagyis az egész emberiség. 'A noáchiták hét micvája' az egész emberiségre kötelezőnek számít.

Forrás: zsido.com
Nogá
'fénylő' -->klipá, amiben nemcsak negatív, hanem pozitív erő is van.

Forrás: zsido.com
Olé
Izraelbe bevándorló zsidó. Forrás: zsido.com
Öreg Rebbe
a Ljadiból való rabbi Snéur Zálmán (1745-1813), a chábád alapítójának közkedvelt elnevezése (szül. 1745-ben Lázniban, Fehér-Oroszországban.) Tanítványa volt a híres mezrici 'mágid'-nak s ő lett az örököse is szellemi vonalon annak halála után. Megszervezi nagynevű hásszid udvarát Litvániában a 'Hitnágdút'-ot, a sokrétű hászid mozgalmak ellenzőjeként. Még a nagynevű wilnai gáon életében, aki szintén ellenzője volt a hászid mozgalmaknak, kétszer zárták börtönbe hamis feljelentések alapján. Kiszabadulásának napját kiszlév hó 19-ét a mai napig megünneplik a chábád hásszídok.

Forrás: zsido.com
Peszách
Peszách, a 'zsidó húsvét', a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei a több mint két évszázados egyiptomi rabság után, mintegy 33 évvel ezelőtt tömegesen kivonultak Egyiptomból. A történetet - amely Izrael elnyomatását és mérhetetlen szenvedését, Mózes és testvére,
Peszách - a felszabadulás ünnepe
A nyolcnapos ünnep a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság után, több mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen kivonultak Egyiptomból. A kivonulás történetét - amely Mózes küldetését, a fáraó kérlelhetetlenségét, az Isten rendelte tíz csapás sorozatát, majd a zsidók menekülését beszéli el - Mózes második könyvének 1-15. fejezete írja le.

Forrás: zsido.com
Pijut
(görög); egyfajta költemény neve. A pijutok, melyek sorai legtöbbszőr alfabetikus sorrendűek, egyrészt ima jellegűek, másrészt aggádikus és midrási olvasmányok, melyek mintegy 'díszítik' és kiegészítik a 'hivatalos' imaszöveget.

Forrás: zsido.com
Purim
Purim egynapos ünnepe ádár 14. napján, egy hónappal Peszách előtt van. Arról emlékezünk meg ezen az ünnepen, hogy a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült. A pontos dátum körül van némi bizonytalanság, de valószínű, hogy az Eszter könyvében leírt események i. e. 450 körül történhettek. A Purim név a 'sorsvetést' jelentő pur szóból ered, mert Hámán így választotta ki az időpontot, amikor rá akarta szabadítani hordáit a zsidókra, hogy kiirtsa őket.

Forrás: zsido.com
Rábbán Jochánán ben Zákkáj
a Második Templom korának kiemelkedő egyénisége, ki az ostromlott Jeruzsálemből kimenekülve Jávnéban állított fel tanházat, és ezzel biztosította a háláchá folytatólagosságát.

Forrás: zsido.com
Rábénu Gersom (Mainz, 961-1028)
kora áskenáz zsidóságának nagy egyénisége és öntvényhozója. Forrás: zsido.com
Rámbám
l. Maimonides. Forrás: zsido.com
Rásá
Rossz (gonosz) ember, a -->cádik ellentéte. A Talmud bölcsei szerint "aki kezet emel felebarátjára, az rásának számít." (Szánhedrin 58b.) Forrás: zsido.com
Rási
Rabbi Slomo Jiccháki (1040-1105), a középkor legnagyobb Biblia- és Talmud-kommentátora. Forrás: zsido.com
Rebbe
általában: egy chászid 'udvar' vagy dinasztia feje, lelki vezetője; specifikusan a chábád mozgalom mindenkori feje, a lubavicsi rebbe.

