Forrás: Népszava

Meggyalázta az 1956-os forradalom emléknapját a Budapest Szabadság téri Református Egyházközség lelkésze, ifj. Hegedűs Lóránt.

A gyülekezet temploma előtt október 23-án elmondott beszéde – amelyben trágár harsogással idézte a Magyar Gárda zászlaját nemrégen átkozódással “megáldó” lelkésztársa szavait is – a magyar történelem leghitványabb pillanataira emlékeztetett. A lelkész szónoklatát egy nyíltan antiszemita tendenciájú felolvasás követte, amelynek szövegelemei személyes hozzájárulásával és közreműködésével kerültek műsorra.

Az elhangzott gondolatokat ifj. Hegedűs arra hivatkozva tartja igaz, hazafias megnyilatkozásnak, hogy azok idézetek voltak Petőfi Sándortól és Szabó Dezsőtől. A templom előtti színpadon azonban nem irodalomtörténeti műsort tartottak. A szöveg- és történelmi környezetüktől egyébként is függetlenített citátumok más célt szolgáltak: Izrael- és zsidóellenes indulatokat táplálni az egybegyűltek körében és a magyar társadalomban. Nem állítjuk, hogy ifj. Hegedűs Lóránt tudatában volt akár saját szavai, akár az engedélyével felolvasott szövegrészek súlyának, az előadott gondolatok alpáriságának.

Az ügy azonban nem is ifj. Hegedűs Lóránt magánügye, mint ahogy a történteknek sem ő, illetve az ő egyéni értelmezése ad súlyt és jelentőséget, hanem az őt lelkészi minőségben sorai között jegyző Magyarországi Református Egyház.

A magyar társadalom érdekeit a keresztény hagyomány értékei­nek megfelelő komolysággal szem előtt tartó és a magyar társada­lom közvagyonának igénybevételével közszolgálati feladatokat ellátó és a jövőben is ellátni kívánó egyház éppen ezért ebben az ügyben nem hallgathat, nem keltheti azt a benyomást, mintha kollektív valósága bármilyen engedményt is lehetségesnek hinne az ifj. Hegedűs Lóránt által elmondottakat és az általa október 23-án megvalósított lelkészi viselkedést illetően.

Alulírottak és a felhívásunkhoz csatlakozók arra kérjük a Magyarországi Református Egyház felelős tényezőit, hogy egyházuk félreérthetetlen közös álláspontjaként a legszélesebb nyilvánosság előtt és teljes egyértelműséggel nyilvánítsák ki: ifj. Hegedűs Lóránt október 23-i megnyilatkozását, illetve a Szabadság téri Református Egyházközség e napon tartott, Izraelt és zsidó honfitársainkat szidalmazó rendezvényét összeegyeztethetetlennek tartják hitvallásaikkal, az egyetemes humánummal és a kereszténységgel.

Kérjük mindazokat, akik a fentiekkel egyetértenek, csatlakozásuk kifejezésre juttatásával is támogassák felhívásunkat. Elektronikus postacím: [email protected] vagy: [email protected] . A kezdeményezéshez csatlakozók neveit folyamatosan megjelenítjük a

címmel nyitott honlapon.

A felhívás kezdeményezői: a Wesley János Lelkészképző Főiskola teológus és lelkész szak, illetve tanárai és vendégtanárai: Iványi Gábor, a WJLF rektora, Majsai Tamás, a teológiai szak dékánja, Faludy Judit művészettörténész, Fazekas Csaba történész, Fekete György mentálpedagógus, Gábor György vallásfilozófus, Gyimesi Júlia pszichológus, Hunèík Péter orvos, kisebbségkutató, Iványi Gábor jun., teológus, Karsai László történész, Karády Viktor szociológus, Lukács Péter oktatásszociológus, Mártonffy Marcell teológus, Nagy Péter Tibor oktatástörténész, Radácsy László hebrológus, Ranschburg Jenő pszichológus, Schweickhardt Zsolt fejlesztőpedagógus, Szent-Iványi Ilona teológus, Tőrösné Fehér Ildikó iskola- és gyermekpszichológus, Ungárné Komoly Judit pasztorálpszichológus, Várdy Péter filozófus, Varga Aranka elméleti pedagógus, Vattamány Gyula teológus, Vekerdy Tamás pszichológus, Wildmann János teológus.

7 hozzászólás to “Felhívás a Magyarországi Református Egyházhoz”

 1. Csige János

  Ez nagyon meredek,egy lelkész szájából.Szerintem nyilvánosan bocsánatot kéne kérnie ,és lemondania a posztjáról.

