Hanák Péter

Hanák Péter történész Kaposvárott született, zsidó kispolgári családban. Somogyi Éva így ír róla: '& a szegény, tehetséges zsidó fiúk tradicionális felemelkedési útja bezárult.' A felszabadulás után a kommunista párthoz csatlakozott. '1956 után az egyetemről eltávolítva a kutatásnak szenteli magát.'

Hanákot, természetesen, érdekelte az antiszemitizmus, a zsidókérdés, az asszimiláció, mind magyar, mind pedig külföldi viszonylatban is.

Néhány éve kiemelkedő eseménynek számított a magyar - zsidó történetírásról, vagyis a magyar zsidó történelemmel foglalkozó magyarországi történeti irodalomról folytatott vita. A Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoportjának meghívására az üléseken Hanák Péter elnökölt.

Hanák hangoztatta, hogy a magyarországi zsidóság történetének igen lényeges problémái nincsenek összefüggő egészként földolgozva. 'Persze - tette hozzá -, ennek az okait megmagyarázni már túl messzire vezetne és nagyon összetett, bonyolult vállalkozást jelentene&


A történelem szele

Az alábbiakban röviden bemutatom, mi történt a Teleki Pál intézetben a háború alatt és után. A levéltári források és a még élő kollégáknál fellelhető memoárok ennél jóval többet nyújtanak. Remélem, közös erővel feldolgozva a hatalmas anyagot, rövidesen feltárhatjuk, miféle atrocitásokat követtek el a a történettudomány ellen a hatalom emberei a Rákosi-korszakban.

A budapesti Festetics-palota. 1941-től itt működött a Teleki intézet fotó: Hernád Géza)

Ránki tanár úr

2007.09.12., 2007. évfolyam, 36. szám

szerző: Bokor László forrás: 168ra

cimke: Ránki György

"Kutató- és szerzőtársam...” írta sokszor Berend T. Iván barátjáról, akivel legfiatalabbként, harmincévesen osztoztak a Kossuth-díjon. Ránki György nagy élete - amely lassan húsz éve szakadt meg - a Gólyavártól vezetett a Tudományos Akadémiáig. Ma egy amerikai egyetem tanszéke viseli nevét.

Ungvári Tamás: Vaskereszt, Nobel-díj

Ungvári Tamás

Vaskereszt, Nobel-díj

2004. június 25-én a New York-i magyar konzulátus és ENSZ-delegáció épületében két világhírű személyiséget tüntetett ki a magyar kormány. Az egyik Henry Kissinger volt, egykori biztonsági főtanácsadó, külügyminiszter, a Harvard Egyetem nyugalmazott történészprofeszszora. A másik a Nobel-békedíjas író és emberjogi harcos, a holokauszt szenvedő áldozata s a kifejezés megalkotója, Elie Wiesel.

Bizalmi szavazások és kormánybukások Magyarországon

Index/MTI

Először lesz bizalmi szavazás a magyar Országgyűlésben, amikor a képviselők pénteken Gyurcsány Ferenc miniszterelnökről és kormányáról szavaznak. A második világháború előtt viszont több kabinet is megbukott azután, hogy a parlament megvonta tőle a támogatást.

A mostani bizalmi szavazást Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kezdeményezte hétfőn. Mint mondta, a bizalmi szavazást az egyensúlyteremtés, a reformok és a fejlesztés által meghatározott kormányprogramról kéri.

Megbukik Gyurcsány?

Történet rólunk

VARGA LÁSZLÓ

Történet rólunk

avagy mit (ne) írjunk alá

A kifürkészhetetlen sors szeszélye folytán az a múltfeltárás, ami már évek óta zajlik az ÉS hasábjain (s leginkább itt), bár sohasem nélkülözte ezt a vonulatot, egyre inkább kiegészül olyan írásokkal, amelyek a kutatás és tágabban a történetírás morális kérdéseit feszegetik. Kissé magyarosan, de szép lassan egy hazai történészvita kellős közepén találja magát az olvasó.

Zsidóság, dualizmus, Magyarország

Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon címmel a Pannonica Kiadó gondozásában átfogó politika-, eszme-, társadalom- és mentalitástörténeti kötet jelent meg, mely tizennégy, korábban különböző folyóiratokban megjelent tanulmányt tartalmaz a neves történész, Varga László szerkesztésében.

Hanák Péter

Hanák Péter történész Kaposvárott született, zsidó kispolgári családban. Somogyi Éva így ír róla: "& a szegény, tehetséges zsidó fiúk tradicionális felemelkedési útja bezárult." A felszabadulás után a kommunista párthoz csatlakozott. "1956 után az egyetemről eltávolítva a kutatásnak szenteli magát."

Hanák Péter: A lezáratlan per

ás: Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Gondolat 1984

Ady cikkek

Ady Endre két érdekes cikke olvasható az Olvasószoba Irodalom polcán.