Forrás: zsido.com
Responsumok
(Seélot utsuvot - kérdések és válaszok) a Talmud és kommentárjain kívüli halachikus döntvények tára Forrás: zsido.com
Ros HáSáná
A Tóra és az imakönyv Emlékezés Napja, Jom HáZikáron és Sófárfúvás Napja, Jom T"ruá néven említi ezt a napot. A szellemi önvizsgálat és bűnbánat tíznapos időszakának kezdetét jelöli, amelyet Jom Kippur, az Engesztelés Napja zár le. Minthogy az évek számítása tisri első napjával kezdődik, ez a nap a zsidó világban Ros HáSáná, újév néven vált ismertté.A napot elmélyült imádkozás jellemzi. Az imák fő témája Isten korlátlan hatalma a világ és az emberiség fölött. Ros HáSánával kapcsolatban a legemlékezetesebb bibliai előírás a sófárfúvás. Vallási kötelesség ezeken a napokon a sófár hangját hallgatni.

Forrás: zsido.com
Ros Hodes
'újhold': a hónap első napja. A bibliai időkben különleges jelentősége volt, ünnepnek tartották. Sámuel könyve megemlíti, hogy Saul király udvarában újhold napján lakomát rendeztek. Ros Hodes napján hozzák a 'korbán háhodes'-t, az újhold napi áldozatot. Van egy- és kétnapos R.H. Ha a hónap 30 napos, akkor Ros Hodes az előző hónap 30. napja és az új hónap első napja. Tisrí újholdját nem ünneplik meg és nem is hirdetik meg az első szombaton. A Ros Hodes előtti napon szoktak böjtölni és külön bűnbánó imát mondani az a hónapban elkövetett vétkekért. Ennek neve Jom Kippur Kátán. Ha Ros Hodes vasárnapra esik, akkor az előző csütörtökön böjtölnek és mondják a Jom Kippur Kátán imáit. A Ros Hodes előtti minhá imában nem mondanak táhánunt és a mááriv imába betoldják a 'Jáále v"jávó' kezdetű imát és Ros Hodes minden imájában elmondják, még a Birkát hámázónban is. A reggeli imában mondnak fél hállélt. Ha tévét Ros Hodesa Hánukká 7. napja, egész hállélt mondanak. Hétköznapon a Tórából négy felhívottnak az előírt szakaszt olvassák, utána múszáfot imádkoznak. Szombaton két Tórából olvasnak. Az egyikből a hetiszakaszt, a másikból a Ros Hodesra vonatkozó fejezetet. A muszáf ima is megváltozik.

Forrás: zsido.com
Sáátnéz
kétféle (példál gyapjú- és len-) fonalból szőtt ruha viselésének bibliai tilalma.

Forrás: zsido.com
Sálos szöúdót
jelentése 'három étkezés', de valójában a harmadik szombati étkezésre vonatkozik, melyet általában a szombat kimenetele előtt fogyasztanak el. Szokás, hogy ezt a zsinagógában szolgálják fel, egyszerű ételek formájában. A nyelvtanilag helyes forma a szöúdá slisit, melynek jelentése 'harmadik étkezés'.

Forrás: zsido.com
Sámesz
héber sámás, templom zsolga, a zsinagógiai funkciok egyik legfontosabbika. Forrás: zsido.com
Samson Raphael Hirsch
(1808-1888) a 19. századi német ortodox zsidóság vezető személyisége, aki erélyesen harcolt a reformtörekvések ellen.

Forrás: zsido.com
Sávuot
Sávuot a csodálatos esemény emlékezetét őrzi, amely Izrael gyermekeivel történt hét héttel az egyiptomi kivonulás után, amikor a Sínai-félszigeten letáboroztak a Sínai-hegy lábánál. Az esemény a Kinyilatkoztatás volt: az Örökkévaló kinyilvánította akaratát Izrael előtt. Ezt a Tízparancsolat kihirdetése jelezte. Bár a Tórát, amely összesen 613 parancsolatot - tárjág micvotot - tartalmaz, nemcsak ezek a parancsolatok alkotják, de ezek képezik az alapját. A Tízparancsolat vált a nyugati kultúrák többségének erkölcsi alapjává.