 2. kecskeméti károly

  Kedves János, hát Ön még nem látta, amint éppen igét hirdet, vagy válaszol gyenge riporteri kérdésekre a magabiztosságában és küldetéstudatosságában boldogan fürdőző tiszteletes úr? Nem érzékeli buzgóságát, hogy minden lehetséges alkalommal kimondhassa a nagy igazságot a jöttmentekről?! Tényleg el tudja képzelni, hogy ez a kiváló hazafi, igaz magyar férfiú önként lemondana a hon védelméről?!? Vállalná példakép és nagy előd édesapa, az eddigi hívek megvetését? Természetesen soha nem fog bocsánatot kérni, visszavonulni különösen nem. Itt fog tüsténkedni közöttünk egyháza megértő némaságával kísérve….
  A hívek tábora pediglen várhatóan növekedni fog, hiszen látható, az iskola, az illetékes törvényhozók, a tömegtájékoztatás “európaibb” szelete (a KÖZszolgálatit is beleeértve), sem tudja mi lenne a feladata. A legnagyobb hatású televízió például gondosan ügyel arra, nehogy fő műsoridőben illő filmekkel, dokumentum sorozatokkal összezavarja a gyanútlan ifjúságot, a feledékeny felnőtteket pedig emlékeztesse a nem is oly régi közelmúltra.

 3. Barna István Elemér

  Az ilyen habitusú embereket el kellene tíltani a lelkészi foglalkozás (hívatásnak végképp nem jellemezném) gyakorlásától. Ez az ember nem véleményt nyílvánít, hanem a közösség ellen lázít, kelt gyűlöletet.
  Most a zsidók ellen, de ha ez a téma már nem lesz aktuális, akkor akár a saját fajtája ellen is, mert eredendően gyűlölködő.
  Mindíg is voltak ilyen tipusok. Néhány évig csak a saját köreikben fröcsöghettek, aztán most a vélemény szabadságra hívatkozva telepofával szórják mocskaikat nagy nyílvánosság előtt is.
  Remélhetőleg az új törvény gyakorlására lesznek tisztaszívű bírák is , akik mernek igazságos ítéleteket hozni a közösség elleni gyűlöletkeltés minden formájával szemben.

 4. Csige János

  Kedves Károly én az olvasottak alapján irtam amit irtam,megkérhetem arra hogy hogy igazitson ki a Lelkész Urat illetőleg?Mert ha a lelkész Urban nem volt antiszemita indulat vagy nem mondott ojat ami zsidó ellenes és nem ért egyet az anti szemitizmussal akkor én kérek bocsánatot.

 5. Kecskeméti Károly

  Kedves János!
  Jóval előbb igyekeztem válaszolni, sajnos valami technikai baki miatt eltünt az igen hosszúra sikeredett szöveg. Most rövidebb leszek, a lényeg néhány mondatba is belefér.
  A legfontosabb: megdöbbentett, hogy ennyire félreérthető voltam. Talán az zavarta meg, hogy viszonylag szelíd hangon, ironizálva fogalmaztam.
  Nos, a véleményem természetesen egyértelmű: a tiszteletes és nem kevésbé egyházfi édesapja, valamint híveik jelentős szerepet játszanak abban, hogy az országunk ma ilyen zaklatott idegállapotban van. Az életszinvonal kényszerű csökkentésének, a megszokott rendszerek átalakításának jó oka van. Szomorú tény, hogy miután ezek szükségességéről, a várható jövőképről az illetékesek másfél éve képtelenek okosan tájékoztatni a lakosságot, így az demagóg, populista szónoklatokkal könnyen manipulálható. A következmények ismertek.
  És miként annyiszor és oly sok helyen nálunk és máshol “természetesen” megint kimásznak a pöcegödörből a “főbűnösöket” ( a betelepülőket, a szomszéd népet, a más színűeket-vallásúakat, a cigányokat és persze a zsidókat) hangosan leleplező fajtiszták, az igazi hazafiak, a helyesen gondolkodók. A demokrácia gyönyörű tartozéka a szólás szabadsága, néhány évtizedes tiltás után ismét beengedte közénk őket. Nem lenne ennyire orrfacsaró, ha azt érezhetnénk, hogy VALAMENNYI fontos fórum markánsan elhatárolódik és egységesen undorodik tőlük. Látható, hogy ez nálunk nem akar összejönni.
  Bizakodjunk…..
  Barátsággal: K.K.

 6. barat

  A Református Egyház nagyon jól tudja, hogy az ifj. Hegedüs Lóránt eszmeiségét el kellene utasitania, ezt igazolja az aláirásgyüjtö akció, mégsem nyilatkozik ennek megfelelően.

  Ez sajnos több mint ráutaló magatartás.

  Egy tiszteséges egyház azonnal határozottan lépett volna az egyház eszmeiségével szembeni lelkészével, ha nem értene vele egyet. Már sokkal kisebb vétségekért az egyházak kizárták azon lelkészeit, akik egyházellenes eszméket terjesztettek.

  Ezek az eszmék ugy tünik nincsenek ellenére a Református Egyháznak!

  Ez gyalázat!

 7. Kecskeméti Károly

  Az előbbiekhez illesztendő kiegészítés:
  Arra viszont számtalan példát ismerünk, hogyan viselkedtek egyházak, amikor tagjaik a “szervezeti- és működési szabályzatukkal” kapcsolatban merészeltek másképpen gondolkodni!

  ( Szomorú utóirat: akiket komolyabban érdekel a honi történelem 1920-1945 közötti szakasza, immár nem kell csupán dokumentumokra hagyatkoznia. Manapság “élő adásban” is tanúja a folyamat néhány markáns elemének, amelyek eljuttatták az országot negyvennégy október közepéig.)