Metazin


Félrekezelt Itália

Az illegális bevándorlók ügye túl bonyolult ahhoz, hogy egyetlen ország képes lenne megoldani. A neves író szerint mégsem ez az olasz társadalom legfőbb betegsége, hanem a hagyományos szervezett bűnözés.

Egy az Isten

Allah arabul Istent jelent. Arabul a zsidó és a keresztény Istent is az Allah kifejezés jelöli. Sok nyugati nyelvben viszont Isten kifejezetten a zsidó és keresztény istenség számára van fenntartva. A nyelvi megkülönböztetés a terroristák malmára hajtja a vizet.

Forradalom vagy szaturnália?

A toleráns nyugati demokráciákban felnőtt, elkényeztetett fiatalok forradalmi tetszelgése, vagy a toleranciáért vívott harc? Két angol értelmiségi vitája 1968-ról.

"Kínosnak éreztem a szlogeneket és a forradalmi pózolást. Úgy véltem, hogy Londonban és Párizsban a világ legkevésbé rossz rendszerét valósították meg: a liberális demokráciát, amely az egyet nem értés iránti tolerancián alapult" - emlékszik vissza Tom Stoppard brit drámaíró az 1968-as diákmozgalmakra a Timesban.

A helyes kérdés holokauszt-ügyben

Aki aktuálpolitikai célra használja fel a holokausztot, az banalizálja a gonoszt, és megrendülés helyett fásultságot kelt a jövendő nemzedékben.

"1945 után szüleink nemzedékének túl súlyos jelentést hordozott a gonosz problémája, ezért elfordította róla a tekintetét. A bennünket követő nemzedékkel megeshet, hogy azért fordul el tőle, mert túl keveset jelent neki" - írja Tony Judt brit történész a New York Review of Booksban.

A népirtás-mítosz újabb fejezete

Nem igaz, hogy a fehérek ki akarták irtani az ausztrál őslakosságot. A baloldali ausztrál kormány hamis legendának adott hitelt, amikor bocsánatot kért az őslakosoktól az állítólagos népirtásért.

Klímaváltozás és holokauszt-tagadás

A tudományos közösség kiátkozza a globális felmelegedés megkérdőjelezőit. Hovatovább már a holokauszt-tagadókkal és a rabszolgatartás híveivel állítják őket párhuzamba. A környezetszennyező nagytőkések dörzsölik a tenyerüket.

68-asok történészvitája

Mi is történt 1968 tavaszán valójában? Demokratikus forradalom? Az európai totalitarizmus fellángolása? Német értelmiségiek személyeskedéstől sem mentes vitája negyven évvel a forradalmi tavasz után.

Hány az ország?

Egyre kevesebben érdeklődnek a politika iránt, akik viszont igen, azok radikalizálódnak. Mindkét tendencia önmagában is veszedelmes a demokrácia szempontjából, hát még a kettő együttvéve.

"Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a demokráciához tájékozott és aktív polgárokra van szükség. Az amerikai polgár azonban vagy közönyös, vagy dühödt" - írja a Newsweek magazinban Evan Thomas.

Agitprop az iskolában

Egyáltalán nem biztos, hogy a piacgazdaság diadalmenete megállíthatatlan. Franciaországban és Németországban piacellenes szellemben oktatják az ifjúságot, és ez súlyos gazdasági és politikai következményekkel fenyeget.

Senki sem ártatlan

A globalizáció a történelmet sem hagyja érintetlenül. Egyes államok távoli népek régi sérelmeiről tesznek közzé határozatokat. Mások jóvátételt követelnek az őket ért igazságtalanságokért. Pedig az ő múltjuk sem szeplőtelen.

"A globális világban nincs többé nemzeti történelem" - állapítja meg a párizsi Le Monde-ban Bertrand Le Gendre főszerkesztő és Gaű¯dz Minassian politológus.

A tréfához közelítő valóság

Belgiumnak több mint fél éve nincs kormánya, és egyre nagyobb a kísértés, hogy a flamand vezetők a vallonokkal kötött államszövetség felmondásában keressenek kiutat a zsákutcából. De a belgák többsége még kitart a közös állam mellett.

Egy istentagadó karácsonya

A neves vallásellenes biológus helyteleníti, hogy a társadalom - rosszul értelmezett tapintatból - már-már kiiktatná a nyilvánosságból a karácsonyt. Ő mindenesetre inkább Newton születésnapját ünnepelné december 25-én.

Kis karácsonyi kultúrharc

Karácsony nem múlhat el szaftos kultúrharc nélkül. Idén minden bizonnyal a kereszténységet ostorozó mese lesz a sláger a gyerekek, és a keresztény-ateista vitában érdekelt szülők körében.

A bocsánatkérések kora

A bocsánatkérések korát éljük. Olyan emberek, kérnek bocsánatot a múlt vétkeiért, akik a szóban forgó bűnt nem követték el, és olyanoktól, akik nem szenvedték el. Biztos, hogy nincs ebben némi képmutatás?

"Posztmodern etikánk a jelek szerint megköveteli, hogy ha egyszer valamiről - akármi légyen is az - bebizonyosodik, hogy megtörtént, azért valakinek valakitől bocsánatot kell kérnie" - írja gúnyosan Gorman Beauchamp michigani kultúrtörténet-professzor az American Scholarban.

Megosztó internet

Hála a modern technikának, mindenkinek lehetősége van rá, hogy csak olyan véleményekkel szembesüljön, amelyek megerősítik saját nézeteiben. A neves amerikai jogászprofesszor szerint az azonos véleményűek gettóba zárkózása a nézetek radikalizálódásához vezet.

Intelligencia, faji alapon

Egyre több genetikai kísérlet jut arra a következtetésre, hogy az intelligenciahányados és a bőrszín között összefüggés állapítható meg. A liberális publicista kísérletet tesz rá, hogy előítéletek nélkül végiggondolja az elmélet következményeit.

Nem minden isten ellenzi a klónozást

Az emberi klónozásnak Ázsiában van jövője. A nyugati világban vagy a vallás, vagy a vallásellenes természetkultusz akadályozza alkalmazását. A keleti vallások tanait nem sérti a klónozás.

"Most, hogy oregoni biológusok klónozással előállított embrióból nyertek ki őssejteket, minden korábbinál hihetőbb, hogy eljön a nap, amikor emberi klón is születik valahol. De nem feltétlenül a Csendes-óceán innenső partján" - írja a New York Times tudományos rovatában John Tierney.

A kormányfőgyilkos sok ezer fia

A Jichak Rabin elleni merénylet tizenkettedik évfordulóján börtönbüntetését töltő gyilkosának minden oka megvolt az ünneplésre: fia született, és a vallásos izraeliek több mint harmada továbbra is hőst lát benne.

Náciveszély vagy baloldali paranoia?

A baloldali amerikai feminista írónő nem gondolja, hogy a Bush-kormány náci. Azt viszont állítja, hogy náci módszereket alkalmaz, és hogy az amerikai demokrácia a pusztulás szélén áll.

"Naomi Wolf szerint az amerikai demokrácia végveszélybe került. Mielőbb tenni kell valamit, mert hamarosan késő lesz" - írja Mark Coultan az ausztráliai Age Online-on.

Diktátortolerancia

Putyin elnököt sokan nagyra becsülik azért, mert rendet teremtett, és növekedési pályára állította Oroszországot. Helyeslik, hogy miniszterelnökként folytatja pályafutását. Miért lettünk ilyen elnézőek a diktátorok iránt?