Forrás: zsido.com
Sávuot - a Tóra-adás ünnepe
Sávuot, a hetek ünnepe, sziván hónap hatodik és hetedik napján van: az idén június 6-án és 7-én ünnepeljük. Az ünnepnek két oka van: megemlékezzünk a Sínai-hegyi Tóra-adásról, illetve az első gyümölcsök áldozatáról - a bikurimra -, melyet a korai aratásért való hálaadásként ajánlottak fel a Jeruzsálemi Szentélyben. Ezért nevezik Chág HáBikurimnak is. Sávuot a Peszách után számolt hét hét betetőzése. A zsidók Peszáchkor elnyert szabadsága értelmetlen lett volna a Sínain megkapott Tóra alakító és megőrző ereje nélkül.

Forrás: zsido.com
Smitá év
minden hetedik év, melyben a Tóra a föld művelését megtiltotta.

Forrás: zsido.com
Snéur Zálmán
rabbi ---> Öreg Rebbe. Forrás: zsido.com
Stetl
(kelet-európai) zsidó kisváros. Forrás: zsido.com
Sulchán
A cfáti rabbi Joszéf Káró által a 16. században készített átfogó, rendszeres háláchá-döntvénytár, melyet előbb a szfárd, majd - a krakói rabbi Mose Iszerlesz kiegészítéseivel - az áskenáz zsidóság is mérvadóként fogadott el.

Forrás: zsido.com
Szadduceusok (cedukim, cádokiták)
a farizeusok ellenlábasai a Második Templom idejében, főleg a papi rend és a tehetős osztályok köréből kerültek ki.

Forrás: zsido.com
Szeá
bibliai űrmérték, körülbelül 13,3 liter.

Forrás: zsido.com
Szidur
imádságos könyv. Forrás: zsido.com
Szitrá áchrá
'másik oldal'. Kabalisztikus fogalom, amely a szentség oldalával szemben áll: azt próbálja elfedni, semmissé tenni. Hasonló értelmű a -->klipá fogalmával.

Forrás: zsido.com
Szukot
jelentése 'sátrak', 'bódék', 'átmeneti szállások' és az ideiglenes lakóhelyekre utal, amelyekben Izrael gyermekei éltek negyvenévi sivatagi vándorlásuk alatt az egyiptomi kivonulás után. '...sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból...' (3Mózes 23:42.) Az ünnep Izrael történetének erre a szakaszára emlékeztet. Több vidám vallási szertartás, sok ének és tánc kíséri ezt az örömünnepet.

Forrás: zsido.com
Tálit
imakendő.

Forrás: zsido.com
Talmud
a Misná, a Gemárá és kommentárjaik összessége. Forrás: zsido.com
Tánjá
Rabbi Snéur Zálmán főműve, a chábád irodalom központi alkotása.

Forrás: zsido.com
Tfilin
imaszíjak, melyeket hétköznap a reggeli imánál a zsidó férfiak karjukra és fejükre helyeznek. Forrás: zsido.com
Tisá Be
Az év legszomorúbb és legtragikusabb napja az áv hónap 9-ei böjt, Tisá Be
Tízparancsolat
A Tízparancsolat!!!!!!!!
Tóra
Az
Tréfá
Egy vadállat által széttépett, vagy komoly szervi betegségben szenvedő, illetve rendellenességgel született állat. Halachikus szempontból, tréfának számít egy élő kóser állat vagy madár, amely olyan sebtől vagy betegségtől szenved, ami tizenkét hónapon belül a pusztulását okozza. Az ilyen állatot még a megfelelő rituális vágás (schitá) után is tilos elfogyasztani (ld. 2Mózes 22:30.)
Tréfli
ld. tréfá Forrás: zsido.com
Tsuvá
megtérés. Forrás: zsido.com
Tu BiSvát
a fák újéve. Hámisá
Turim
a 14. században Franciaországban élt rabbi Jákov ben
Uvarov
a 19. századi Oroszország egyik nevelésügyi minisztere, aki a zsidók "felvilágosítását" világi iskolarendszer alapításával próbálta keresztülvinni. Forrás: zsido.com
Viduj
halálos ágyon elmondott bűnvallomás. A -->Jom Kippur-i (engesztelő napi) imarendben többször is recitálják. A megtérés egyik alapfeltétele, hogy megvalljuk vétkeinket: ezekt sorolja fel ábécérendben az ima. A Szentélyben a főpap rövid bűnvallomást tett maga és a nép nevében. A talmudi időkben szintén rövidebb volt a szöveg, nem volt betűrendbe sorolva, később, a 14. század elején már 36 részletezett vétek szerepel benne (Tikun Tfilá).

