Teleki Pál

Teleki gróf 1879-ben született Budapesten. Családjának egyetlen gyermeke volt Tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban folytatta. Az I. világháború után fokozatosan részt vállalt a politikai életben, tagja volt a trianoni szerződést aláíró magyar küldöttségnek. Párizsból visszatérve Horthy Miklós felkérésére 1920-ban kormányt alakított, nevéhez fűződik még ezévben a


Kutyaszorítóban

Álláspont

Duray Miklóst életveszélyesen megfenyegették. S ezt tették Csáky Pállal is.

Ne tűrjük a fasisztázást!

Dokumentum

A Magyar Hírlap és az Echo Tv munkatársai körében minden esetben mély megdöbbenést keltenek az őket érő igaztalan liberális támadások. Sokadszor, szándékaink szerint utoljára írjuk le: a Magyar Hírlapnál és az Echo Tv-nél egyetlen náci, fasiszta, kirekesztő vagy rasszista ember nem dolgozik. Aki ennek ellenkezőjét állítja, annak számolnia kell tette jogi következményeivel is. Kikérjük magunknak a mocskolódást, rágalmazást. Elegünk van a hazug vádaskodásokból!

Könyv Horthyról

Alighanem meglepetés érte azokat, akik 1943. április 13-án részt vettek az 1942. augusztus 20-án a szovjet fronton repülőbalesetben elhunyt Horthy István végrendeletének kihirdetésén. Itt derült ki, hogy a kormányzóhelyettes egyesztendős fiára hagyta szinte mindenét, s alig valamit feleségére, a "kis kormányzónéra". Viszont két értékes bérház erejéig "emlékezett meg" egy francia hölgyről, akiről máig nem sokat tudunk.

Fajvédők és csendestársak

Az Anschluss után az antiszemita magyar politikusok az antiszemita német politikusok kedvében (és széles magyar tömegek kedvében) is akartak járni és a Képviselőház elé terjesztették a "társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról" szóló törvényjavaslatot. Önálló magyar lépésről volt szó, 1938-ig a Harmadik Birodalom a zsidókérdésben nem próbált meg nyomást gyakorolni Magyarországra.

70 éve fogadták el az első zsidótörvényt - Fajvédők és csendestársak

Az Anschluss után az antiszemita magyar politikusok az antiszemita német politikusok kedvében (és széles magyar tömegek kedvében) is akartak járni és a Képviselőház elé terjesztették a "társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról" szóló törvényjavaslatot.

Forrás: Hetek Online

2008. július 2. / Tudósklub | Karsai László

Önálló magyar lépésről volt szó, 1938-ig a Harmadik Birodalom a zsidókérdésben nem próbált meg nyomást gyakorolni Magyarországra.

Százéves a Nyugat

A Wass Albertet és Teleki Pált előszeretettel idézgető jelenkorunkban méltatlanul kevés szó esik Ady Endréről, akinek gondolatvilága legalább annyira időszerű ma, mint volt éppen száz évvel ezelőtt, amikor a Nyugat című irodalmi lap legelső számában megjelentek korszakos versei és esszéi.

Válogatás A 79. Ünnepi Könyvhét és a 7. Gyerekkönyvnapok kínálatából

Népszabadság * Munkatársunktól * 2008. június 5.

ANTOLÓGIÁK

Az év esszéi 2008

Magyar Napló, 250 oldal, 2730 forint

Hosszúfény

Magvető, kb. 400 oldal, 2200 forint

Körkép 2008

Magvető, 284 oldal, 2890 forint (a könyvhéten 2200 forint)

"Őrizem a szemedet..."

Fekete Sas, 192 oldal, 2200 forint

Szegedtől Szegedig Antológia - 2008

Bába és Társai, 508 oldal, 2500 forint

Szép Versek 2008

Magvető, 284 oldal, 2890 forint (a könyvhéten 2200 forint)

Hosszú hadjárat

Tény-kép: Irak

2008. március 22. 00:00

Ujlaky István: Debreceni városatyáknak

Valamennyien őszintén sajnálatosnak tartjuk a magyar közélet gyűlölködő viszonyait, kiélezett hangnemét, a társadalom szélsőséges politikai, világnézeti, érzelmi kettéosztottságát. Aztán mindent megteszünk, hogy ez a megosztottság fennmaradjon.

