Forrás: Mazsihisz

A Magyar Tudomány Ünnepe 2007.

A Goldmark Kórus évadnyitó hangversenye. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében került sor a Goldmark Kórus évadnyitó hangversenyére.

Egy – képzeletbeli – zenetörténeti utazásra invitálták a közönséget, műsorukkal végigjárták a zsidó zene különböző korszakait az ókortól napjainkig.

A koncert érdekessége volt, hogy háromszor hangozott fel a 92. zsoltár, három különböző zenei formában, három különböző zeneszerző műveként. A harmadik zsoltárváltozat Feleki Rezső szerzeménye. Az OR-ZSE egykori főkántorának művét Kármán György a Liturgiai Tanszék vezetője kísérte zongorán. A koncert szólistái Tóth Emil, Fekete László és Biczó Tamás voltak.

*

A Rabbiképző kántora és komponistája Feleki Rezső

A “Magyar Tudomány Ünnepe 2007” rendezvénysorozat utolsó eseménye november 27-én, a Feleki Rezső emlékülés volt. Kármán György az egyetem Liturgia- és Kántorképző Szakának tanszékvezető egyetemi tanára tartott előadást “A Rabbiképző kántora és komponistája: Feleki Rezső” címmel.

Előadását három, az egyetemen végzett fiatal kántor: Zucker Immánuel (Nagyfuvaros utca), Szilágyi Gábor (Újpest), és Petrovics Péter (Lágymányos) illusztrálta egy-egy Feleki Rezső által megzenésített ima eléneklésével. Az előadás az egyetem rektorának személyes visszaemlékezésével zárult.

*

Megjelent / Schőner Alfréd: Égszínkék

A Rabbiképző alapításának 130. évfordulójának a tiszteletére megjelent Schőner Alfréd: Égszínkék c kötete (Gabbino Print Nyomda és Kiadó Kft. Bp. 2007.) A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia OR-ZSE Zsidó Kultúratudomány Kutatócsoport projektje keretében készült. Kapható a nagyobb könyvesboltokban (Irók boltja, Láng Téka, stb.) és a kiadónál.

Magyar-Zsidó Szemle 4. szám

Megjelent a Magyar-Zsidó Szemle új sorozatának 4. száma.

A tartalomból:

Bacsó Beáta: Karinthy Frigyes Kötéltánc című kisregénye a messiási szerepkör és az álomlogika tükrében

Hrotkó Larissza: Tömegpszichológia Sigmund Freud nyomán

Kárpáti Ildikó: Freud hatása a filmművészetre

Kárpáti Judit: Freud és a zsidó rituális fürdő

Kozma Klein György: Egy háború előtti antiszemita írónő naplójának freudi szempontú elemzése

Saphier-Herskovits Mária: A könyv teste. A könyv mint kultúrtörténeti foglalat

Hasznos Judit: Hanna Arendt azt üzente

Lengyel Gábor: Hannah Arendt – Eine deutsche, eine Jüdin?

Oláh János: Tradicionális zsidó interpretációk Jóna/Jónás könyvéhez, új fordítással

Fényes Balázs: Kitalált hagyomány?! A nagymihályi peszaq Bész Din a rabbinikus hagyomány tükrében

Gleszer Norbert: Rebbék, gyógyfürdők, tóraifjak és kóser penziók. Magyarországi kóser turizmus a 19. század végén és a 20. század elején

Kiss Endre: Az ítélet igazsága és az ítélethez vezető út. Az Ítélet nincs mai olvasata

*

Domán István professzor köszöntése

Szerdán köszöntötték 85. születésnapja alkalmából Domán István főrabbit, egyetemünk professzorát, az Oktogonális Teremben. Hallgatók és kollégák körében méltatták az ünnepeltet: Dr. Feldmajer Péter a MAZSIHISZ elnöke, Streit Sándor a BZSH elnöke, László Miklós a Hunyadi téri közösség tiszteletbeli elnöke, valamint Dr. Schőner Alfréd az OR-ZSE rektora.

*

A zsinagóga hírei:

CET Academic Programs diákjainak látogatása

Ebben az évben is ellátogattak intézményünkbe a CET Academic Programs prágai csoportjának diákjai. A CET évente több mint hétszáz amerikai diáknak teszi lehetővé, hogy a világ különböző részeire eljuthasson. Ennek keretében évente érkeznek zsidó diákcsoportok Prágába, s a program részeként minden alkalommal Budapesten meglátogatják Egyetemünket. Idén vendégeink voltak a péntek esti istentiszteleten és az azt követő kiduson is.

*

Hetiszakasz: Vájésev

Háftárá: Ko ámár Há-Sém

Meghívó Hanukai rendezvényre

Időpont: 2007. december 6. csütörtök, 16:00 órától

Színhely: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Program:

16:00 óra: Módszertani központ (I. emelet)

“A fény ünnepe”

Előadások:

Róna Tamás rabbi, doktorandusz: A hanuka ünnepe

Molnár Krisztina művelődéstörténet szakos hallgató: “Te aki csodát tettél atyáinkkal”

Végh Roland judaisztika szakos hallgató: A hanukiák művészettörténete

18:00 óra Oktogonális terem (II. emelet)

A Golda Meir szalonzenekar koncertje

Dr. Juhász Máté zongora, Markovics Zsolt ének, csörgődob, Kocsis Eszter, hegedű, vokál

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Mazsihisz news

Comments are closed.