Forrás: zsido.com
Zohár
A zsidó -->kábálá arámi nyelven írt kézikönyve. Szerzője Simon bár Jocháj, az 'isteni tanaita', a mártírhalált halt rabbi
Ki Kicsoda
Detailed definition
Ady Endre
Detailed definition
Alfred Dreyfus
Detailed definition
Apponyi György, Gróf
Detailed definition
Bánki (Löwinger) Donát
Detailed definition
Bárczy István
Detailed definition
Bartók Béla
Detailed definition
BAUMGARTEN CSAL
Detailed definition
Baumgarten Ferenc Ferdinánd
Detailed definition
Baumgarten Izidor
Detailed definition
Baumgarten Károly
Detailed definition
Baumgarten Nándor
Detailed definition
Baumhorn Lipót
Detailed definition
Ben-Gurion, David
Detailed definition
Berda József
Detailed definition
Berecz Sándor
Detailed definition
Berényi Sándor
Detailed definition
Bernáth Aurél
Detailed definition
Bibó István
Detailed definition
Blaskó Mária
Detailed definition
Bogárdi Iván
Detailed definition
Bóka László
Detailed definition
Chagall, Marc
Detailed definition
Csécsy Imre
Detailed definition
Csók István
Detailed definition
Darvas József
Detailed definition
Dernői Kocsis László
Detailed definition
Dohnányi Ernő
Detailed definition
Drechsler Miksa
Detailed definition
Einstein, Albert
Detailed definition
Erdős Jenő
Detailed definition
Eszenyi Jenő
Detailed definition
Farkasházy Jenő
Detailed definition
Féja Géza
Detailed definition
Feleki Béla
Detailed definition
Feleki Sándor
Detailed definition
Feleky Géza
Detailed definition
Feleky Hugó
Detailed definition
Felix Salten
Detailed definition
Ferenczy Noémi
Detailed definition
Fischer Akiba
Detailed definition
Fischer Gyula
Detailed definition
Fodor Ernő
Detailed definition
Fodor József
Detailed definition
Fodor Oszkár
Detailed definition
Földessy Gyula
Detailed definition
Földessyné Hermann Lula
Detailed definition
Freud János
Detailed definition
Frigyessy Adolf
Detailed definition
Fürst Aladár
Detailed definition
Galamb József
Detailed definition
Gáspár Zoltán
Detailed definition
Golda Meir
Detailed definition
Goldziher Ignác
Detailed definition
Grünwald Manó
Detailed definition
Gugenheimer József
Detailed definition
György Oszkár
Detailed definition
Győri Farkas Imre
Detailed definition
Halász Frigyes
Detailed definition
Halász Ignác
Detailed definition
Halász Náthán
Detailed definition
Hanák Péter
Detailed definition
Harold Pinter
Detailed definition
Havas Adolf
Detailed definition
Havas Miksa
Detailed definition
Heisler András
Detailed definition
Heltai Jenő
Detailed definition
Hershko, Avram
Detailed definition
Hertelendy István
Detailed definition
Herzl Tivadar
Detailed definition
Hevesi Ferenc
Detailed definition
Hevesy György
Detailed definition
Hirschler Pál
Detailed definition
Horváth Béla
Detailed definition
Kármán Tódor
Detailed definition
Kárpáti Aurél
Detailed definition
Kernstok Károly
Detailed definition
Kertész Péter
Detailed definition
Kisch, Egon Erwin
Detailed definition
Kishon, Efraim
Detailed definition
Klein
Detailed definition
Klein Sámuel
Detailed definition
Kmetty János
Detailed definition
Kodály Zoltán
Detailed definition
Koestler, Arthur
Detailed definition
Kohut G. Alexander
Detailed definition
Kohut Sándor