A területgyarapodások tanulsága

2008.02.21., 2008. évfolyam, 08. szám

forrás: 168 Óra

Kortörténeti vallomásnak is tekinthető a Vitányi Ivánnal készült Nem félek című interjú (február 7.).

Ebben szó esik az "egyharmad Magyarország”-ról is. A Trianonban igazságtalanul megcsonkított ország a két bécsi döntés, valamint Kárpátalja és Bácska megszállása következtében Hitler kegyeiből 1938 ősze és 1941 tavasza között jelentősen gyarapodott. Ám ennek ára volt.

A spion szobrot dönt I.

Héthatár

Az utóbbi hónapok "irodalom közeli" mondatainak egyik legotrombábbika egy "nyílt levélben" olvasható, melyet szerzője Debrecen város polgármesteréhez intézett. A mondat így szól: "Debrecen városának az ön által vezetett közgyűlése a magyar írótársadalom és szellemi elit előzetes bevonása nélkül határozott..." - abban, hogy engedélyezi néhai Wass Albert magyar író szobrának felállítását a cívisek városában, amire egy magánalapítvány tett javaslatot, s ami magánpénzből fog készülni.

Olvasói levelek

Népszabadság * olvasói levelek * 2008. február 9.

Tévhitek gyarapítása

Néha-néha szorgalmas újságolvasó vagyok, máskor pedig csak úgy végigpörgetem ujjaim között a lapokat, mintha Tinódi Lantos Sebestyén tudósításait kellene végigolvasnom: "Ez is vala, az is vala, az én lelköm szögény vala."

A tisztánlátó demokrata és társai

Ha eltűnnek a szemtanúk, a mai nyolcvanasok, csak a sokszor hiányosan fennmaradt, olykor manipulatív szándékkal készült dokumentumok maradnak.

A történelem szele

Az alábbiakban röviden bemutatom, mi történt a Teleki Pál intézetben a háború alatt és után. A levéltári források és a még élő kollégáknál fellelhető memoárok ennél jóval többet nyújtanak. Remélem, közös erővel feldolgozva a hatalmas anyagot, rövidesen feltárhatjuk, miféle atrocitásokat követtek el a a történettudomány ellen a hatalom emberei a Rákosi-korszakban.

A budapesti Festetics-palota. 1941-től itt működött a Teleki intézet fotó: Hernád Géza)

Diplomatatáska és tricikli

Czettler Antal az átélt történelemről, a magára hagyott "56-ról és a svájci sajtótükörről

2008. január 19. 00:00

Még a németek által megszállt országban, 1944 májusában érettségiztek a gödöllői

premontreieknél tanuló diákok. Akik folytatták tanulmányaikat, már az oroszok által

megszállt országban voltak egyetemi hallgatók. Közéjük tartozott Czettler Antal is,

KIS JÁNOS: Az összetorlódott idő

KIS JÁNOS

Az összetorlódott idő

1. Állapotleírás

Magyarország csaknem húsz éve alkotmányos demokráciában él. Gazdaságát a piac és a magántulajdon elsőbbségén alapuló szabályok koordinálják. Tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak.

Ítéletidők

KOSÁRY DOMOKOS KÜZDELME GÖRGEYVEL

Történésznek és kutatási "tárgyának" utóélete ritkán fonódik olyannyira egybe, mint a múlt héten elhunyt akadémiai elnöknek, Kosáry Domokosnak és az 1848-as szabadságharc tábornokának, Görgey Artúrnak.

Karsai László: A múltnak kútja

Karsai László

A múltnak kútja

A mai magyarországi jobboldal történelemszemléletéről

(In memoriam Szabó Miklós)

A gyalázat napja

Hiba lenne 1944. október 15-ét a magyar tragédia napjának nevezni. A "tragédia" olyan tartalmat éreztet, mintha ez az október 15. elozmény nélkül, természeti katasztrófaként zúdult volna országunkra. Meg hát van ennek a napnak egy másik olvasata, amelyben a mai jobboldal jeleskedik, és eszerint - mint azt a jobboldali napilap történész szerzoje nemrégen megfogalmazta - egy pár csirkefogó néhány hónapra megkaparintotta a hatalmat.