Forrás: Emih

A szatmári rebbe Teitelbaum Mózes – a Holokauszt előtt már zentai rabbi – 91 évesen Niszán hó 20-án egy manhattani kórházban hunyt el. 1914-ben, a magyarországi Újfehértón, a máramarosszigeti rabbi, Chájim Cvi fiaként látta meg a napvilágot. Apjának korán megürült tisztjét a rebbe legidősebb, ám akkor még csak 14 éves bátyja foglalta el akkor…

Chászid dinasztia családfája

Teitelbaum Mózes rebbe

A Holokausztban elveszítette feleségét és három gyermekét. Amerikában később ismét megnősült, négy fia, két lánya és összesen 86 unokája, illetve dédunokája született.

A nyolcvanos években megkérdezték rabbi Moshe Teitelbaumtól, a szatmári rabbi unokaöccsétől és helyettesétől, hogy mi a helyzet a mai Magyarországon, Budapesten, ahol csak egy kis ortodox hitközség maradt, és ahol a zsidók többsége nem vallásos. Van ott egy sakter, aki az ortodoxoknak és a neológoknak is vág, s mivel a magyarországi rabbik döntése alapján annak a vágása, aki a neológ hitközségnek dolgozik, érvénytelen, vajon az általa vágott húst lehet-e enni? A szatmári rebbe erre azt válaszolta: változnak az idők, és ma már nincs értelme a két hitközség szétválasztásának, “mivel ma nincsenek Magyarországon sem ortodoxok, sem neológok, csak egyszerű zsidók”. Hasonló választ adott David Moskovitsnak is, aki Budapesten vallásos jellegű iskolát szervezett, hiszen nem titok, hogy az iskola tanulóinak többsége nem vallásos családból jött.

A szatmári közösség vezetését Teitelbaum két fia, Aharon és Zalman Leib veszi át. Aharon a bné bráki vizsnyici rebbe veje. E rabbinikus dinasztia megalapítója még a XIX. században Sátoraljaújhelyen Teitelbaum Mózes csodarabbi, a lublini látnok tanítványa volt. A legenda szerint Teitelbaum Mózes (1759-1841)gyógyította meg Sátoraljaújhelyen az ifjú Kossuth Lajost. A csoport előbb Máramarosszigetre költözött. A II. világháborút követően Joél Teitelbaum szatmári rabbi, a most elhunyt Mózes nagybátyja, az Egyesült Államokba költöztette az akkor már “szatmári”-nak nevezett közösségeket, ahol híveinek kis csoportjával Brooklyn Williamsburg nevű városrészében alakították ki központjukat.

A most elhunyt Teitelbaum Mózes rebbe 1979-ben vette át a vezetést. 2001-ben 250 híve kíséretében még Magyarországra is ellátogatott, hogy ősei és híres rabbik sírjait meglátogassa.

Comments are closed.