Detailed definition
Konrád György
Detailed definition
Kozma Erzsébet
Detailed definition
Krausz Bernát
Detailed definition
Kun Zsigmond
Detailed definition
Lakos Alfréd
Detailed definition
Lánczos Anna
Detailed definition
Lánczos Kornél
Detailed definition
Ledofszky Gizella
Detailed definition
Lengyel Aurél
Detailed definition
Lovászy Márton
Detailed definition
Lőw Immánuel
Detailed definition
Lőwi József
Detailed definition
Lőwisohn Salamon
Detailed definition
Mahler, Gustav
Detailed definition
Makay Miklós, vitéz
Detailed definition
Márffy Ödön
Detailed definition
Márton Jakab
Detailed definition
Mátyás Ferenc
Detailed definition
Mezei András
Detailed definition
Mihályfi Ernő
Detailed definition
Molnár Farkas Ferenc
Detailed definition
Molnár Kálmán
Detailed definition
Móricz Zsigmond
Detailed definition
Natonek József
Detailed definition
Neumann
Detailed definition
Neumann János
Detailed definition
Orbán Viktor
Detailed definition
Oskar Schindler
Detailed definition
Pálóczy Horváth György
Detailed definition
Petschauer Attila
Detailed definition
Pillitz Dániel
rabbi, pedagógus
Polner Ödön
Detailed definition
Rab Gusztáv
Detailed definition
Radó Antal
Detailed definition
Rados Gusztáv
Detailed definition
Reichard Zsigmond
Detailed definition
Remenyik Zsigmond
Detailed definition
Riedl Margit
Detailed definition
Róna József
Detailed definition
Rosenthal Elias
Detailed definition
Rosenthal Naftali
Detailed definition
Rosenthal Salamon
Detailed definition
Rubin Stein Mátyás
Detailed definition
Salkaházi Sára
Detailed definition
Saron, Ariel
Detailed definition
Schöpflin Aladár
Detailed definition
Semer, Naomi
Az egyik legfontosabb és legtermékenyebb izraeli zeneszerző. Az Izraeli Dal First Lady-jeként is emlegetik. Számtalan népszerű dal szerzője, sok jól ismert gyerekdalt is írt. Dalainak zenéjét és szövegét is ő maga írta. Kvusat Kinneretben, egy kibucban született 1931-ben. Ott is helyezték örök nyugalomra 2004. június 26-án.
Simándy Pál
Detailed definition
Simon Wiesenthal
Detailed definition
Somlay Artúr
Detailed definition
Steinherz Jakab
Detailed definition
Stern, Isaac
Detailed definition
Strausz Adolf
Detailed definition
Supka Géza
Detailed definition
Szabó Zoltán
Detailed definition
Szakasits
Detailed definition
Szántó (Seligmann) Eleázár
Detailed definition
Szász Zoltán
Detailed definition
Széchenyi György, gróf
Detailed definition
Székely Ferenc (Schlesinger)
Detailed definition
Szenes Hanna
Detailed definition
Szilárd Leó
Detailed definition
Szilasi Móric
Detailed definition
Szimonidesz Lajos
Detailed definition
Tarbay Dávid
Detailed definition
Teleki Pál
Detailed definition
Teller Ede
Detailed definition
Tersánszky Józsi Jenő
Detailed definition
Tóth Aladár
Detailed definition
Tull Ödön
Detailed definition
Tuszkai Ödön
Detailed definition
Vaszary János
Detailed definition
Vikár Béla
Detailed definition
Vilt Tibor
Detailed definition
Wallenberg, Raoul
Detailed definition
Weizmann, Chaim
Detailed definition
Wigner Jenő
Detailed definition
Zilahy Lajos
Detailed definition
Zipser Mayer
Detailed definition
Zoltai Gusztáv
Detailed definition
Zugligeti Pintér József
Detailed definition